Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udsivning af kontrast til subcutis

Såfremt kontrast infunderet intravenøst går subkutant, opdager man det sædvanligvis først, når man ved bolus tracking ikke ser kontrast.

Radiologen, der har ansvar for undersøgelsen, orienteres umiddelbart.

Uanset om CT-serien gennemføres eller ej, vil man sædvanligvis på elektive patienter udskyde undersøgelsen mindst 24 timer.

Hvis der er tale om en akut undersøgelse drøftes problemstillingen med den ansvarshavende radiolog med henblik på vurdering af, om undersøgelsen skal gennemføres efter fornyet kontrastinfusion.

Der er aldrig påvist nogen fare ved udsivning af røntgenkontrast i underhuden.