Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk behandling af kvalme

Kvalme og opkastninger (emesis) er den hyppigst forekommende bivirkning af kemoterapi og strålebehandling.

Generelle anbefalinger:

 1. 1. Giv profylaktisk kvalmebehandling 15-30 min. i.v. (1-2 t. p.o.) før cytostatica

 2. 2. Snak ikke mere end højst nødvendigt med patienten om kvalme

 3. 3. God hydrering før, under og efter kur kan også have god effekt

 4. 4. Intensiver kvalmebehandling såfremt:

a) Indtryk af udtalt kvalme, b) 2 el. flere opkastninger i.l.a. 1 time

 1. 5. Såfremt givet kvalmebehandling under kuren ikke var effektiv, intensiveres kvalmebehandlingen ved næste kur

 2. 6. Profylakse/behandling af forsinket kvalme må foregå på barnets (og forældrenes) tilbagemelding om virkning. Ofte kan man supplere Zofran med Antihistamin, evt. Nozinan og/eller Temesta. En ny lovende peroral antiemetika til større børn er Emend. Emend har også god effekt på kvalme i forbindelse med kemoterapi.

 3. 7. Temesta er god til forventningskvalme til større børn om morgenen på kurdagen. Temesta har også effekt på kvalme i forbindelse med kemoterapi eller senkvalmen.

 

MEDIKAMENTER, 1.ste valg

 

ZOFRAN (Ondansetron)

Virkningsmekanisme:  Selektiv 5-H3(Serotonin) receptor antagonist i centrale og perifere (tarm) nervesystem

Indikation:  Kvalme forårsaget af: a) Cytostatica, b) Strålebehandling c) Operationer

    (OBS: Har dårlig effekt på senkvalme efter Cisplatin

Dosering:  I.V.: 5mg/m2 x 3-4/døgn eller 0,15 mg/kg x 3-4/døgn (evt.1 dose extra/døgn)

    P.o.: < 15 kg: 2mg / dose

    15-25kg: 4mg / dose

    25-50kg: 6mg / dose

    > 50kg: 8mg / dose   Max x 4 /dgl i max 5 dage

Bivirkninger:  Kan give hovedpine og obstipation

Mangelfuld effekt: Kan kombineres med Decadron (1.ste valg. Se Decadron undtag)

 

ELLER:

 

ALOXI (Palonosetron) (Vi benytter Aloxi, men det anbefales ikke til børn/unge < 18 år)

Virkningsmekanisme: Selektiv 5-H3(Serotonin) receptor antagonist i centrale og perifere (tarm) nervesystem

Indikation:  Kvalme forårsaget af: a) Cytostatica, b) Strålebehandling c) Operationer

(OBS: Har dårlig effekt på senkvalme efter Cisplatin), men kan have virkning indtil 5dage efter kemoterapi

Dosering:  5 microgram/kg, max 250 microgram/dgl. højst hver 72 time

Der gives ikke samtidigt Zofran el. lignende

Bivirkninger:  Kan give hovedpine, diarrè, svimmelhed eller obstipation

 

Supplerende kvalmestillende:

 

VOGALENE(Metopimazine)

Virkningsmekanisme:Fentiazin præparat i slægt med nozinan og Clorpromazine. Hæmmer dopaminerge neuroner i kvalmecentret. Alfa-adrenerg hæmmer

Dosering:Det findes kun per os. Vogalene smeltetbl 7,5 mg

 0-20 kg: 3,75 mg, 20-40 kg 7,5 mg, >40 kg 15 mg max 3 x dgl.

Bivirkninger:Sjældne: mundtørhed og ekstrapyramidale bivirkninger

TAVEGYL(Clemastin)  Eller andre antihistaminer som supplement eller ved sen kvalme

Virkningsmekanisme: Ud over antihistamin, H1-receptor blokker også anticholinerg virkning.

Dosering:  0,0125 mg/kg/døgn delt på 2 doser.

Bivirkninger:  Døsighed og mundtørhed

 

 

DECADRON(Dexametason) Gives mod kvalme i kombination med andet medikament mod kvalme.

Gives helst ikke til: CNS tumorer, under MTX-kure eller til leukæmi patienter som

allerede får steroider. Obs juster steroiddosis hvis der gives Emend.

Virkningsmekanisme: Ukendt

Dosering: Langsomt I.V.: Initialt: 10 mg/m2 /dose (max: 20mg).

Derefter 5mg/m2 /dose x 4 /døgn

    P.o.: Sammen med andet medikament mod kvalme ved sen kvalme efter Cisplatin

Bivirkninger:  Ingen akutte. OBS for hurtig i.v. injektion

 

Eller:

 

METHYLPREDNISOLON Gives mod kvalme i kombination med andet antiemeticum. (Helst ikke til CNS

tumorer, under HDMTX-kure eller til leukæmier som allerede får steroider)

Dosering  4mg/kg/dag (100 mg/ m2/dag) langsomt i.v. eller p.o.

