Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Højresidig trykmåling i Kardiologisk Laboratorium

 

Patientfunktion

Teknikfunktion

Sterilfunktion

 

Formål

 • • Måle tryk i højresidigt kredsløb

 • • Måle transpulmonal gradient

 • • Bestemme cardiac output

 • • Bestemme shunt ved blodprøvetagning med måling af iltmætning

 

Patientfunktion

Modtagelse, lejring og klargøring af patient som KAG/PCI

 

Efter undersøgelsen/behandlingen

 • • Kompression til hæmostase

 • • Plaster påsættes på indstiksstedet

 • • Patienten hjælpes i seng

 • • Clinical Suite dokumenteres

 • • Patienten skal være TL i 2 timer ved indstik i vena femoralis

 

Teknikfunktion

Fremstilling: som KAG/PCI

Sterilt

 • • 7 FR sheat v. Swan Ganz katheter

 • • 6 FR sheat v. alm. diagnostiske kath.

 • • Swan Ganz kateter eller diagnostisk 6 FR kath.

 • • Evt. guidewire (SW G. 0,25 mm)

 • • A-punktur sprøjter

 • • Blodprøverekvisitioner fra afd. til A-pkt. (se ”Sterilfunktion”)

Usterilt

 • • CO sæt

 • • Kølespand

 • • Glucose 500 ml

 • • Isvand

 • • CO apparat (se under ”Sterilfunktion”)

Betjening af PM5

 • • Klik i MACROS og vælg HØJRESIDIG

 • • Klik på PW (øverste højre hjørne)

 • • I takt med udtrækning af kateter fra PCW -> a.pulm dxt/sin -> a.pulm HST -> RV (right ventrikel) -> RA (right atrium) -> vena cava inf.
  Marker vha. genvejstaster eller LABELS (øverst til højre) hvor kateteret er placeret

 • • MEAN kurve kører automatisk (on/off i øverste højre hjørne)

 • • SNAP for dokumentation hvor der ønskes bagudrettet dokumentation

Eller

 • • RECORD hvor der ønskes fremadrettet dokumentation (SNAP laves automatisk)

Genvejstaster

1

RA

- atrium dxt

(mean 1-5)

2

RV

- ventrikel dxt

(sys 15-30, end dias 1-8)

3

PA

- a. pulm dxt/sin

(sys 15-30, dias 5-12, mean 9-16)

4

PW

- pulmonal arterie wedge dxt/sin
Indkilingstryk

(mean 5-13)

-

IVC

- vena cava inferior

 

-

SVC

- vena cava superior

 

Venstresidige trykforhold og genvejstaster

5

AO

- aorta

(sys 100-140, dias 60-90, mean 70-105)

6

LV

- left ventrikel

(sys 90-140, end dias 5-12)

7

LA

- left atrium

(mean 2-12)

8

PV

- pulmonal vene

 

9

AOP

- aorta pullback

 

0

LVP

- left ventrikel pullback

 

 

Sterilfunktion

Påklædning, vask og opstilling som KAG/PCI

Alm. trykmåling

 • • Sheat 6 FR klargøres (MP, JR4)

 • • Sheat 7 FR v. Swan Ganz

 • • Kateter klargøres

 • • Kateteret indføres af lægen via anlagt sheat i vena femoralis eller vena cubiti til placering med distale lumen i a. pulm. og proksimale lumen i atrium dxt.

Thermo Dilation

 • • Sheat 7 FR klargøres

 • • Evt. guidewire 0,25 mm

 • • Swan Ganz kateter klargøres

  • • GUL slange tilkobles Namic sættes og skylles igennem

  • • BLÅ slange fyldes med vand og tilkobles injektions sprøjte fra kold glucose i termospand. Kan evt.proppes hvis CO målinger ikke udføres.

  • • RØD slange/ballonventil tilkobles medfølgende 3 ml sprøjte og testes med luft under vand

  • • HVID studs tilkobles blå connector fra CO apparat

 • • CO–set

  • • Kølespiral tilbobles glukoseinfusion og placeres i kølespand, som fyldes med is og vand (usteril sgpl/teknik)

  • • SORT studs (termometer) tilkobles studs på injektionssprøjte

  • • Sprøjte/slangesystemet skylles igennem indtil vandet er ca. 5 grader C

 • • CO apparat

  • • Apparatet tændes

  • • Selvtest 88,8

  • • Tryk på rød temperaturknap( blodtemperatur)

  • • Tryk på blå knap (injektionstemperatur)

  • • Tryk på gul knap til MÅLING AF CO

   • • Afvent BIP lyd

   • • Injecer 10 ml glucose

   • • CO fremkommer i displayet (norm. 4 l/min)

   • • Gentages 5-6 gange

Blodprøvetagning

 • • A-punktur rekvisitioner bestilles på afd. HUSK forskellige numre

 • • Udtages via Namic sæt (gul studs)

 • • Noter udtagningssted og tidspunkt på rekvisitioner

 • • Afleveres hurtigst muligt til lab.