Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kronisk Nyresvigt - Medicindosering

 

En række farmaka skal gives i reduceret dosis ved nedsat nyrefunktion/dialyse. Nærmere oplysninger kan hentes i Lægemiddelkataloget (www.lmk.dk) eller den svenske tilsvarende (www.fass.se), som i mange tilfælde har mere præcise anvisninger. Dialysebogen fra FADL har også tabeller (s. 270). Nogle tips, som er gode at huske:

 

  • • Tjek altid antibiotika-dosering

  • • Tjek altid antiepileptika-dosering

  • • ACE-hæmmere gives oftest i 25-50% af normaldosis

  • • SeloZok doseres som normalt, men tjek andre betablokkere

  • • Digoxin typisk 62,5 μg x 1 ved terminal uræmi

  • • Almindelig morfin bør helst undgås pga. aktiv metabolit

  • • Allopurinol skal reduceres

  • • Tricykliske antidepressiva giver mundtørhed (> 50 mg/dag urealistisk til dialysepatient)