Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endoskopisk ultralydsskanning EUS

 

Indikationer

  1. 1. Diagnostik og staging af cancer i oesophagus, ventrikel, duodenum, pancreas og galdeveje.

  2. 2. Udredning af submukøse tumorer eller impressioner i øvre gastrointestinal tractus.

  3. 3. EUS-vejledt coecalisblokade til behandling af patienter med cancersmerter.

  4. 4. Diagnostik og staging af malignitet i mediastinum/thorax.

  5. 5. EUS-vejledt cystogastrostomi.

  6. 6. EUS-vejledt pancreasabscesdrænage.

  7. 7. EUS-vejledt nekrosectomi.

  8. 8. EUS-vejledt galdevejsaflastning (choledochoduodenostomi, hepatikogastrostomi).

 

Forberedelse af patienten

Patienten forberedes som til gastroskopi og skal således være fastende. Procedure 5, 6 og 7 foretages oftest i generel anæstesi via DASY.

 

Rekvirering af EUS

Rekvisitionen sendes til Visitationen, Mave Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med angivelse af indikation for undersøgelsen.

 

Procedure

Selve undersøgelsen varer ca. 30 minutter og foregår som en gastroskopi. Patienten tilbydes i.v. sedation, og i særlige tilfælde/indikationer generel anæstesi.

Ved tumor-staging beskrives dels selve tumors T-stadie samt evt. metastasering til regionale lymfeknuder og evt. fjernmetastaser.

Påvises der forandringer ved EUS, der har betydning for patientens videre behandling, søges disse dokumenteret med EUS-vejledt finnålsaspiration i samme seance.

EUS kræver normalt ingen forudgående blodprøver, men ved antikoagulationsbehandling skal der tages INR, som helst bør være ≤1,5. Se i øvrigt Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi.