Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CO2 og O2 måling med Geotech G100 Range Analyser

 

Formål

At sikre, at CO2 og O2 måling som led i laboratoriets kvalitetssikring af inkubatorer og medie, udføres korrekt i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Geotech G100 Range Analyser

Plastik-slange (Tygon)

Sample Filter

2 stk. plastik-slanger med trykluftsdæmper til Miri

 

Fremgangsmåde

Betjening:

 • • Tænd instrumentet på ”On/Off”-tasten. Der kommer et kort bip og en lille pause efterfulgt af Geotech logo. Instrumentet varmer op, og gennemfører en ”Power On Self-test”, det tager ca. 15-30 sekunder. Instrumentet er klar til måling når værdier for CO2 og O2 vises på displayet (CO2 omkring 0,1 % og O2 omkring 20,9 %).

 • • Slangen monteres på instrumentet ved at skrue filteret fast på det sorte luft-indtag.

 • • Ved måling i Panasonic inkubatorer, sættes slangen på udtagningstuds, forneden i venstre side.

 • • Ved måling på EmbryoScopet skal slangen monteres på den lille blå studs under låget (husk at åbne og lukke ventilen på EmbryoScopet).

 • • Ved måling på Micro Galaxy inkubatore, bruges den slange der er påmonteret Microinkubatoren.

 • • Ved måling på Miri Inkubator, bruges de to slanger der står Miri på.

 • • Ved måling i Esco inkubator, sættes slange gennem lille hul i inkubator lågen.

 • • Afvent stabile gas-værdier på incubatorens display inden målingen foretages.

 • • Målingen startes ved at trykke på knappen med det lille propel-ikon.

 • • Geotech G100 skal suge luft ind til både O2 og CO2 værdierne er stabile – det kan tage flere minutter.

 • • Når værdierne er stabile trykkes der igen på ”propel-knappen”, og værdierne aflæses og noteres på skemaet.

 • • Rens altid med frisk luft efter HVER måling. Sug atmosfærisk luft ind i apparatet i cirka 30 sekunder, eller indtil værdierne på displayet er vendt tilbage til normale niveauer. Dette gælder også når instrumentet skal slukkes. Det er meget vigtigt at foretage denne rensning, da ilt sensoren forringes hvis apparatet er forurenet med gas under opbevaring mellem målinger.

 • • For at slukke instrumentet, tryk på 'On/Off "-tasten.

 • • Hvis "Auto Off" indstillingen er aktiveret, vil apparatet slukke automatisk efter 10 minutter, hvis det ikke er i brug.åling når værdier for CO2 og O2 vises på displayet (CO2 omkring 0,1 % og O2 omkring 20,9 %).

 

Målingerne udføres efter planlagt interval og skrives på Kvalitetskontrol- skemaet.

Referencer

Referenceintervaller

CO2: 5,5% - 6,5%

O2 :4,5 %- 8%

 

Konsekvens af CO2 og O2 målingerne

Referenceintervallet skal forstås, som det interval, målingerne optimalt skal befinde sig i.

Hvis én eller flere målinger ligger udenfor det definerede optimale område, foreligges målingerne biologen.

Biologen vurderer om målingerne i sin helhed er acceptabelt eller om målingerne skal gentages.

Større og mere systematiske måleafvigelser vil altid medføre, at målingerne skal gentages.

 

 

For yderligere information om apparatet, se brugermanualen.