Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RIS - Brug af flag i RIS på Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

 

Flag markering i RIS har til formål at identificere henvisninger, der står på listen til forskellige anvendelser i forbindelse med undersøgelse og beskrivelse. Flag kan og skal påsættes så snart man bliver opmærksom på, at en bestemt henvisning skal identificeres i henhold til nedenstående. Alle har pligt til at sætte flagene. Normalt må man ikke ændre en farve flag til et andet, med mindre helt specielle forhold gør sig gældende, og man har gennemtænkt konsekvensen af ændring af flag, eller helt fjernelse af flag.

 

Følgende flag bruges på Aalborg Universitetshospital som officielle markeringer:

 

1. RØDT flag:

Der er tale om en meget hastende undersøgelse, af en patient, som ikke kan vente, og som skal undersøges som næste patient på rummet / scanneren. Skal også beskrives umiddelbart. Ser man en undersøgelse med rødt flag, er det alles pligt og ansvar at sikre sig, at der tages hånd om undersøgelsen / beskrivelsen. Man vil vente en telefonopringning vedrørende disse patienter, men man må aldrig afvise at håndtere en undersøgelse med rødt flag, med begrundelsen, at der ikke er ringet.

 

2. BLÅT flag:

Kræftpakke patient. Alle undersøgelser, der udføres i forbindelse med kræftpakker skal markeres med blåt flag. Markeringen angiver patientens status både ved booking, men især ved beskrivelse. Disse undersøgelser skal beskrives så hurtigt, at man kan opfylde kravene til tidsfrister (forskellig fra pakke til pakke), og skal helst udstyres med note om sidste beskrivelsesdag. Så snart en patient overgår til kontrol eller der er tale om supplerende udredning, der ikke strikt er indenfor selve pakkens undersøgelser, skal flaget ikke bruges. Blå flag bør som udgangspunkt beskrives samme dag, som de kommer på beskrive-listen.

 

3. SORT flag:

Patient, der indgår i et kontrolforløb for kræft. Enten rutinekontroller, eller Ad Hoc behandlingskontroller. Kan derfor både være akutte og elektive. Alle disse undersøgelser bør have notat om sidste beskrivelsesdato. Sidste beskrivelsesdato betyder den dag, som beskrivelsen senest skal være godkendt! Afdelingen har forpligtet sig til at disse kontrolpatienter er godkendt senest dagen før kontroltiden, der er angivet på henvisningen ELLER indenfor 2 uger, hvor der ikke er angivet kontroltid på henvisningen.
 

4. GULT flag:

Undersøgelsen skal beskrives hurtigt. Enten på grund af patientens tilstand, eller fordi der rykkes. Normalt bør disse undersøgelser beskrives (og senere godkendes) indenfor de kommende 24 timer, med mindre andet er aftalt. Ved haste i forbindelse med akut undersøgelse bør der udfærdiges et præliminært notat, som kan læses i PAS af klinikerne.

 

5. Pink flag:

 

Flaget markerer patienter, som indgår i udrednings- og behandlingsgarantien. Skal markere, at undersøgelsen skal udføres og godkendes indenfor 2 uger efter modtagelse af henvisningen på sygehuset. Vil normalt blive udstyret med notat om sidste beskrivetid (godkendelsestid).
 

6. HVIDT flag:

Markerer patienter, der er henvist fra egen læge til åbent ambulatorium. Skal normalt beskrives i henhold til den hurtige udredning, hvilket betyder indenfor 1 måned efter modtagelse af henvisningen. Der er en generel regel om, at for alle patienter, henvist fra egen læge eller speciallæge, skal lægen have svaret i hænde senest tre dage efter undersøgelsen.

 

 

7. Orange flag:

 

Alle patienter med mistænkt kræft skal have påbegyndt udredning af kræftsygdommen indenfor 14 dage. Der er tale om kalenderdage, så helligdage trækkes ikke fra. Det er en lov, som altid skal overholdes. Der registreres centralt på samtlige forløb, med underskrift af sygehusledelse og regionsledelse.

Der tælles fra den dag, hvor sygehuset først modtager en henvisning (0). Hvis der skal foretages udredning på radiologisk afdeling, skal denne være udført indenfor 14 dage efter dag 0, altså IKKE fra den dato, hvor Radiologisk Afdeling modtager henvisningen.