Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Ernæring til nyfødte børn

Beskrivelse

Totalt væskebehov (per os, intravenøst, intraarterielt) i ml/kg. Plasma og blod regnes ikke med i totalmængden.

 

Levedag

Gestationsalder (uger)

 

GA < 37 uger

GA ≥ 37+0 uger

Dag 1

80

60

Dag 2

100

70

Dag 3

120

80

Dag 4

140

100

Dag 5

160

120

Dag 6

180

140

Dag 7

200

160

 

Den nye anbefaling fra ESPGHAN 2018

 • • Enteral ernæring kan øges op til 200 ml/kg/døgn (GA <37 uger), hvis barnet ikke har behov for intravenøs væske og tåler den perorale ernæring og ikke får PreNan.

 • • Intravenøs væske skal forblive ved 160ml/kg/døgn.

 • • Ved udregning af kost regnes der altid ud fra fødselsvægten, indtil denne er oversteget.

 • • Væskedøgnet regnes fra midnat.

 • • Barnet fortsætter med 1/5 (200ml/kg) til vægten overstiger 2500 g. Herefter er mængden 1/6.

 

Optimal trivsel

 • • Vægtøgning 25 – 30 g/døgn.

 • • Hovedomfang stiger 0,5 – 1 cm/uge

 • • Længde stiger 1 cm/uge

 • • Man stræber efter catch-up growth: at barnet vokser proportionalt både i vægt, længde og hovedomfang og alle parametre når den percentil, hvor barnet var ved fødslen – hvis det er et appropiate-gestational-age-barn (AGA)

 • • Ved et small-for-gestational-age-barn (SGA) stræber man efter, at væksten kommer op over -2,5 percentilen ved udskrivelsen

 • • Et vægttab efter fødsel, bør ikke overskride 7-10% af fødselsvægt (Anbefaling fra ESPGHAN 2018)

Vægt:

 • • Hos præmature børn og børn med længerevarende sygdomme indføres vægt 2 gange ugentligt på en vækstkurve som ses i Nord EPJ.

Barnets ernæring i alderen 0 – 2 måneder

Kolostrum

Kolostrum skal opprioriteres! (kolostrum er råmælken) Mor skal opfordres til håndudmalkning, så snart som muligt.

Modermælk

 • • Anvendes til alle børn, så snart det er muligt.

 • • Amning

 • • Udmalket modermælk er altid førstevalg

 • • Der bruges altid det sidst udmalkede mælk først (medmindre der er mere tilbage af den første 14 dages modermælk).

 • • 

FM85
 • • (delvist hydrolyseret proteintilskud, baseret på komælksprotein)

 • • Hos det præmature barn er proteinindholdet ofte ikke tilstrækkeligt til at sikre en vækst, der modsvarer den intrauterine vækst.

 • • FM85 (GA<35 og/eller <2500 gram) tilsættes, når barnet tolererer fuld mængde mad – ca. 7.-8. dagen.

 • • Der begyndes med 2 gram/100 ml. MM/Donormælk. Såfremt barnet tåler dette, øges dagen efter til 3 gram/100 ml. MM.

 • • Maksimaldosis er 4 gram/100 ml. MM/Donormælk.

 • • Børn der trives ”for godt” (dvs. tager over 40 gram/døgn), bør reduceres først i FM 85, ikke i volumen.

 • • Børn der ikke trives på 200 ml/kg bør øges i FM85 og ikke i volumen

 • • FM85 kan give hård mave, hvorfor det kan blive nødvendigt med Lactulose eller Movicol

 

Kvindemælk
 • • Gives til børn < 1500 gram.

 • • Findes ikke i vores lager, men skal bestilles fra Mælkekøkkenet i Aalborg 97663454

 • • Indtil der kommer donormælk, må bruges PreNan.

 

Modermælkserstatning

I første leveuge bør almindelig komælksbaseret modermælkserstatning undgås med henblik på at forebygge mælkeallergi hos børn.

Børn, der har behov for at få tilskud af modermælkserstatning i første leveuge, anbefales højt hydrolyseret modermælkserstatning eller aminosyrebaseret modermælkserstatning. Uanset om barnet er disponeret for allergi eller ej.

Althera/Pepticate

 • • Hydrolyseret protein

 • • Tilbydes alle børn ved behov for tilskud af modermælkserstatning i første leveuge.

 • • Ved allergidisposition hos præmature børn, bør der prioriteres modermælk/donormælk + FM85 og PreNan.

 • • Er barnet ikke disponeret for allergi, kan der efter første leveuge anvendes almindelig eller hydrolyseret komælksbaseret modermælkserstatning til spædbørn, som har brug for modermælkserstatning enten som fuld ernæring eller som supplement til modermælken.

 

Nan I
 • • Tilbydes børn født ≥ 37+0 uanset vægt efter 1. leveuge.

 • • Tilbydes børn indlagt fra hjemmet, hvis forældre ikke selv medbringer anden mme.

 • • Tilbydes børn efter 1. leveuge, hvis der ikke er dobbeltdisposition til allergi.

 • • Kan bruges til børn der skal flaskeernæres eller som supplement til modermælk.

 

PreNan preemie
 • • Gives som supplement til børn med fødselsvægt > 1500 g og med gestationsalder > 32 uger

 • • Børn der starter med PreNan preemie fortsætter med dette til de vejer 1800 gram.

 • • Hvis barnet alene får PreNan preemie gives max 150 ml/kg medmindre andet aftales med lægen.

PreNan discharge
 • • Anvendes som supplement til modermælk eller som solomad til for tidligt fødte børn.

 • • Børn med fødselsvægt over 1800 gram og under 2500 gram som er født efter uge 32 skal have Prenan discharge.

 • • Børn født før uge 37 med fødselsvægt over 2500 gram skal ikke have Prenan discharge.

 • • Børn der får PreNan discharge på neonatalafdelingen fortsætter med dette, til de vejer 3000 g (gælder på barselsgangen og hjemme).

 • • Hvis barnet alene får PreNan discharge er mælkemængden max 170 ml/kg/døgn.

 • • PreNan kan give hård mave, hvorfor det kan blive nødvendigt at give lactulose/Movicol.

 

 

Mælk til børn, hvor familien ikke vil modtage donormælk

Børn, hvis forældre ikke ønsker at anvende en anden kvindes mælk, skal ikke have donormælk før moderen mælk er løbet til.

Ved fødselsvægt > 1800 g gives PreNan.

Ved fødselsvægt > 1500 g gives PreNan Preemie

 

Overgang fra human mælk

Ved overgang fra humanmælk (donormælk eller modermælk) til mælkeerstatning er det oftest hensigtsmæssigt at gøre dette gradvist over nogle dage (eksempelvis dag 1 og 2: 25 % erstatning/ 75 % human mælk, dag 3 og 4: 50 % erstatning/ 50 % human mælk, dag 5 og 6: 75 % erstatning/25 % humanmælk, dag 7 og frem 100 % erstatning).

 

Pause eller reduktion i enteral ernæring

Unødvendige pauser forsinker opnåelsen af fuld enteral ernæring og skal undgås så vidt muligt. Hos meget for tidligt fødte børn i de første uger er aspirater ofte grønne fordi pylorus ikke holder tæt.

Det betyder:

 • • At normalt skal et aspirat gives tilbage og måltidet gives som planlagt. Vi accepterer mælkefarvet aspirat i mindre mængde, uden at reducere mængden.

 • • At vi hos meget for tidligt fødte børn ikke tillægger aspiratets farve nogen betydning i sig selv, men der skal reageres ved blodigt eller kaffegrums-aspirat/opdrevet/misfarvet mave.

 • • Ved mature børn accepteres mælkefarvet aspirat af 5-10 ml. ved grøn-farvet/blodigt eller kaffegrums-lignende aspirat må pæd.-læge vurdere barnet. Ved større aspirater > 10 ml skal måltidet reduceres eller springes over. Hvis det gentager sig og/eller der er patologiske symptomer fra maven (opdrevet, misfarvet mave), skal en læge lægge den videre plan.

 • • Hvis der er betydelig gylpen, skal man overveje risiko for aspiration til lungen og evt. reducere måltiderne, dele dem eller give mad som kontinuerlig sondeernæring (infusion).

 • • Ved mistanke om NEC eller anden alvorlig tarmsygdom eller misdannelse, skal enteral ernæring stoppes.

 

Særlige situationer:

Væskerestriktion:

Indikationer: f.eks. BPD, DAP og Mb cordis. Disse børn har et øget kaloriebehov på grund af øget metabolisk hvilestofskifte, øget kardiel belastning og +/- lungeheling. Det kan være svært at dække deres behov for energi og protein, derfor øges energitætheden med FM85 eller en speciel modermælkserstatning.

Normal væskemængde ved de ovennævnte sygdomme er 160ml/kg/døgn.

 

Tilskud

Fosfat tilskud: GA: <32 uger eller FV < 1500 g

Fosfat er sammen med calcium essentielle for at opnå en tilstrækkelig knoglemineralisering. For præmature < 32 uger og SGA-børn som vejer under 1500 g, er der ikke sufficient mængde fosfat i MM/AM til at dække deres behov. For undgå osteopeni starter vi fosfattilskud, når et barn ikke får tilsat mere end 2 gram FM85% pr 100 ml MM/Donormælk og indtil 3000g.

 

Vitaminer:

https://pri.rn.dk/Sider/6299.aspx

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og læger på Neonatalafsnittet på Børn og Unge afsnittet Regionshospital Nordjylland.

Formål

At sikre tilstrækkelig tilførsel af protein, kalorier, fedt og væske til børn indlagt på neonatal afdelingen.

For alle for tidligt fødte nyfødte: at optimere væksten, således de opnår en vækst så tæt på den forventede intrauterine vækst som muligt; samt at fremme udvikling af tarmene med opstart af enteral ernæring.

Referencer

ESPGHAN anbefaling fra 2018

Forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn