Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – kredsløbsshock

Præhospital væsketerapi ved kredsløbskollaps

 

Formål

At afgrænse indikationer og retningslinjer for præhospital væsketerapi til patienter med truende eller manifest kredsløbskollaps (shock).  


Målgruppe - anvendelsesområde

Læger med funktion ved Akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Hypovolæmisk shock:

 • • Blodtab (traumer, GI-blødning etc.)

 • • Plasmatab (forbrænding, inflammation)

 • • Væsketab (diaré, vomitus, nefropati)

 

Kardiogent shock:

 • • Myocardieskade

 • • Arytmi

 • • Kardiel tamponade

 

Vasogent shock:

 • • Distributivt (sepsis, toxinæmi, anafylaksi, spinalshock)

 • • Obstruktivt (trombose, kompression)

 

Beskrivelse

Traumatisk blødningsshock (både penetrerende og stumpe traumer):

 • • Anlæggelse af IV-adgang må IKKE forsinke transport til nødvendig kirurgisk behandling men kan evt. anlægges under transport  

 • • 2 store iv-adgange (min 1,4 mm) helst i overekstremitets-vener (albue) eller halsvener

 • • Max 2 forsøg på IV-adgang på den bevidsthedspåvirkede, nedblødte patient – derefter intraossøs adgang

 • • IV-adgange kan holdes åbne med ”saltvandslås”. Der skal kun gives væskeinfusion ved ikke-palpabel radialis-puls (sys BT 80 – 90 mmHg) eller bevidsthedspåvirkning som følge af nedblødning eller neurotraume.

 • • Ved nedblødning gives refrakte doser krystalloid (fx 1000 ml isoton NaCl eller 250 ml hyperton NaCl) indtil palpabel radialis-puls eller retablering af bevidsthedsniveau.

 • • Ved neurotraume gives hyperton NaCl (7,5%) mhp sys BT > 90.

Se endvidere præhospital instruks vedr. Tranexamsyre: Præhospital - Tranexamsyre

Hypovolæmisk shock iøvrigt:

 • • Tilsvarende retningslinjer

 

Kardiogent shock:

 • • Understøttende væskebehandling (isoton NaCl) ved mistanke om samtidig hypovolæmi evt i kombination med inotropica. Behandling rettes primært mod grundsygdom

 

Anafylaktisk shock:

 • • Adrenalin er vigtigst i behandlingen. Volumen-terapi med isoton NaCl til støtte af hypovolæmi som følge af kapillærlækage.

 

Septisk shock:

 • • Tidlig aggressiv volumenresuscitation med krystalloid i form af isoton NaCl (hyperton NaCl absolut kontraindiceret) under hensyntagen til oxygenering (lungestase) 

 • • Evt i kombination med vasopressor (adrenalin)

 

Neurogent shock (spinalt shock)

 • • Kombination af væske- og vasopressor-terapi mhp MAP > 85. Der findes ikke evidens for valg af væsketype, hvorfor isoton NaCl må anbefales.

 

Referencer

 • • Cotton BA, Jerome R, Collier BR et al: Guidelines for Prehospital Fluid Resuscitation in the Injured Patient. J Trauma 2009;67:389-402.

 • • Fluid Resuscitation in pre-hospital trauma care: a consensus wiew. J R Army Med Corps 2001;147:147-152.

 • • Bickel WH, Wall MJ, Pepe PE: Immediate versus delayed fluid resuscitation for hypotensive patients with penetrating torso injuries. N Engl J Med. 1994;331;1105-1109.

 • • Kaweski SM, Sise MJ, Virgilio RW: The effect of prehospital fluids on survival in trauma patients. J Trauma 1990;30:1215-1218.

 • • Seamon MJ, Fischer CA, Gaughan J et al: Prehospital procedures before emergency department thoracotomy: ”scoop and run” saves lives. J Trauma 2007;63:113-120.

 • • Carducci B, Stein K: Intravenous mantenance with a saline lock intermittent infusion device in the prehospital environment. Prehosp Disaster Med. 1994;9:67-70.

 • • Cooper DJ, Myles PS, McDermott FT et al: Prehospital hypertonic saline resuscitation of patients with hypotension and severe traumatic brain injury: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:1350-57.

 • • Dutton RP, Mackenzie CF, Scalea TM: Hypotensive resuscitation during active hemorrhage: impact on in-hospital mortality. J Trauma 2002;52:1141-46.

 • • Hambly PR, DuttonRP: Escess mortality associated with the use of a rapid infusion system at a level 1 trauma center. Resuscitation 1996;31:127-133.