(Fordelt på en eller flere doser).

 

Evt. sammen med:

EMEND(Aprepitant). Til større børn. Oftest sammen med selektiv 5-H3(Serotonin) receptor antagonist og Decadron.

Virkningsmekanisme:Bindes til NK-1receptoren i kemoreceptortriggerzonen og nucleus tractus solitarius.

Indikation:  Kvalme forårsaget af: Cytostatica behandling.

Dosering:  125 mg po. første dag 1 time inden kemoterapi.

Derefter 80 mg om morgenen på dag 2 og 3.

OBS: Dosis af samtidig peroral dexamethason bør nedsættes til 60% af sædvanlig dosis dag 1 og 50% dosis dag 2 og 3.

Dosis af samtidig intravenøs kortikosteroid nedsættes til 75% af sædvanlig dosis dag 1-3. Forsigtighed ved samtidig Ifosfamid, Venorelbine og antikoagulation.

Bivirkninger:  Obstipation, diarre, kraftesløshed, nedsat apetit, dyspepsi, hovedpine og hikke.

 

 

PRIMPERAN(Metoclopramid) Anvendes sjældent, men kan absolut forsøges.

Virkningsmekanisme:Serotonin3 antagonist. Dopamin receptor antagonist. Direkte hæmmende virkning på kemo-triggerzonen og opkastcenteret. Fremmer ventrikel tømning og tyndtarms

  passage, ved at øge tonus og peristaltik.

Dosering:  I.V.: 0,1-0,15 mg/kg indtil x 3 /d. (Max døgndosis 0,5 mg/kg.

Bivirkninger:  Extrapyramidale symptomer, dystoni.

Behandling af bivirkning: Akineton (Biperiden)

  1. 0-1 år: 1 mg i.v. Kontraindiceret

1-6 år. 2 mg i.v. over 5 min

6-10 år 3 mg i.v. over 5 min

> 10 år 4 mg i.v. over 5 min

Kan gentages efter 30 min. Max x 4

    Eller: Stesolid 0,5 mg/kg rektalt.

    Methæmoglobinæmi: (Hos nyfødte): Metylenblåt 1 mg/kg i.v.

TEMESTA (Lorazepam)Benzodiazepin præperat. Supplement ved gennembrudskvalme, forventnings eller sen kvalme.

Dosering:   0,05 mg/kg (max 3mg/dose) p.o./i.v hv. 8-12 t.

 

NOZINAN (Levomepromazin) Højdosis antipsykotikum. Har analgetisk, sedativ og antiemetisk effekt.

Virkningsmekanisme:Bredspektret antiemetikum uden nærmere angivelse.

Dosering:Max 1-2 mg/kg/døgn (40 mg) fordelt på 2 doser. Begynd med lavere dosis.

 P.o.: 0,1 mg/kg/dag stigende til hv. 12 time.

 I.v.: 0,1 mg/kg/dag langsomt iv.

 

 

Meget emetogen:

 

Cisplatin

Cyclofosfamid (> 1000mg/m2)

Ifosfamid

Høj-dose Cytosar (> 500 mg/m2)

Dacarbazin (DTIC)

Actinomycin D

Adriamycin, Daunorubicin

HDMTX (> 1g/m2)

Helkrops bestråling

 

Intermediær emetogen:

 

Carboplatin

Cytosar (< 500 mg/m2)

Asparaginase

Cyclofosfamid (<1000mg/m2)

Etoposide (VP-16)

MTX (< 1g/m2)

Epirubicin

Procarbazin

Mitoxantrone

 

Lite emetogen:

 

I.T. Cytostatica

VM-26

Vincristine

Vinblastin

Vindesine

Bleomycin

Chlorambucil

Hydroxyurea

Puri.Netol

6-Thioguanin

 

 

 

Referencer

 

 • • Pooja Dewan, Swati Singhal and Deepika Harit. Management of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Indian Pediatrics 2010; 47: 149-55.

 

 • • Karin Jordan, Christoph Kasper, Hans-Joachim Schmoll. Chemotherapy-induced nausea and vomiting: current and new standards in the antiemetic prophylaxis and treatment. Eur J Cancer 2005; 41: 199-205.

 

 • • Rohini Sharma, Peter Tobin, Stephen J Clarke. Management of chemotherapy-induced nausea, vomiting, oral mucositis, and diarrhea. http://oncology.thelancet.com 6: 93-102

 

 • • Medicin.dk; Arc.Dis.Child. 71(5): 475-80;1994; Danish Med Bul 45(4) 412-21;1998; Pediatr dosage handbook; 1998.