Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af patient til operation ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

Formål

At sikre en ensartet og sikker klargøring af patienter til operation i Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

At der forebygges komplikationer og infektioner.

 

Beskrivelse

Patienter til operation indlægges på afsnittet dagen før planlagt operationsdag eller på operationsdagen.
 

Fremgangsmåde ved klargøring af patienter til operation

Patienterne skal være tilset af en sundhedsfaglig person, inden de kommer ind på operationsstuen.

 

Nattevagten: 

 • • Klargøre journaler

 • • Navneskilt uden cpr.nr. sættes på sengen.

 • • Operationstøj lægges klar på sengen

 • • - ved TKA/UNI – knæ og B/R pt.; OP-skjorte, kortærmet undertrøje, engangstrusser, strømper og tæppe.

 • • - ved THA pt.; OP-skjorte, kortærmet undertrøje, knaptrusser, strømper og tæppe.

 • • - ved rygkirurgiske pt.; OP-skjorte, engangstrusser, strømper og tæppe

 • • - ved diskografi – undersøgelse og blokader: OP-skjorte, alm. uni-sex trusser, strømper og tæppe

 

Nattevagten/ Dagvagten:

 

- Ved dagkirurgiske patienter måles kun temperatur

 • • Ved diabetes mellitus patient måles blodsukker

 • • Tjekker at patienten er fastende jf. Præoperative fasterutiner

 • • Evt. GIK-drop opsættes jf. Diabetes og kirurgi – RHN – Hjørring og Frederikshavn (rn.dk)

 • • Der gives præmedicin efter narkoselægens ordination i EPJ

 • • Sikrer, at sengen er synlig ren. Sengelinned og dyner uden linned skal være synligt rent og må maksimalt være anvendt i 24 timer.

 • • Evt. Donorjournal v. THA -pt. gennemgås og underskrives.

 

 

Bad:

Sundhedsfagligt personale skal visuelt sikre sig, at patienten er ren i relation til det planlagte indgreb. Patienten skal have badet og vasket med sæbe over hele kroppen indenfor 24 timer før operationen.

 

Ved vores patientkategori skal der være fokus på:

 

 • • THA og Marvsøm femur (Precice, Fitbone, Synthes); navle-, hofte- og femur -region og underben/fod.

 • • TKA og indgreb på crus: Knæ, femur-region, underben og fod.

 • • Ryg/bagre indgreb: Ryg og nates.

 • • Ryg/bagre og forreste indgreb: Ryg, nates, mave og navle.

 • • Fodkirurgiske indgreb: Fod, tæer og negle.

 

 

 

 

Infektionstegn/hudforandringer:

Sundhedsfagligt personale skal undersøge patienten for sår, pustler, abscesser, evt. andre synlige infektionstegn eller hudforandringer. – Positive fund skal noteres og rapporteres til den ansvarlig læge, som beslutter, hvilke konsekvenser fundene har i forhold til den planlagte operation.

 

 

Hårfjernelse:

Skal foretages når der af operationstekniske årsager er nødvendigt eller af hensyn til fastgørelse af afdækning, diatermiplade og/eller forbinding.

Skal være foregået før ankomst til operationsstuen.

 

Ved vores patientkategorier skal ske hårfjernelse sv.t. markeret område på skitse

Patienten må ikke bære smykker på OP.

Piercinger i nærheden af operationsfeltet skal fjernes inden operationen.

Der fjernes make-up og neglelak på hænder og fødder - kunstige negle fjernes ikke.

 

Øvrigt:

 • • Kontaktlinser skal tages ud

 • • Hvis patienten anvender briller/høreapparat og ønsker dette med på OP. skal der klargøres kuvert med label, og denne placeres foran på journalen

 • • Hvis patienten har tandprotese, medsendes protesebæger med label

 • • Evt. astma turbohaler SKAL medsendes i kuvert med label og denne placeres foran på journalen

 • • Evt. TED-strømper medsendes / placeres foran på journalen

 • • Værdigenstande/ smykker/skal opbevares i aflåst sengeskuffe - Nøgle til sengeskuffen opbevares i medicinrum (der sættes label på)

 • • Patienter der skal overnatte på opvågningen informeres om dette og om at pakke ejendele jf. illustration på bagsiden af ” Fasteskilt” . Der udleveres pose med påsættes labels.

 • • Af patientens vanlige medicin, skal kun pakkes det som skal anvendes på opvågningen.

 • • Evt. medbragt egen medicin, der ikke skal anvendes pakkes og skal opbevares i aflåst patientskab/skuffe, jf. Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin -

 • • Posen bringes på opvågningen og opbevares i et aflåst skab.

 

Patienten orienteres om tidspunkt for afhentning til operation og vejledes om vigtigheden af vandladning før afhentning.

 

 • • Der dokumenters i EPJ – Kir- Præ og Postoperativ pleje, Klargøre patient til operation

 

Referencer

Region Nordjylland, PRI, Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)