Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til borehul

Definition og begreber

SDH: Subduralt Hæmatom.

KSDH: Kronisk Subduralt Hæmatom.

CT: Computer Tomografi.

ICP: Intracranial Pressure (Intrakranielt tryk).

CSF: Cerebral Spinal Fluid.

GCS: Glasgow Coma Scale.

Beskrivelse

Kronisk subduralt hæmatom

Det kroniske subdurale hæmatom (KSDH) er en kronisk akkumulation af blod i det subdurale rum, i reglen over de laterale og superiore dele af hemisfærerne (Appendix 1).

Den primære blødning opstår som følge af et større eller mindre hovedtraume, med deraf følgende læsion af de cerebrale brovener ved acceleration/decelerationsbevægelser.

SDH er en veneblødning under dura, som følge af traumer, der opstår mellem de ydre og midterste membraner (meninges), som dækker hjernen.

Kronisk subduralt hæmatom er karakteriseret ved langsommere blødning.

Hæmatomet vokser i dage eller uger før puljen af blod er stor nok til at komprimere hjernen tilstrækkeligt til at bevirke symptomer (Appendix 2).

Udviklingen af KSDH tager afsæt i et akut subduralt hæmatom af mindre størrelse, som i reglen kun frembyder få eller ingen symptomer.

Ved et samspil mellem immunologiske faktorer, nydannelse af kar, og mekaniske forskydninger i hæmatomkaviteten, opstår der større eller mindre re-blødninger i hæmatomkaviteten.

Dette fører til vækst af hæmatomet, og senere til symptomgivende kompression af hemisfærerne (Appendix 2).

Der kan observeres akut blødning til det kroniske SDH.

Kronisk subduralt hæmatom kan være bilateralt (8,7 - 32 %).

 

Det subdurale hæmatom kan opstå hos:

 • • Patienter med både svære, og ikke-alvorlige hovedtraumer

 • • Ældre patienter

 • • Patienter som er i antikoagulationsbehandling

 • • Patienter med maligne processer

 • • Patienter med koagulationsforstyrrelser

 • • Patienter med cerebral atrofi (alkoholisme, dementia)

 • • Patienter kendt med epilepsi

 • • Patienter med CSF shunts.

 

Akut subduralt hæmatom < 72 timer efter hændelse.

Subakut subduralt hæmatom > 3-7 dage efter traume.

Kronisk subduralt hæmatom > et par uger efter traume.

Subduralt hygrom

Er et kronisk subduralt hæmatom, der langsomt over tid, suger væske til sig fra omgivelserne og tiltager i størrelse.

Diagnosen bekræftes ved CT-scanning.

 

Symptomer på kronisk SDH

 • • Kognitiv dysfunktion (56 %) og adfærdsmæssige symptomer, hukommelsesforstyrrelser, træthed.

 • • Lateraliserede og fokale neurologiske udfald (58 %), for det meste hemiparese og afasi

 • • Balanceproblemer

 • • Hovedpine (90 %)

 • • Kvalme og opkast

 • • Reduceret bevidsthedsniveau (40 %)

Formål med operation

At udtømme hæmatom og reducere intrakranielt tryk (ICP).

Lejring og opstilling

Patienten lejres efter afsnittets procedure i samarbejde med operationssygeplejerske og kirurg.

Anæstesiapparatet flyttes til operationslejets fodende.

Præoperativt

Klinisk undersøgelse (med henblik på effekt/komplikationer).

Anæstesitilsyn (GA eller LA +/- rus), blodprøver: INR, Hb, Na+, K+, ekg, BAC test.

Faste efter gældende regler.

Præmedikation

Tabl./Supp. Panodil 0,5 - 1,0 g.

Vanlig medicin (beta- blokker, astma/KOL inhalationspræparater).

GIK drop i kendt diabetes.

Anæstesi

Borehul i lokal anæstesi:

 • • Monitorering. Se Fremstilling til anæstesi og monitorering i neurokirurgisk anæstesiafsnit

 • • Ilt kateter til næse med 2 -3 l O2 /min.

 • • I.v. adgang samt infusion af 0,9% NaCl 1000 ml.

 • • Lokal anæstesi:

  • • 0,25% Marcain-Adrenalin® - max dosis 1,5-2 mg/kg

 • • Inf. Remifentanil (Ultiva®), (50 mikrogr/ml) 2-4 ml/t, evt. suppleret af enkelt bolus af Propofol 10-20-30 mg i.v., samt evt. bolus Haldid® 25-50 mikrogr. i.v. postoperativt.

Minikraniotomi

Se Anæstesi til elektiv kraniotomi

Postoperativt

 • • Observation afhænger af patientens præoperative neurologiske tilstand, samt sedationsniveau (Opvågningen/intermediærstue 705)

 • • Fokus på Glasgow coma scale pga. risikoen for forhøjet intrakranielt tryk, forårsaget af re-blødning

 • • Pupiller: Størrelse, lysfølsomhed

 • • Observation af hovedpine, kvalme og opkast - kan være pga. forhøjet intrakranielt tryk

 • • 2 liter O2/min via næsekateter

Smertestillende behandling

Inj. Perfalgan 0,5-1,0 g i.v., evt. Tabl./Supp.Pamol® 0.5-1g X 4, og evt. inj. Morfin i.v. p.n. Reduceret dosis hos patienter med påfaldende GCS.

Formål

At sikre korrekt anæstesiologisk behandling og kendskab til forholdsregler ved anæstesi til patienter med kronisk subduralt hæmatom.

Appendix

 

Appendix 1: MDhealthresource.com/disability-guidelines/subdural-hemorrhage-Subdural Blødning.

 

http://www.mdguidelines.com/images/Illustrations/subdural.jpg

 

 

 

 

 

Appendix 2:

Subduralt Hæmatom - Stephen Huff, MD (Medscape).

 

http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/neurology/1134815-1137064-1137207-2052976.jpg

 

-Referencer

 1. 1. Davarian Y. et al. Kronisk subduralt hæmatom. UGESKR LÆGER 166/25 | 14. JUNI 2004, 2427-2430.

 2. 2. Laursen H.G. et al. / Region Nordjylland / AIOS, / 4. Afd, Aalborg K-Kir. - Subduralt hæmatom/hygrom

 3. 3. www.MDhealthresource.com - Subdural hemorrhage.

 4. 4. Richard J Meagher, MD; Subdural Hematoma Updated: Mar 1, 2013 Medscape.

 5. 5. www.rigshospitalet.dk/neurocentret.