Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abortus inhibitus - missed abortion i 1. trimester

 

Diagnosekoder

Missed abortion O 02.1

Blighted ovum O 02.0

Formål

Klinisk instruks til brug for læger og sygeplejersker.

Definition af begreber

Missed abortion defineres som:

 • • Positiv urin-hCG og/eller s-hCG og

 • • Ingen/svag blødning, ingen/svage smerter og

 • • Intrauterin, tilgrundegået graviditet (kriterierne herfor er angivet nedenfor)

 

Anembryonisk graviditet (tidligere Blighted Ovum):
Som ovenstående, men specifikt med tom intrauterin gestationssæk. For praktiske formål omtales denne og missed abortion under ét som missed abortion.

Beskrivelse

Diagnose

Diagnosen stilles ved ultralydsskanning i samarbejde med speciallæge:

En tom gestationssæk (+/- blommesæk) udelukker ikke uanset størrelse udvikling af normal graviditet.

For at kunne bortdømme en levedygtig intrauterin graviditet kræves:

 • • Et ultralydsbekræftet intrauterint foster med CRL på mindst 6 mm, minus hjerteaktion eller et tidligere ved ultralyd bekræftet levende foster intrauterint, hvor ny ultralyd ikke viser hjerteaktion

 • • Ved den mindste diagnostiske tvivl om levende intrauterint foster foretages ny ultralyd efter min. 7 dage og/eller p-hCG dag 1 og dag 3

 • • Hvis den nye ultralydsundersøgelse bekræfter manglende hjerteaktion, eller hvis der fortsat findes tom gestationssæk, kan diagnosen missed abortion bekræftes. Missed abortion diagnosen kan også bekræftes ved faldende p-hCG.

 • • Er der fortsat diagnostisk tvivl, skal proceduren gentages efter en uge.

 • • Situationen skal konfereres med en speciallæge.

 

Differentialdiagnoser

Mola

Extrauterin graviditet

 Usikkerhed om graviditetens lokalisation (OBS ekstrauterin graviditet)

 • • positiv urin-hCG og/eller s-hCG

 • • blødning

 • • smerter

 • • tom uterus

Spontan abort defineres som:

 • • Positiv urin-hCG og/eller s-hCG og

 • • Frisk vaginal blødning og

 • • Intrauterin, tilgrundegået graviditet

 

Kontrol
Ved mindste tvivl om fortsat vital graviditet:

 • • Kvantitative s-hCG-målinger og fornyet ultralydsskanning efter min. 7 dage.

Behandling

Frarådes at afvente spontant forløb når man har bekræftet diagnosen. Kvinden anbefales medicinsk behandling frem for kirurgisk behandling.

Ved CRL<9 uger medicinsk behandling tilbydes ambulant (hjem) mens behandlingen tilbydes under indlæggelse ved CRL>9 uger.

Hvis kvinden vælger evacuatio skal behandlingen foregår efter samme regler som ved kirurgisk ab. prov.

Ved obs. Mola (behov for histologi) skal kirurgisk behandling vælges.

 

Ved medicinsk behandling:

Behandlingen kan ske ambulant.

Behandles med:

 • • 1 tablet Mifegyne 200 mg. Ved opkastning < 1 time efter tablet indtagelse, skal kvinden kontakte ambulatoriet eller sengeafdelingen mhp indtag af yderligere 1 tablet Mifegyne 200mg

 • • 4 tabletter Cytotec à 0,2 mg i fornix posterior. Tabletterne kan oplægges af patienten selv eller evt. af sygeplejerske. Cytotec oplægges ca. 48 timer efter indtag af tablet Mifegyne,

 • • Der udleveres recept på tablet Pinex comb. Alternativt kan Paracetamol samt NSAID-præparat anvendes.

 

På indlæggelsesdagen (ca. 48 timer efter indtag af tablet Mifegyne 200mg)
 • • Blodtryk og puls kontrolleres.

 • • Der oplægges 4 tabletter Cytotec á 0,2 mg i fornix posterior. Tabletterne kan oplægges af

patienten selv eller evt. af sygeplejersken.

 • • Tre timer efter blødningsstart kan patienten udskrives, hvis blødningen er aftaget.

 • • Ved udskrivelsen aftales ultralydskontrol efter 7 dage.
   

Kontraindikationer

Til medicinsk behandling:
 • • Kendt koagulationsdefekt. Antikoagulationsbehandling

 • • Variant angina

 • • Svær atherosclerotisk sygdom

 • • Lever-/nyreinsufficiens

 • • Glaucom

 • • Amning

 • • Mb Raynaud

NB: Asthma bronchiale således ikke en kontraindikation for syntetisk prostaglandin E1 behandling.
 

Rhesusprofylakse
Rhesus-profylakse gives til rhesus negative kvinder med foster-CRL talende for gestationsalder >8 + 0.

Ved Blighted Ovum er Anti-D ikke indiceret.
Se særskilt instruks.

 

Efterforløb

 • • Ultralydsscanning på akutstuen efter 1 uge.

 • • Behandlingssucces defineres som:

   • • Fraværende gestationssæk ved ultralydscanning 7.dag.

Såfremt dette succeskriterium ikke er opfyldt, tilbydes patienten evacuatio uteri.

Ønsker pt. fornyet Cytotec-behandling, foretages kontrolscanning en uge senere.

   • • Klinisk vurdering af blødning og smerter 7.dag.

Det har vist sig, at retineret væv med en tykkelse på op til 50 mm midtlinieekko er acceptabelt.

Der kan behandles på ny med Cytotec.

Såfremt der er frisk blødning og smerter 7.dag som tegn på inkomplet abort og midtlinieekkoet er 17 - 50 mm, tilbydes patienten evacuatio

 

Ved evacuatio kontrol GU hos egen læge efter 1 uge

HCG kontroller er således ikke indicerede ved missed abortion, idet hCG falder spontant og ikke kan anvendes som bevis for gennemført behandling.

 

Referencer

DSOG 2011. Spontan abort og missed abortion første trimester