Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Informationsoverdragelse ved overflytning af patienter fra operationsafdeling O til opvågningsafdeling – sengeafdeling –intensivafdeling

 

Beskrivelse

Patienten ledsages af anæstesipersonale, og anæstesiskemaet anvendes som informationsdokument ved overdragelsen til det personale, der skal modtage patienten

Informationen skal kort omfatte patientens:

 • • Præoperative status

 • • Aktuelle operations- og anæstesiforløb

 • • Postoperative plan

Alle patienter skal have en operationsdiagnose og skriftlig postoperativ plan ved ankomst til den modtagende afdeling. Dette fremgår af anæstesiskemaets bagside.

Den postoperative plan skal omfatte:

 • • Afkrydsning i Rammeordination og Basisobservation – eventuelle afvigelser herfra beskrives

 • • medicinordination

 • • plan for eventuelle katetre, sonder og dræn

 • • eventuelt behov for særlig eller forlænget observation

 • • eventuelt behov for særlig respiratorisk støtte

 • • eventuelle yderligere undersøgelser (blodprøver/røntgenbilleder)

 • • væskeplan udover allerede ophængt væske

 • • eventuelle indskrænkninger i patientens adfærd (lejring, mobilisering, fødeindtag osv.)

Formål

Sikre relevant informationsoverdragelse

Referencer

PRI-dokument: Patientens ophold i Opvågningsenheden