Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Leverresektion - forberedelse og anæstesi i A-anæstesiafsnit

Beskrivelse1

Præoperativt tilsyn1

Standardfremstilling og forberedelse til anæstesi i A-anæstesi1

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt2

Monitorering i A-anæstesi2

Epidural kateteranlæggelse2

Lejring2

Anæstesi/analgesi2

Hæmodynamik3

Peroperativ væsketerapi3

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling4

Postoperative ordinationer og observationer4

Definition af begreber4

Formål4

Referencer4

Beskrivelse

Præoperativt tilsyn

 • • BAC-test

 • • Information om epiduralanalgesi

 • • Overnatning på Opvågningen efter operationen

Standardfremstilling og forberedelse til anæstesi i A-anæstesi

 • • Fremstilling til epidural kateteranlæggelse i A-anæstesi

 • • Fremstilling til CVK-anlæggelse

 • • 3-lumen kateter

 • • Arterietryksæt (dobbelttryksæt)

 • • Timediuresesæt og kateter med temperaturmåler

 • • Fem pumper minimum

 • • Blodvarmere klargøres

 • • To trykkabler

 • • PCEA-pumpe og smertepose

 • • Væskebalanceskema

 • • Glycerylnitrat (nitroglycerin) blandes efter vægt

 • • Noradrenalin blandes efter vægt

 • • Blandingsskemaerne ligger i mappen på stuen

 • • Glypressin® (Variquel 1 mg/ml), opblandes ikke. Hentes på stuen ved behov. Findes i medicinrummets køleskab.

 

1 mg Glypressin® (Variquel) i 50 ml NACL = 20 µg/ml

kg

ml/t

40

12

50

15

60

18

70

21

80

24

90

27

100

30

 

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

Patienten modtages i indsovningsrum, hvor epiduralkateteret anlægges.
Man påbegynder antibiotikaprofylaksen.
 

Monitorering i A-anæstesi

 • • Efter standard

 • • NMT

 • • Arteriekateter

 • • CVP

 • • Timediurese

 • • Temp.

Epidural kateteranlæggelse

Epidural analgesi i A-anæstesi
Epiduralkateteret placeres midttorakalt.

Lejring

 • • Rygleje, lejringen kontrolleres løbende peroperativt

Obs! OP skal have plads til selvholdende retraktor på kulissestangen på venstre side af lejet.

Anæstesi/analgesi

Resektion af venstresidige segmenter (segment 2-4) er mindre indgreb
Alle højresidige resektioner (segment 5 og opefter) er omfattende indgreb
Der optrækkes
Noradrenalin, Glycerylnitrat, i hver deres 50 ml-sprøjte med forlængerslange, og klargøres i pumperne (husk også medikamentmærkat på forlængerslangen tættest på patienten).
Alle medikamenter kobles på tre 3-vejshaner, klar til at blive tilkoblet CVK.
Variquel kræves ikke rutinemæssigt, medtages på stuen og kan altid blandes.

 

liver segments - ILLab258

 

Indledning og Anæstesi efter ordination. Patienten skal relakseres.

 • • Anlæggelse af mindst to store perifere venflon®s

 • • OP anlægger kateter a demeure med temperaturføler

 • • Anlæggelse af 3-løbet CVK, inden patienten sterilt afdækkes

 • • Standard opdækning, Der kan anvendes almindeligt hulstykke 75x75 cm

 • • Noradrenalin og Nitroglycerin kobles til CVK’et, det hvide og blå ben, fra starten, så man hurtigt kan anvende medikamenterne

 • • Varmetæppe

 • • Anvend blodvarmer

 • • Opstart peroperativ epiduralanalgesi

 • • A-punkturer med jævne mellemrum og under ustabilitet, herunder blødning

Placering af dropstativer med pumper

 1. 1. WarmAir® + pumper med epi. Marcain® og Ultiva® og blodvarmer på højre side af patienten

 2. 2. Pumper med Noradrenalin/Nitroglycerin/Variquel samles på et stativ på venstre side af patienten, så der er let adgang til pumperne.

 3. 3. Stativ med blodvarmer/trykpose på venstre side

Hæmodynamik

Systolisk blodtryk omkring 90 mmHg, evt. ved hjælp af vægtblandet Noradrenalin.
Centralt venetryk omkring 5 mmHg, evt. ved hjælp af vægtblandet Nitroglycerin, anti-Trendelenburgslejring. Respiratorindstillinger: PEEP.
Herudover, og kun efter aftale med kirurg, infusion af Variquel (terlipressin) efter skema.
Variquels primære farmakologiske virkning er reduktion af blod-flow i splanchnicusgebetet. Som følge heraf kan der observeres stigning i såvel det arterielle som det venøse systemtryk.
Det
er vigtigt at afbryde infusionen af Variquel og Nitroglycerin samt sikre normovolæmi, før abdomen lukkes, for at kirurgen kan vurdere evt. blødning fra leveren under normale trykforhold.
S.c. Innohep® gives først seks timer postoperativt, når resektionen er overstået.

Peroperativ væsketerapi

Ringer-acetat 3 ml/kg/time. Der kan gives stød på 250 ml ved tegn på insufficient vævsoxygenering.
Generelt holdes patienten til den tørre side, da alt væskeindgift vil få CVP til at stige. Øget CVP giver øget blødning.

Eventuel supplering med Human Albumin 5 %.
Der tilstræbes timediureser på omkring ½ ml/kg/t.
Løbende væskeregnskab/volumenbalance (anvend væskebalanceskema).

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Efter ordination.

Postoperative ordinationer og observationer

 • • De operative indgreb er omfattende, og kræver postoperativt ophold på intensivt afsnit eller semiintensivt afsnit, minimum til næste dags morgen

 • • Postoperativ smerte og kvalmestillende behandling

 • • Rutineprøver, koagulation

 • • Blodglukose følges på a-punkturen

 • • Røntgen af thorax

 • • Paracetamol gives ikke rutinemæssigt ved stor leverresektion.

 • • TD 25-50 ml

 • • Systolisk >100 mmHg

 • • Noter de kirurgiske postoperative ordinationer på anæstesiskemaet

Definition af begreber

Variquel: Samme præparat som Glypressin®.
Glycerylnitrat: Samme præparat som Nitroglycerin.

Formål

Vejledning i forberedelse og anæstesi til resektion af levertumor.
Sigtet med operationsteknikken og anæstesi er at minimere blødningen. Risikoen for postoperativ leverinsufficiens stiger med antallet af resecerede segmenter. Risikoen for dette stiger omkring tre segmenter.

Referencer

Allen PJ, Jarnagin WR. Current status of hepatic resection. Advances in surgery 2003 vol 37
Zimmer C, Gunnicker M, Peters J.
Anaesthesiologisches Vorgehen Bei Hemihepatectomie bei einem Patienten mit Karzinoid-Syndrom. Anaesthsiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2001:36:763-767
Emond JC et al.
Surgical and anaesthetic management of patients undergoing major hepatectomy using total vascular exclusion. Livertransplantation and surgery vol2 1996 91-98
Chen H. Merchant NB, et al.
Hepatic resection using intermittent vascular inflow occlution and low central venous pressure anaesthesia improves morbidity and mortality. J gastrointest Surg. 2000:4(2) 162-7
Anæstesi i A-anæstesi
Sygepleje til den bedøvede patient
RadioFrekvensAblation (RFA)