Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abortus provokatus, kirurgisk

Indholdsfortegnelse
Formål
Definition af begreber
Beskrivelse
Referencer
Registreringsvejledning

Formål

Instruks vedrørende kirurgisk abort i 1. trimester
 

Definition af begreber

Ifølge sundhedsloven har en kvinde ret til at få foretaget provokeret abort inden udløbet af 12. graviditetsuge såfremt hun har bopæl i landet fremsætter sit ønske og fastholder det efter vejledning om muligheden for støtte til at bevare graviditeten.

Bopælspligten anses for opfyldt, hvis kvinden er tilmeldt folkeregisteret.
Kvinden skal underskrive en anmodning (blanket A), er hun under 18 år, skal forældremyndighedens indehaver samtykke og underskrive blanket B. Evt. dispensation herfra, se Sundhedsloven

Medicinsk abort er mest skånsom frem til uge 8+6.

Beslutningen om medicinsk eller kirurgisk abort træffes på grundlag af informeret samtykke.
 

Beskrivelse

Forundersøgelse

Graviditetslængden fastsættes altid ved ultralydsskanning

Forundersøgelse kan gennemføres ved sygeplejerske i ambulatoriet.

Ved forundersøgelsen sikrer man sig,

 • • at formalia er i orden (det er tilstrækkeligt hvis egen læge angiver på henvisningen at anmodning er underskrevet – det er ikke nødvendigt at det foreligger i journalen)

 • • der forligger negativ clamydiapodning (hvis ikke, tages prøven i ambulatoriet)

 • • kvindens blodtype foreligger (mhp rhesustypebestemmelse)

 • • abortgrænsen ikke er overskredet (ved tvivl tilkaldes speciallæge til vurdering)

 • • kvinden har truffet valg af fremtidig prævention - Der skrives evt. recept på p-piller eller spiral. Spiralen kan oplægges ved indgrebet. Foretrækker kvinden p-piller skal kvinden påbegynde behandling samme aften eller senest næste morgen for at være beskyttet med det samme

 • • At kvinden er orienteret om

 • • indgrebet

 • • det forventelige forløb, og at næste menstruation kommer 4-6 uger efter indgrebet og er forudgået af en ægløsning, hvor kvinden kan risikere ny graviditet

 • • komplikationer i form af perforation, infektion, blødning og retineret væv, on-going pregnancy

 • • Kvinden er orienteret om muligheden for støttesamtale før og efter indgrebet

Operationstidspunktet fastsættes.

Kirurgisk abort bør ikke udføres før uge 7+0 pga øget risiko for on-going pregnancy og perforation.

Dokumentation
Der lægges ultralydsbillede (sagitalsnit med CRL) i journalen til dokumentation af graviditetslængden.

Cytotec forbehandling

Alle kvinder skal forbehandles med Cytotec 0,4 mg vaginalt 2-3 timer inden indgrebet.

De kan evt. gives med hjem op oplægges af kvinden selv

Indgrebet

 • • De 5 trin gennemføres, herunder sikres at blanket A (og evt. B) er underskrevet og at der foreligger svar på Clamydiapodning

 • • Universel anæstesi, evt. paracervical blokade hvis UA er kontraindiceret.

 • • Eksploration for at bestemme uterus' lejring og størrelse

 • • Cervix dilateres med Hegar stifter til nr. graviditetsuge +½

 • • Kaviteten tømmes med sug svarende til graviditetsugen

 • • Kaviteten kan evt. gås efter med stump curette for at sikre at den er tom (der er ikke evidens for at det nedsætter risikoen for retineret væv.)

 • • ULS kan være en støtte i udvalgte tilfælde (f.eks. ved stærkt retroflekteret uterus eller ved tidligere konisation hvor det kan være svært at finde orificium)

 • • Der er ikke indikation for rutinemæssig behandling med Syntocinon eller Methergin (Som regel er rigelig blødning dog udtryk for, at kaviteten endnu ikke er tom)

 • • Der er ikke indikation for rutinemæssig histologisk undersøgelse

 • • Tage stilling til behov for rhesus-profylakse.

 

Referencer
DSOG guideline om kirurgisk abort

DSOG guideline om anti-D

Sundhedsloven


Registreringsvejledning

 

 

Diagnosekode

Indgrebskode

Abortus provokatus før udg. af 12. uge (Forundersøgelse)

DZ324

UXUD87A

Indlæggelse til kirurgisk abort

DO049

KLCH03

Re-evacuatio efter kirurgisk abort pga retineret væv

DO088L

KLWW00

Re-evacuatio efter kirurgisk abort pga blødning

DO081G

KLWW00

Re-evacuatio efter kirurgisk abort pga retineret væv + infektion

DO080B

KLWW00

Re-evacuatio efter kirurgisk abort pga on-going graviditet

DO8088K

KLWW00

Endometritis efter abort (antibiotika behandling)

DO080B

BPHY

Rhesus profylakse

 

BPMD0