Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af suprapubisk ballonkateter anvendt som langtidsdrænage

Beskrivelse

Remedier:

Desinfektionsserivet

Silikonekateter Open End * (integeret ballon) i aktuel størrelse, typisk ch. 12 eller 14

10 ml. sprøjte til tømning af ballon

Sprøjte med 10% glycerinopløsning

Sterilt grøn stykke

Steril gel, evt. m. lidokain.

Rene handsker og sterile handsker

Urinpose eller kateterventil

Evt. engangskvindekateter (unoplastkateter) ch. 12

Evt. plaster til indstiksstedet og fiksation

 

*Med integreret ballon menes et kateter, hvor ballonen er integreret i katetervæggen. Ved de fleste katetre er ballonen påsat uden på kateteret, hvilket medfører at diameteren svarende til ballonen er større end katetrets charrière-str. Det kan give smerter når kateteret trækkes ud ved seponering og vanskeliggøre eller helt umuliggøre genanlæggelse af samme kateterstørrelse ved skiftning, hvorfor der ved suprapubisk bruges kateter med integreret ballon.

 

Fremgangsmåde:

Alle remedier lægges klar til brug. Specielt er det vigtigt, at kateteret, gel og sterile handsker er pakket ud og helt klar til brug.

Påtag rene handsker og 10 ml. sprøjten bruges til tømning af kateterballon, lad sprøjten uden stempel sidde i ventilen, og kateteret tages ud.

Med de samme rene handsker, afvaskes omkring indstiksstedet og lidt gel sprøjtes ind i kanalen.

Det sterile stykke lægges under indstiksstedet.

De sterile handsker tages på.

Det nye kateter (med lidt gel på spidsen), føres igennem kanalen ind i blæren. Hvis det er vanskeligt, kan det være en hjælp med et engangskvindekateter CH 12 (unoplastkateter), som er lidt stivere.

Ballonen fyldes med 5 ml 10% glycerinopløsning. Patienten observeres for smerter ved påfyldning af ballon. Hvis det gør ondt eller der er modstand, ligger kateteret ikke korrekt.

Kateteret trækkes tot.

Pose eller ventil påsættes.

Funktion kontrolleres og der aftørres omkring indstiksstedet med serviet.

Ved anvendelse af pose fikseres denne, f.eks. med Flexi-Trak, så træk og tryk undgås.

 

Første skift af kateter skal være efter max 6 uger af sygeplejerske i Urologisk Ambulatorium.

De følgende skift er hver 6-12 uge, afhængig af evt. inkrustrationer. Ved problematik med inkrustationer se: Behandling af urinblære med Uro-Tainer.

Ved uproblematiske skift samt behov for kateterpleje kan hjemmesygeplejerske kontaktes og ved varig lidelse skal der udføres bevillingsansøgning.

 

Link til patientinformation:

Sådan bruger du suprapubisk kateter eller topkateter med ventil

Sådan bruger du topkateter - suprapubisk kateter med pose

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have skiftet suprapubisk ballonkateter.

Formål

At patienten har en sufficient og velfungerende urinvejsdrænage.

At patienten så vidt mulig undgår symptomgivende UVI.

Referencer

Urinvejsdrænage 5.5

Sygepleje til patienter som får anlagt et permanent blærekateter. Uretralt kateter (UK) eller suprapubisk kateter (SK)