Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Scedulering af 6 fraktioner givet på 5 behandlingsdage ifølge DAHANCA 7 – accelereret strålebehandling

 

Formål

At sikre optimal planlægning af stråleforløbet.

 

Definition

ART: Accelereret strålebehandling i denne sammenhæng - 6 ugentlige fraktioner givet på 5 på hinanden følgende behandlingsdage.

En fraktion: En strålebehandling.

Dobbeltfraktionering: 2 strålebehandlinger på samme dag.

DAHANCA 7: Landsdækkende protokol udarbejdet af Danish Head and Neck Group.

Aria/ Radiation Oncologi/ scedulering/ history: Et softwaresystem, der administrerer stråleterapiens kliniske og administrative aktiviteter, som er direkte relateret til strålebehandling.

Patient Agenda: Patientens tidsplan over forløbet og diverse behandlingsmodaliteter i stråleterapien.

 

Beskrivelse

  • • ART gives som standardbehandling på baggrund af DAHANCA 7. I Dahanca 7 blev det vist, at kortere samlet behandlingstid giver bedre tumorkontrol opnået ved at behandle med 6 fraktioner om ugen mod tidligere 5. Daglig dosis og totaldosis uændret 66-68 Gray/33-34fraktioner.

  • • I Aalborg dobbeltfraktioneres en dag ugentligt.

  • • Selv om sidste behandlingsuge ikke er en hel uge, skal der dobbeltfraktioneres i denne uge også.

  • • Dobbeltfraktionering gives med mindst 6 timer mellemrum.

  • • Ved dobbeltfraktionering skal vi sikre os, at tidsintervallet på 6 timer er overholdt. Dette sikres ved at notere sluttidspunktet for første behandling på personalets version af Patient Agenda.

  • • Hvis dette ikke er angivet, tjekkes sluttidspunkt i Radiation Oncologi under history.