Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Vagt – Morgenarbejde/7-vagt

Beskrivelse

Der møder et antal sekretærer hver morgen kl. 7 for at tage sig af de opgaver, som beskrives nedenfor.

Da morgenarbejdet kan udføres på hvilken som helst plads, er det vigtigt, at der kommunikeres via mail omkring, hvem der varetager opgaverne, om andre har brug for hjælp m.v.

Der sendes en mail til denne mailadresse: RadiologiskAfdeling7vagtsekretaerer@rn.dk.

Opgaver

Følgende opgaver skal udføres:

 1. 1. Skadekonference.

 2. 2. Orto – Egen læge SYD beskrivelse.

 3. 3. Ophængninger (inkl. ej-færdiggjorte ophængninger/revurderinger).

 4. 4. Mangler at blive lagt til beskrivelse og Mangler at blive lagt til konference.

 5. 5. Tjekke om patienter henvist fra Onkologisk Ambulatorium er blevet indlagt.

 6. 6. Indskanninger.

 7. 7. Udskrivning af konferencelister.

Skadekonference

Gå i RIS under konference.

Billede 13

 

I Profil vælges Skadekonference (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 14

 

I kolonnen Us færdig skrives ”i g”. Dette skyldes, at der efter ønske fra Skadestuen kun konfereres undersøgelser udført fra midnat til midnat, hvilket vil sige, at ved Skadekonferencen 14.08.20 konfereres der undersøgelser udført fra midnat mellem 12./13.08.20 og frem til midnat mellem 13./14.08.20 – dog skal alle traumeskanninger flyttes, uanset hvilket tidspunkt de er udført på, se nedenfor.

Billede 9

 

Sæt patienterne i CPR-rækkefølge ved at trykke på kolonnen Patient Id. Således undgås at tjekke det samme CPR-nummer mere end én gang.

Billede 24

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • er blevet indlagt på en sengeafdeling, skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til relevante spor – se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

 • ikke har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), men ”kun” fra egen læge/lægevagten, skal undersøgelsen flyttes til ”Skal ikke konfereres” samt Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse på enten:
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering

Billede 25

Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

 • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

 • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

 • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

 • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

Følgende undersøgelser skal fjernes fra Skadekonferencen

CT-urografier
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på (NORD) CT Amb Beskrivelse.

 

CT thorax – lungeemboli
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Thorax – E Konf Beskrivelse.

 

CT cerebrum, obs. blødning
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.
Vær dog særligt opmærksom på: Hvis ordet ”fald/faldet/traume” eller noget tæt beslægtet hermed står i anamnesen, skal undersøgelsen blive stående på Skadekonferencen samt Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

CT cerebrum, obs. apopleksi
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.

 

CT aorta
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT angio
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT OE/UE angio

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT thorax, obs. aortadissektion
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT abdomen
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Gastro – A Amb Beskrivelse.

 

MR-skanninger

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på relevant diktatspor afhængig af hvilken type MR-skanning, der er tale om.

 

MR håndled scaphoideumfraktur (samt MR hånd og fingre, hvis den står på samme henvisning)

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Orto – O-konf. Beskrivelse + sæt gult flag på.

 

MR cerebrum
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.

 

RU oversigt over abdomen mhp. fremmedlegeme

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen, men skal blive stående på Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

RU thorax

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen, men skal blive stående på Orto – Skadekonf Beskrivelse.

Vær dog særligt opmærksom på: Hvis der står costafraktur, obs. pneumothorax i anamnesen, skal undersøgelsen blive stående på Skadekonferencen samt Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

Traumer (CT multitraumeprotokol samt RU, thorax, bækken og UL, traumepatient)

Alle traumeskanninger skal flyttes, uanset hvilket tidspunkt de er udført på til følgende spor:

 • O Konference (også selvom patienten er indlagt på en anden afdeling).

 • Orto – O-konf. Beskrivelse (med mindre der allerede er endelig beskrivelse, så er det kun konferencesporet, der skal vælges).

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Gå i RIS under beskrivelse:

Billede 7

 

I Profil vælges Tilmeldte, Alle, og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 9

 

I kolonnen Prioritet skrives a (for akut), i Bakke skrives ”orto e” og i kolonnen Us færdig skrives ”i g”.

Billede 18

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle relevante CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til Skadekonference samt beskrivelsesporet Orto – Skadekonf Beskrivelse på enten
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering
  Billede 12

 

Billede 11

 

HUSK altid at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks. ”indlagt på 7V”.

 

Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

 • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

 • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

 • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

 • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

Ophængninger

Ophængninger i postkassen

Gå ind i postkassen i PAS ved at skrive HE,IND.

Ophængninger er markeret på denne måde:

Billede 1

Gå ind i ophængningen ved at skrive V + Enter på linjen.

Der fremgår af ophængningshenvisningen, hvornår den ønskes ophængt.

Billede 2

Tag hånd om dem, der skal på dagens første konferencer frem til kl. 10.

Der henvises til disse PRI-dokumenter:

Sekretær – Ophængninger – ikke peroperative undersøgelser

Sekretær – Ophængninger – peroperative undersøgelser

Sekretær – Ophængninger – Oversigt over konferencer til brug ved ophængninger

Ophængninger/revurderinger, som ikke er gjort færdige

Se efter, om der står ophængninger og revurderinger på akutlisten, der ikke er gjort færdige

Billede 8

Se disse 2 steder:

1.

Billede 10

Kolonnen Undersøgelse vil være blank, mens der formentlig står oph./xxxx (4-cifret kode) i kolonnen PAS note samt et sekretærnavn i kolonnen Visitator.

Billede 45

2.

Billede 20

I kolonnen Undersøgelse skrives der oph og dernæst revur.

 

Billede 48

 

Billede 49

 

Kommer der noget frem, gøres ophængningen eller revurderingen færdig.

Mangler at blive lagt til beskrivelse samt Mangler at blive lagt til konference

Se PRI-dokument Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor.

Vedrørende mangler at blive lagt til beskrivelse

Husk at tjekke i beskrivelsesfanen, hvor langt beskrivelsen er.

Billede 3

Er der intet diktat, skal undersøgelsen lægges til diktat.

 • Der kan godt være skrevet et notat, men hvis der ikke står ”Fortolket af …..” i bunden eller ”Dikteret af” i toppen, skal den stadig lægges til diktat.
  Billede 5

Er man i tvivl, kan man dobbelttjekke på følgende måde, når undersøgelsen er flyttet.

Gå ind under fanen Beskrivelse.

 

I kolonnen ”Handling”, skrives diktat.

CPR-nummer skrives i kolonnen Patient Id.

Kolonnen ”Dikteret af” skal være blank, hvilket vil sige, at der ikke må stå et navn.

Billede 19
 

Er der præliminært notat, skal undersøgelsen lægges til diktat (efter præliminær).

Er der indtalt en fil, skal undersøgelsen lægges til indskrivning:

Billede 6

Er undersøgelsen fortolket af og skrevet af + lægenavn, skal den lægges til verificering:

Er man i tvivl, kan man dobbelttjekke på følgende måde, når undersøgelsen er flyttet.

Gå ind under fanen beskrivelse.

I kolonnen ”Handling”, skrives verificering

CPR-nummer skrives i kolonnen Patient Id.

Hvis kolonnen ”Dikteret af” er blank, skal undersøgelsen lægges tilbage til diktat. Der skal altid stå et lægenavn for, at undersøgelsen dukker op til den pågældende læge til verificering.
Billede 4

Tjekke om patienter henvist fra Onkologisk Ambulatorium er blevet indlagt

Gå i RIS under beskrivelse:

Billede 21

 

I Profil vælges Tilmeldte, Alle, og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 23

 

I kolonnen Us færdig skrives i, i kolonnen Henvisende instans skrives onko amb, og i kolonnen Modtaget skrives i.

Billede 27

 

De henvisninger, der fremkommer efter denne afgræsning (med undtagelse af ophængninger), skal slås op i PAS i AM,TID. De patienter, der er blevet indlagt, skal flyttes til korrekt konference- og beskrivelsesspor - se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor.

 

HUSK altid at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks. ”indlagt på D3”.

Indskanninger

Karskemaer og metalskemaer skal indskannes. Disse findes i dueslaget på 1. sal på Billeddiagnostisk Afdeling, afsnit Syd.

Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Indskanning i PACS.

Udskrivning af konferencelister

Når alle lister er gennemgået, udskrives nedenstående konferencelister, efter at alle ultralydsundersøgelser er fjernet (undtagen på V Konference), da disse ikke konfereres:

 

Konference

Antal

Placering

Skadekonference

1

 

Udskrives på følgende printer:
Billede 16

O Konference

14

O-konferencerummet på 1. sal

T Konference

1

Konferencerum 1 på 1. sal

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er sekretærer på Billeddiagnostisk Afdeling, som møder ind i 7-vagt.

Formål

Formålet er at give kendskab til, hvilke opgaver der skal løses i en 7-vagt.