Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tonsillektomerede patienter på Patienthotellet

 

Beskrivelse

 

Patientmålgruppe: Raske patienter over 15 år der kan ledsages under hele forløbet af pårørende.

 

Formål med patientforløbet: At afkorte forløbet på hospitalet uden at forringe kvaliteten for patienten.

 

Baggrund: Flere undersøgelser har vist at tonsillektomi udført som dagkirurgisk indgreb ikke forringer patienternes tilfredshed. Det er heller ikke forbundet med højere risiko for efterblødning eller andre komplikationer, når de er selekteret ved forundersøgelsen som værende raske. Indgrebet foretages i stigende omfang på denne måde i både Danmark og udlandet.

Tonsillektomerede patienter udgør en stor gruppe i dagligdagen på en øre- næse- halsafdeling.

Specielt den postoperative sygeplejeobservation kan forekomme udfordrende, idet mange patienter føler ubehag i halsen inden for det første døgn. Patienterne skal i gang med at spise og drikke, hvilket kan være forbundet med smerter, hvis ikke de er smertedækket tilstrækkeligt og ikke motiveres på den rigtige måde.

En speciel vigtig observation er den postoperative blødning. Blødningen opstår hyppigst indenfor det første postoperative døgn, og derfor må patienten ikke være alene i det tidsrum.

I sjældne tilfælde er det nødvendigt at tilbageflytte patienten til stamafdelingen til tættere observation eller reoperere patienten for at standse blødningen.

 

Patientforløbsbeskrivelse

Ambulant forundersøgelse:

Recept på smertestillende medicin lægges på serveren og kan hentes på et hvilket som helst apotek. Gerne inden operationsdagen.

Udlevering af informationsmateriale (”Fjernelse af mandlerne” og ”Velkommen til Patienthotellet”)

Lægelig vurdering om patienten kan indgå i patientforløb med overnatning på Patienthotellet.

Booking:

Patientens navn, cpr-nummer, operationsdato, sendes i mail til Patienthotel@rn.dk

Patienten registreres som ambulant af Hotelsekretæren.

Operationsdagen:

Patienten møder i Øre-Næse-Halsopvågning.

Modtages af en sygeplejerske, der orienterer om dagens forløb, udleverer operationstøj og anviser en seng.

Operation.

Opvågning og observation i opvågningsafsnittet i min. 2 timer.

Patienten beholder sin PVK under hele indlæggelsen.

Tilsyn af ØNH-forvagten efter i alt 4 timers observationstid i opvågningen. Undersøger patienten for blødning/koagler. Lægen vurderer, om patienten kan flyttes til Patienthotellet.

Patienten har doseret smertestillende medicin til næste morgen med fra opvågningen.

Har patienten ikke haft vandladning inden overflytning til Patienthotellet, meddeles dette hotelsygeplejersken telefonisk

Sygeplejersken i opvågningen kontakter Patienthotellet og videregiver relevante oplysninger.

Hotelsygeplejersken modtager patienten og den pårørende efter gældende instruks for tonsillektomerede patienter med overnatning på patienthotel.

Hotelsygeplejersken sikrer, at patienten har fået medicin med til opholdet på Patienthotellet. Medicinen er lagt ind i Columna medicin som selvadministration

Før patientens ankomst til Patienthotellet har hotelsygeplejersken stillet termokande med is, engangskrus, engangsske, opkastningsposer, kapsel, tungespatel og papir ind på værelset.

Før patientens ankomst har hotelsygeplejersken ligeledes anbragt en pakke med dropsæt, 1 forfyldt sprøjte med NaCl og 1 l NaCl samt et dropstativ på værelset

Hotelsygeplejersken aftaler tidspunkt for tilsyn af patienten inden natten.

Patienten skal have haft vandladning inden sengetid. Kan patienten ikke lade vandet, kontaktes vagthavende ØNH-forvagt (88-477). Det videre forløb aftales med forvagten.

 

  1. 1. postoperative dag:

Efter morgenmaden tilser hotelsygeplejersken igen patienten.

Hotelsygeplejersken vurderer, om patienten er klar til at blive udskrevet. Spist og drukket sufficient og der er tørre tonsillejer uden koagler. Der skal være fri passage mellem drøbel og tungerod.

Er patienten klar til udskrivelse fjernes pvk og patienten udskrives fra Patienthotellet om formiddagen inden kl.11.00

Vurderer hotelsygeplejersken, at patienten ikke er klar ud fra ovenstående kriterier, kontaktes forvagten (88-477) og den videre plan aftales.

 

Patienter, der ikke skal tilbydes tonsillektomi med efterfølgende overnatning på patienthotel.

Under 15 år; Svær astma; Søvnapnø; Diabetikere; Svær hjerte-lunge sygdom; Psykiatriske patienter; Patienter der efter lægefaglig vurdering ikke skønnes at kunne gennemføre forløbet, herunder er det et krav at patienten og ledsager taler og forstår dansk.

Over 15 år der ikke kan have ledsagende pårørende under hele forløbet.

Definition af begreber

Tonsillektomi: fjernelse af mandlerne

Rask Ledsager: til denne kategori af patienter betyder det, at aftenbuffet på operationsdagen, overnatning og morgenmad er gratis for den pårørende.

Formål

At sikre at den medicinske sikkerhed er i orden

At sikre, at alle sygeplejersker har samme baggrund for at pleje denne gruppe patienter

Synliggøre for stamafdelingens læger og sygeplejersker, hvilke aftaler, der er indgået i behandlingen af denne gruppe patienter, når de opholder sig på Patienthotellet

Referencer

Øre-Næse-hals afdelingens retningslinje for tonsillektomi