Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PONV – Postoperative Nausea and Vomiting – profylakse og behandling

Formål

At minimere postoperative gener fra kvalme og opkastning i størst mulig grad.

Beskrivelse

Nedenstående fire risikofaktorer har i videnskabelige undersøgelser vist sig at have betydning for forudsigelse af postoperativ kvalme og opkastning, det ”lille store problem”, der af mange frygtes mere end postoperative smerter.

Hunkøn

Ikke-ryger

Tidligere PONV

Opioider (forventet postoperativ forbrug)

Hver faktor udgør 1 point, og patienterne kan ved simpel addition henføres til en af grupperne 0-4 med henholdsvis 10, 20, 40, 60 og 80 % risiko for udvikling af PONV.

 

 

 

Behandling

 

Gruppe 0-1

Profylakse ikke indiceret

ingen

 

 

Ved PONV

inj. Zofran® 1-4 mg i.v.

ondansetron

 

 

inj DHBP®
(Dehydrobenzperidol
®) 0,25 – 1,25 mg

droperidol

Gruppe 2

Profylakse ofte indiceret

Inj. Fortecortin 4-8 mg i.v. ved start og
inj. Zofran
® 4 mg i.v. ved afslutningen

dexamethason

ondansetron

 

Ved PONV

inj. DHBP® 0,25 – 1,25 mg

droperidol

 

Inj. Tavegyl 1 mg i.v. (max x1/ døgn

 

clemastin

 

Gruppe 3-4

Profylakse er indiceret

Total intravenøs-anæstesi
inj Fortecortin
4-8 mg i.v.ved start og
inj Zofran
® 4 mg i.v.
ved afslutningen


dexamethason

ondansetron

 

 

inj DHBP® 0,625 – 1,25 mg

droperidol

 

Ved PONV

Inj Tavegyl 1 mg i.v. (max x1/ døgn

clemastin

 

Yderligere profylaktiske tiltag af sandsynlig værdi er: hydrering, undgåelse af ventrikelopblæsning, N2O, opioider og revertering med neostigmin.

  • BEMÆRK: Zofran® ved etableret PONV er virksomt i mindre doser (1 mg) end, når det anvendes som profylakse

Børnedoser

Som profylakse gives til børn over 2 år

inj. Fortecortin 0.075-0,15 mg/kg
max 8 mg
inj. Zofran
® 0,1 mg/kg
max 4 mg

dexamethason

ondansetron

Gives som standard til tonsillektomier

Gives efter ordination til andre børn

Som behandling af PONV

inj. Zofran® 0,03 - 0,05 mg/kg
max 2 m

ondansetron

 

 

OBS! Til ørepatienter gives både Zofran® og Dexamethason i afslutningen af operationen efter ordination af ørelægerne af hensyn til forøget blødningstilbøjelighed.

PONV - profylakse børn

inj. Zofran® 0,1 mg/kg i.v.
Max. 4 mg/dosis

ondansetron

styrke 2 mg/ml

Inj. Fortecortin 0,075-0,15 mg/kg i.v.
Max. 8 mg/dosis

dexamethason

styrke 4 mg/ml

 

 

Vægt

Inj. Zofran®

Inj. Fortecortin

 

Ondansetron

dexamethason

10 kg

1,0 mg sv.t.

0,5 ml

0.75-1,5 mg sv.t.

0.15-0, 3 ml

12 kg

1,2 mg sv.t.

0,6 ml

0.9-1,8 mg sv.t.

0.2-0,4 ml

14 kg

1,4 mg sv.t.

0,7 ml

1,0-2,1 mg sv.t.

0.25-0,5 ml

16 kg

1,6 mg sv.t.

0,8 ml

1,2-2,4 mg sv.t.

0.3-0,6 ml

18 kg

1,8 mg sv.t.

0,9 ml

1.4-2,7 mg sv.t.

0,35-0,7 ml

20 kg

2,0 mg sv.t.

1,0 ml

1.5-3,0 mg sv.t.

0.4-0,75 ml

25 kg

2,5 mg sv.t.

1,25 ml

1.8-3,75 mg sv.t.

0.45-0,9 ml

30 kg

3,0 mg sv.t.

1,5 ml

2.25-4,5 mg sv.t.

0.6-1,1 ml

35 kg

3,5 mg sv.t.

1,75 ml

2,6-5,25 mg sv.t.

0,65-1,3 ml

40 kg

4,0 mg sv.t.

2,0 ml

3,0-6,0 mg sv.t.

0,75-1,5 ml

45 kg

4,0 mg sv.t.

2,0 ml

3,3-6,75 mg sv.t.

0,8-1,7 ml

50 kg

4,0 mg sv.t.

2,0 ml

3,75-7,5 mg sv.t.

0,9-1,9 ml

55 kg

4,0 mg sv.t.

2,0 ml

4,0-8,0 mg sv.t.

1,0-2,0 ml

 

PONV - behandling børn

inj. Zofran® 0,03 – 0,05 mg/kg i.v.
Max. 2 mg/dosis

ondansetron

styrke 2 mg/ml

 

 

 

 

 

Vægt

Inj. Zofran®

 

Ondansetron

15 kg

0,6 mg sv.t.

0,3 ml

20 kg

1,0 mg sv.t.

0,5 ml

25 kg

1,2 mg sv.t.

0,6 ml

30 kg

1,4 mg sv.t.

0,7 ml

35 kg

1,6 mg sv.t.

0,8 ml

40 kg

2,0 mg sv.t.

1,0 ml

50 kg

2,0 mg sv.t.

1,0 ml

60 kg

2,0 mg sv.t.

1,0 ml

 

Referencer

Undervisningsmateriale i Postoperativ kvalme og opkastning på ØNH afdeling - overlæge Jens Ole Dich, Regionssygehuset Viborg.

Retningslinjer for postoperativ medikamentel behandling. Rammeordination. Ledende overlæge Jakob Skou og Overlæge Niels-Erik Ribergaard, Anæstesisektor Nordjylland 6. afdeling

Dexamethasone to prevent PONV: an updated meta-analysis af randomized controlled trials.

Society for Ambulatory Anesthesiology Januar 2013