Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Colonudrensning hos nyresyge

 

 

 

Anbefalet udrensningsregime hos nyresyge

(modificeret Moviprep® regime)

 

 

2 dage før undersøgelsen

 

Kun flydende kost til aftensmaden

 

Dagen før undersøgelsen

 

 

Kun flydende kost hele denne dag (alt der kan passere en si), ingen mælkeprodukter

Patienter uden væskerestriktion anbefales rigelig væskeindtagelse, da det giver bedre effekt af udtømningen

 

Kl. 8.00 gives 2 tabletter Dulcolax® á 5 mg

Kl. 15.00 gives 2 tabletter Dulcolax® á 5 mg

Kl. 18.00 gives 1 tablet Emperal® á 10 mg

Kl. 19.00 opløses 1 stk. Moviprep® (100 g Macrogol 3350 og elektrolytter) i 1 (1,5) l* håndvarmt kogt vand,

den færdigblandede opløsning drikkes afkølet indenfor 45-60 min.

 

Undersøgelsesdagen

 

Fastende fra kl. 6

PD-patienter skal have engangs antibiotikaprofylakse: 1,5 g Cefuroxim + 1 g Metronidazol i.v.

PD-patienter skal have tømt PD-væske ud af maven

 

* patienter uden væskerestriktion gives 1,5 l

 

Ugen op til koloskopien må der ikke indtages jerntabletter eller HUSK.

4 dage før undersøgelsen må der ikke spises kerneholdige madvarer.

ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister, NSAID og andre nefrotoksika bør om muligt pauseres på dagen før undersøgelsen og genoptages 3 dage efter undersøgelsen.

Vedr. patienter i blodfortyndende- og diabetes behandling henvises venligst til vejledning fra Gastromedicinsk afdeling 9Ø.

 

Prædialysepatienter (eGFR <15 ml/min) og dialysepatienter vurderes individuelt mhp. behov for indlæggelse til udrensning forud for elektiv koloskopi. Patienten møder i givet fald kl. 9.00 dagen forud for undersøgelsen i Nyremedicinsk afdeling 8Ø. Patienten skal af den henvisende afdeling være informeret om kun at indtage flydende om aftenen 2 dage før undersøgelsen.

 

 

Moviprep® har indtil april 2012 været brugt som standardpræparat til udrensning forud for koloskopi. Det er et PEG(polyætylenglykol)-baseret laksativ, som udøver en osmotisk virkning i tarmen.

Ved standardprocedure anvendes 2 stk. Moviprep® opløst i 2 l vand, der anbefales suppleret med yderligere 1 l peroral væske. Hos nyrepatienter med væskerestriktion anvendes en modificeret procedure fra kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital, Tage Hansensgade. Denne kombinerer Moviprep® (halv dosis) med det peristaltikstimulerende præparat Bisacodyl (Dulcolax®, Perilax®, Toilax®), således at væskevolumen kan reduceres. Proceduren fordrer endvidere, at patienten kun indtager flydende kost fra og med aftensmåltidet 2 dage før undersøgelsesdagen.

1 stk. Moviprep® indeholder ca. 14 mmol kalium svarende til indholdet i 1,4 stk. Kaleorid®. Dette vil i sig selv næppe forårsage alvorlig hyperkaliæmi selv hos nyresyge.

Moviprep® er desuden tilsat høje doser ascorbinsyre/ascorbat (ca. 10 g pr. stk.) mhp. at øge den osmotiske effekt. Det er kasuistisk beskrevet at høje doser ascorbinsyre, specielt i.v., kan forårsage akut nyresvigt betinget af oxalat-nefropati. Dette er dog så vidt vides ikke beskrevet i forbindelse med colonudrensning.

 

Picoprep® har i april 2012 erstattet Moviprep® på Region Nordjyllands rekommandationsliste. Baggrunden er, at Picoprep® smager bedre og der skal indtages mindre volumen (dog min. 3 l i henhold til vejledning fra Gastromedicinsk afdeling 9Ø). Picoprep® er et kombinationspræparat (natriumpicosulfat + magnesiumoxid + citronsyre), som både har en osmotisk og en direkte peristaltikfremmende effekt.

Hos patienter med betydelig nedsat nyrefunktion er brug af Picoprep® forbundet med mindre risiko for hypermagnesiæmi. Der er dog kasuistisk beskrevet at laksantia, som indeholder magnesium, kan forårsage fatal hypermagnesiæmi. Picoprep® bør derfor ikke anvendes til nyresyge (eGFR <60 ml/min).

 

Phosphoral® (natriumfosfat) anvendes formentlig fortsat på nogle afdelinger. Brug af fosfatholdige laksantia er forbundet med risiko for alvorlige elektrolytforstyrrelser (hyperfosfatæmi og hypocalcæmi) og udvikling af akut fosfatnefropati. Fosfatholdige laksantia (inkl. Phosphoral®) er kontraindiceret til nyresyge (eGFR <60 ml/min). Selv ved let nedsat nyrefunktion (eGFR >60 ml/min) bør fosfatholdige laksantia undgås. Phosphoral® skal ligeledes bruges med stor forsigtighed til ældre (>65 år), ved dehydrering og til patienter der tager medicin, der har et nefrotoksisk potentiale.

 

Moviprep haves på 8Ø til brug ved udrensning og alene dertil

 

 

Referencer:

 

1. Consensus guidelines for the safe prescription and administration of oral bowel-cleansing agents. Connor A, Tolan D, Hughes S, et al. Gut 2012; 61: 1525.

2. Food and Drug Administration. Information for Healthcare Professionals: Oral Sodium Phosphate (OSP) Products for Bowel Cleansing. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm126084.htm.

3. A review of current issues underlying colon cleansing before colonoscopy. Hookey LC084.htm, Vanner S. Can J Gastroenterol. 2007; 21(2): 105.

4. Lægemiddel Nyt. Rekommandationer Februar 2012. www.sygehusapoteket.rn.dk.