Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Planlægning af udredningsforløb af toksisk struma med kalium-jodid behandling

 

Toksisk struma med KI-forbehandling (ca. 10 patienter/år)

Undersøgelser og procedurer

Vedrørende præoperative undersøgelser, peroperativ håndtering og postoperativ pleje så adskiller denne sub-gruppe af thyreoideapatienter sig ikke fra øvrige benigne thyreoideakirurgi.

 

Tilrettelæggelse af udredning

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling foretager den nødvendige udredning og stiller operationsindikation. Henvisningen sendes til Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, som indkalder patienten til forundersøgelse. Da al nødvendig paraklinisk undersøgelse er foretaget, drejer forundersøgelsen på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling sig primært om orientering om operationsriscisi (mundtlig og skriftlig patientinformation), anæstesitilsyn og fastlæggelse af operationsdato. Forundersøgelsen foretages udelukkende af speciallæger i oto-rhino-laryngologi med fagområde indenfor hoved- og halskirurgi.

Ved forundersøgelsen fastlægges operationstiden, og der faxes samme dag henvisning til Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, således at de indkalder patienten til indlæggelse på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling 10 dage præoperativt til kalium-jodid behandling(KI). Oftest foregår behandling med KI ambulant, således at patienten kan møde på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling om morgenen på selve operationsdagen. I tilfælde af svært tyreotoksisk patient som kræver indlæggelse til KI-behandling, overflyttes patienten fra Medicinsk Endokrinologisk Afdeling til Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling på operationsdagen.

 

Tidsplan

På Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling er der daglig visitation. Samlet tid til forundersøgelse og efterfølgende operation: Under 4 uger.

I enkelte tilfælde med svært tyreotoksiske patienter vælger Medicinsk Endokrinologisk Afdeling at tage telefonisk kontakt til forløbsansvarlige øre-, næse-, halskirurg, som finder operationstidspunkt i overensstemmende med Medicinsk Endokrinologisk Afdelings ønske – det vil sige indenfor 2 uger.

 

Forløbsansvarlige

Overlæge Henrik Baymler Pedersen, Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling.

 

Formål

At sikre, at patienten oplever et koordineret og effektivt udredningsforløb.

Målgruppe

Patienter med medicinsk vanskeligt traktabel tyreoitoksikose, hvor normalisering af stofskiftet ikke er mulig. Disse patienter skal forbehandles med kalium-jodid (KI) i 10 dage for at mindske den peroperative blødning. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling stiller operationsindikationen.

 

Definition af begreber

UL: Ultralydsundersøgelse

KI-behandling: kalium-jodid behandling