Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endoskopisk ultralydsskanning EUS

 

Indikationer

  1. 1. Diagnostik og staging af cancer i oesophagus, ventrikel, duodenum, pancreas og galdeveje.

  2. 2. Udredning af submukøse tumorer eller impressioner i øvre gastrointestinal tractus.

  3. 3. EUS-vejledt coecalisblokade til behandling af patienter med cancersmerter.

  4. 4. Diagnostik og staging af malignitet i mediastinum/thorax.

  5. 5. EUS-vejledt cystogastrostomi.

  6. 6. EUS-vejledt pancreasabscesdrænage.

  7. 7. EUS-vejledt nekrosectomi.

  8. 8. EUS-vejledt galdevejsaflastning (choledochoduodenostomi, hepatikogastrostomi).

 

Forberedelse af patienten

Patienten forberedes som til gastroskopi og skal således være fastende. Procedure 5, 6 og 7 foretages oftest i generel anæstesi via DASY.

 

Rekvirering af EUS

Rekvisitionen sendes til Visitationen, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale, Aalborg Universitetshospital med angivelse af indikation for undersøgelsen.

 

Procedure

Selve undersøgelsen varer ca. 30 minutter og foregår som en gastroskopi. Patienten tilbydes i.v. sedation, og i særlige tilfælde/indikationer generel anæstesi.

Ved tumor-staging beskrives dels selve tumors T-stadie samt evt. metastasering til regionale lymfeknuder og evt. fjernmetastaser.

Påvises der forandringer ved EUS, der har betydning for patientens videre behandling, søges disse dokumenteret med EUS-vejledt finnålsaspiration i samme seance.

EUS kræver normalt ingen forudgående blodprøver, men ved antikoagulationsbehandling skal der tages INR, som helst bør være ≤1,5. Se i øvrigt Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi.