Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ABL8xx – Betjeningsvejledning - Decentral

Billede 4

Beskrivelse

ABL 8xx er et POCT analyse apparat, som kan benyttes til bestemmelse af syre-base parametre, såvel som biokemiske parametre, hovedsageligt på blod.

Definition af begreber

PICO

Prøve sprøjte, præhepariniseret med tør elektrolyt-balanceret heparin

Arteriesprøjte – self-fill:

 • • 

PICO70

REF 956-519

 • • 

safePICO

REF 956-610

Venesprøjte- Aspirate:

 

PICO50

REF 956-552

 

safePICO

REF 956-622

Kapillærrør: Præhepariniseret med 70 IU tør elektrolytbalanceret heparin.

GLAS

 • • 

D957G-70-125 (Grøn 125 µl)

REF 942-880

 • • 

D957G-70-35 (Rød 35 µl).

REF 942-869

PLAST

 • • 

D957P-70-125 (Lilla 125 µl)

REF 942-893

 

 

Autorekvirering

Procedure, hvor et CPR nummer angives som Patient-ID på ABL, og efter analyse/Godkendelse af svar autoopretter en besvaret rekvisition i Labka, med de analysesvar der er afgivet fra ABL.

Se Autorekvirering på ABL - benyt CPR nummer fra patienten

FLEX-Q

 • • 

Kø modul på ABL 8xx – kan benyttes med safePICO sprøjter

Flex-Link - 1.Automatic

 • • 

Web baseret løsning, som benyttes i forbindelse med prøvetagningen.

Se Flexlink registrering af patienter til ABL – 1. Automatic

Manuel genopblanding

 • • 

safePICO kan efter stabilisering med heparin genopblandes ved 20 vendinger efter henstand.

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på Aalborg Universitetshospital.

Gælder for personalet der benytter udstyret og som har gennemgået Certificering.

Formål

At personale på kliniske afdelinger, der anvender ABL8xx udstyr, har den optimale baggrund for at betjene apparatet korrekt og sikre at analysesvar overføres til Labka/Clinical.

Problemstilling

Prøvetagning

Følg prøvetagningsvejledningen for det aktuelle prøvemateriale:

 • • 

Arterie-punktur

Arteriepunktur

 • • 

Arterielt udtræk

Udtrækning af blodprøver fra kateter eller arm med a-kanyle/venedrop

 • • 

Venøs/Blandet venøst

Anaerob Venøs prøvetagning

 • • 

Kapillært

Blodprøvetagning - Klinisk Biokemi

 • • 

Cellesaver

Quick-guide – ABL Analyse af cellesaver materiale på OP Syd

 • • 

Pleuravæske

PLE-META

Kontakt Klinisk Biokemisk Afdeling

 • • Hvis du har overført svar på en forkert patient eller prøvesvar fra en kontamineret) prøvetagning (til blandet infusions væske eller en blanding af venøst/arterielt blod.

 • • Hvis du har forsøgt af opsuge koaguleret prøvemateriale – ABL melder ”Prøvefejl”, og manglende prøvemateriale.

Personale, der udfører prøvetagning, analyserer og vurderer blodprøver er ansvarlige for

Prøvetagningskvalitet

OBS

 • • Patient identifikation

 • • Luftbobler.

 • • Koagler.

 • • Tilstrækkeligt volumen.

 • • Tilblanding af væske fra drop eller skyllevæske

 • • Blandet venøst/arterielt blod

Vurdering af svarudskrift / noter / markeringer

 • • 

Ingen referencegrænser angives på udskrift.

Vurdér hele rapporten, og overvej om uventede analysesvar kan skyldes til blanding af infusions

væsker eller blod fra anden kilde.

 

Alarmgrænser - markeret med 2 røde pile på skærmbilledet på ABL

Svarende til ringegrænser. Disse svar bliver ikke ringet ud af Klinisk Biokemisk Afdeling. Se PRI Ringegrænser – Klinisk Biokemi

 • • Ringegrænse-svar printes ud på den afdelings-printer, hvor rekvirenten er angivet.

