Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for Ventilationsanlæg nr. 1611-VE002

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk og Teknisk personale

 

Beskrivelse

 

Omfang:

Drift og vedligeholdelse af ventilationsanlægget som forsyner Nuklear Medicinsk afdelings (herefter kaldet NUK) sterilproduktionslokaler, rum 16.11.002.

 

Lokalet er et renrum som skal opfylde gældende lovkrav iht. aseptisk fremstilling af radioaktive lægemidler til brug ved positron-emissions-tomografi (PET). Rum 16.11.002 klassificeres som renrum klasse C. Sluse 16.11.001A virker som airlock for at tilbageholde radioaktive isotoper i tilfælde af udslip i produktionslokaler og er derfor ikke klassificeret.

 

Teknisk afdeling er ansvarlig for:

 • ❑ Den generelle drift og vedligeholdelse af ventilationsanlægget.

 • ❑ Periodisk eftersyn og udskiftning af HEPA filtre iht. Teknisk afdelings vedligeholdelsesplan.

 • ❑ Ved udskiftning af HEPA filtre at sende certifikater som medfølger filtre, eller en kopi heraf, til NUK.

 • ❑ Ved udskiftning af HEPA filtre at sikre og dokumentere filtertæthed.

 • ❑ At dokumentere at al vedligeholdelse er i logbøger.

 • ❑ At varsle NUK når Teknisk afdeling vil lave indgreb i ventilationsanlægget eller vedligeholdelse.

 • ❑ I tilfælde af driftsstop informeres NUK via alarm på afd.

 

NUK er ansvarlig for:

 • ❑ At informere Teknisk afdeling straks i tilfælde at der observeres problemer ved ventilationsanlægget.

 • ❑ At sikre at produktion kun gennemføres i tilfælde hvor ventilationsanlægget er i drift.

 • ❑ Efter driftsstop: at sikre at produktionsvirksomheden først genoptages efter en stabiliseringsfase for ventilationsanlægget.

 • ❑ Gennemføre periodisk kontrolmålinger iht. partikel tal og mikrobiologiske kvalitet.

 

 

Referencer

Ingen