 

Vedrørende spørgsmål, kontakt Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital:

Aalborg, Hobro og Farsø:

97 66 49 12

Thisted:

97 65 01 50

 

Målegrænse overskredet – markeret med 3 røde pile på skærmbilledet på ABL

Der er tale om stærkt patologiske værdier, som ikke kan kvantiteres på ABL. Der overføres ingen analysesvar eller kommentarer til Labka/Cliniscal. Der er således risiko for at tilstanden ikke erkendes.

 

Instrumentalarmer, du skal reagere på

 • • Error 0331: Ingen prøve registreret under aspiration. Kontakt Klinisk Biokemi, for at få fjernet et eventuelt koagel fra prøven. Prøven må under ingen omstændigheder analyseres igen.

 • • Error 1025/1027 Mistanke om koagel under pH elektroden. Kontakt Klinisk Biokemi, der vil ikke afgives pH svar og deraf afledte parametre inden koaglet er fjernet. Du kan analysere din prøve på en anden ABL.

 • • Error 0951/0952 – Lavt/Højt Creatin niveau – her afgives ikke Creatinin – din patient har lavt/forhøjet niveau af Creatin. Bestemmelse af creatinin skal gennemføres på anden metode end ABL

Instrumentalarmer, hvor du ikke skal reagere eller genanalysere prøven

 • • Error 1010 - Uoverensstemmelse mellem pO2 og sO2 – her afgives ikke svar på pO2

 • • Error 0581 - Oximetrimålefejl – her afgives ikke svar på Hæmoglobin og afledte parametre.

 

Metode

Beskrivelse

Analysering af sprøjter – manuelt opsug

 1. 1. Følg link til Prøvetagning for prøvetagning.

 2. 2. Kontrollér at blodprøven i sprøjten ikke indeholder luftbobler. Hvis dette er tilfældet, må prøven ikke analyseres, da luften vil påvirke analysesvarene.

 3. 3. PICO sprøjter skal være velblandet, og holdes opblandet i blodvender, hvis den ikke analyseres straks. safePICO sprøjter kan blandes og genopblandes i hele holdbarhedsperioden.

 4. 4. Holdbarhed: Blod analyseres umiddelbart efter prøvetagningen, er dog holdbart op til 30 min. ved stuetemperatur

 5. 5. Log på med personligt Regions ID – scan eller indtast. Der skal benyttes store bogstaver

 6. 6. Kontroller - Apparaturstatus

 • • Tilgængelige parametre lyser: Grønt

 • • Ikke tilgængelige parametre lyser: Rød

 • • Vær opmærksom på at der er forskel på hvilke analyser den enkelte ABL tilbyder.

 • • Beregnede parametre vil ikke fremgå af parameterbjælken.

 1. 7. Åben sprøjte inlet på ABL

 2. 8. Sprøjten placeres i sprøjte-inlet og vælg den ønskede metode.

 3. 9. Ved tryk på Start aspireres prøven i apparatet. OBS: Tryk aldrig på prøvesprøjtens stempel.

 4. 10. Iagttag at der forsvinder prøvemateriale fra sprøjten – erstattes af luftbobler.

 5. 11. I patient-identifikationsskærmbilledet ind scannes Patientens ID: CPR-nummer eller erstatnings-CPR-nummer uden bindestreg

 6. 12. Kontroller at patientens For- og Efter-Navn fremkommer korrekt, og tilhører din patient. Oplysningerne trækkes fra PAS.

  1. 1. Hvis dette ikke sker automatisk, benyt funktionen ”Hent”

  2. 2. Hvis data forbliver tomt - Kontroller at CPR er korrekt – samt at Patienten er registreret i PAS

 7. 13. Indtast patientens aktuelle iltbehandling.

 8. 14. Hvis prøvetagning og patientidentifikation er foretaget af en anden end dig, kan denne angives i feltet ”Prøvetager”

 9. 15. Når prøven er aspireret af apparatet - Fjern sprøjten og luk inlet-flap.

 10. 16. Såfremt resultaterne er uden fejlmeddelelser, og vurderes at afspejle den kliniske virkelighed, godkendes dette. Vælg

  1. 1.  ”Godkendelse” ? ”Godkend” ? ”Accepter”, hvis ikke lokal procedure angiver andet.

 11. 17. Hvis ABL har afventende sprøjter i FLEX-Q, kan du følge Quick-guide – Analyse af manuel hasteprøve på ABL med FLEX-Q-Modul, og skabe dig en plads foran i køen.

 

Analyse af sprøjter i FLEX-Q – automatisk opblanding og opsug

 

 1. 1. Følg link til Prøvetagning for prøvetagning.

 2. 2. Kontrollér at blodprøven i prøvesprøjten ikke indeholder luftbobler. Hvis dette er tilfældet, må prøven ikke analyseres, da luften vil påvirke analysesvarene.

 3. 3. Holdbarhed:
  Blod analyseres umiddelbart efter prøvetagningen, er dog holdbart op til 30 min. ved stuetemperatur

 4. 4. Kontroller – Apparaturstatus

  1. 1. Tilgængelige parametre lyser: Grønt

  2. 2. Ikke tilgængelige parametre lyser: Rødt

  3. 3. Vær opmærksom på at der er forskel på hvilke analyser den enkelte ABL tilbyder.

Sprøjten placeres i FLEX-Q med filteret først. FLEX-Q vil være mærket med enten:

FLEX-Q (trykt fra producenten)

safePICO sprøjte med CPR/PTB (Dymo)

 

Følg Flexlink registrering af patienter til ABL – 1. Automatic

 

Prøven kan placeres uden at ABL kræver at du logger personligt på.

 

Du behøver ikke at logge på ABL

 

Placer safeTIPcap enden fra safePICO sprøjten øverst i Flex-Q. Lad sprøjten falde på plads, og kontroller at scanneren læser den originale stregkode

 

Herefter trækkes prøveoplysninger fra WEB registrering i FlexLink.

 

Når prøven er aspireret af apparatet - Fjern sprøjten Sprøjtens position er markeret med grønt lys.

 

Prøven skal mærke med patientens CPR som stregkode. Stregkoden skal kunne læses i Flex-Q

Log på med personligt Regions ID – scan eller indtast. Der skal benyttes store bogstaver

 

Placer safeTIPcap enden fra safePICO sprøjten øverst i Flex-Q. Lad sprøjten falde på plads, og kontroller at scanneren læser den påsatte stregkode

Vælg Metode efter dit materiale/rekvirent

Tryk ”Fortsæt”

Kontroller at patientens For- og Efter-Navn fremkommer korrekt, og tilhører din patient. Oplysningerne trækkes fra PAS.

  1. 1. Hvis dette ikke sker automatisk, benyt funktionen ”Hent”

  2. 2. Hvis data forbliver tomt - Kontroller at CPR er korrekt – samt at Patienten er registreret i PAS

Indtast patientens aktuelle iltbehandling.

Hvis prøvetagning og patientidentifikation er foretaget af en anden end dig, kan denne angives i feltet ”Prøvetager”.

Når prøven er aspireret af apparatet - Fjern sprøjten Sprøjtens position er markeret med grønt lys.

Hvis Flex-Q ikke vil acceptere sprøjten skyldes det ofte at din Flexlink registrering ikke er gennemført korrekt

Såfremt resultatet er uden fejlmeddelelser, og vurderes til at afspejle den kliniske virkelighed, godkendes dette. Vælg

”Godkendelse” ? ”Godkend” ? ”Accepter”

Hvis ikke lokal procedure angiver andet.

 

 

Analyse af kapillærrør (35 µl, 55 µl og 125 µl)

Gældende for Afdeling 12 og 13, Aalborg Universitetshospital Nord

 1. 1. Kontrollér at blodprøven i kapillærrøret ikke indeholder luftbobler. Hvis dette er tilfældet, må prøven ikke analyseres, da man ikke kan regne med resultaterne

 2. 2. Prøven skal være velblandet. Vend røret forsigtigt, mindst 20 gange, således at metalsplitten føres frem og tilbage i røret. Metalsplitten efterlades modsat indsugningsenden.
  Holdbarhed
  Kapillærblod analyseres straks efter prøvetagningen, er dog holdbart op til 30 min.

 3. 3. Log på med personligt Regions ID

 4. 4. Apparaturstatus

 • • Tilgængelige parametre lyser: Grønt

 • • Ikke tilgængelige parametre lyser: Rødt

 

 1. 5. Åben inlet og vælg metode Autorekvirering – metodens ikon for rørlængde/volumen skal afspejle dit prøverør.

 • • K 125 µl Autorekvirering - eller

Billede 6

 • • Ved nedkølede patienter

vælges Metode ”CPR Autorekvirering Temp. Korr -K 125 µl” og patientens aktuelle temperatur indtastes

 • • Hb/Bili – K 55µl

 • • GLC/LAC-K 35 µl

 1. 6. Kapillærrøret placeres i kapillær-inlet. Ved tryk på start aspireres prøven i apparatet

 2. 7. I patient-identifikationsskærmbilledet scannes CPR ind som ID.

 3. 8. Fjern kapillærrøret og luk inlet-flap, når prøven er accepteret af apparatet. Bortkast røret.

 4. 9. Såfremt resultaterne er uden fejlmeddelelser, og vurderes at afspejle den kliniske virkelighed, godkendes dette. Vælg ”Godkendelse” ? ”Godkend” ? ”Accepter”, hvis ikke lokal procedure angiver andet.

ABL 8xx udstyr med auto-rekvirering - svar overføres automatisk til LABKAII:

Autorekvirering betyder, at den person, der analyserer prøverne, selv kan overføre svarerne til LABKAII. En betingelse for, at dette kan lade sig gøre er, at patientens ID er scannet/indtastet korrekt fra patientarmbånd eller Sundhedskort. Dvs. 10 cifre – CPR-nummer eller erstatnings-CPR-nummer uden bindestreg (Evt. bogstaver foran CPR-nummer skal ikke indtastes). Se Autorekvirering på ABL - benyt CPR nummer fra patienten

 

Fremgangsmåde

Hvis alle de oplysninger, man ønsker overført til LABKAII, er registreret i ”Patientidentifikations”-

skærmbilledet og Patient-resultat-billedet er kommet frem på skærmen, tastes Godkendelse nederst i skærmbilledet.

Herefter fremkommer en menu, hvor man taster Godkendt og til sidst tastes Acceptér” nederst i skærmbilledet.

Resultater der vurderes fejlbehæftet skal ikke godkendes – her vælges i stedet ”Afvis”

Hvis der står ”Godkendt” efter ”Patientresultat” øverst i skærmbilledet, er svarerne sendt til overførsel til LABKAII.

 

HUSK at logge af ABL efter brug.

 

OBS: Ved forbytning af patientprøver, materialetype eller andet der fejlagtigt er godkendt, kontakt straks laboratoriet,

Aalborg tlf. 64903

Thisted 50696.

 

Resultatvalidering

Se også: Vurdering af svarudskrift / noter / markeringer

 

Markering med

Se udprint for detaljer

 

?

Foran Ca-ion (7,4) ses hvis pH <7,20 eller >7,60. Aktuel Ca++ kan rapporteres

Ustabile målinger

Kalibreringsfejl eller QC fejl – se parameterbjælke

Der afgives hverken et analysesvar eller tekstsvar.

2 Pile op/ned pil1

Resultatet er uden for analysens ringegrænse, men inden for apparatets måleområde.

 

Der afgives et analysesvar

3 pile op/ned

pil2

Resultatet er udenfor apparatets måle område.

Der afgives hverken et analysesvar eller tekstsvar

Svaret vil være stærkt patologisk – se nedenstående grænser

 

 

 

Parameter

Måleområde

Enhed

pH

6,3-8,00

 

pCO2

0,67-33,3

kPa

pO2

0,00-107

kPa

Glu

0,5-60

mmol/l

Lak

0,5-30

mmol/l

Crea

10-1800

µmol/l

 

Referencer

Referenceinterval

Vil fremgå af Labka/Clinical

Link til laboratorievejledningen, klik her

 


Referencer

Decentralt laboratoriemedicinsk udstyr (POCT)

Arteriepunktur – se bilag

Anaerob Venøs prøvetagning

Flexlink registrering af patienter til ABL – 1. Automatic

Autorekvirering på ABL - benyt CPR nummer fra patienten

Ringegrænser – Klinisk Biokemi

Quick-guide – Analyse af manuel hasteprøve på ABL med FLEX-Q-Modul

Quick-guide – ABL Analyse af cellesaver materiale på OP Syd