Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tværfagligt samarbejde i forhold til patienter indlagt på afsnit 104

Beskrivelse

Patientgruppe

Retningslinjen retter sig mod den intensive patient indlagt på afsnit 104, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Patienterne er indlagt på afsnittet, oftest i længere tid, fordi de er i en kritisk tilstand enten pga. af et akut traume, en akut opstået sygdom eller pga. komplikationer opstået under indlæggelse på en medicinsk eller kirurgisk afsnit i Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Patienterne kan også være overført fra andre afsnit i Region Nordjylland eller i Danmark.

 

Overordnet fremgangsmåde

 • • Patienterne henvises efter lægeordination til fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk vurdering, hvis det vurderes, at de skal være indlagt mere end 48 timer.

 • • Patienter, der overflyttes fra andet intensivt afsnit, henvises straks til fysioterapi og/eller ergoterapi.

 • • Fysioterapeuterne/ergoterapeuterne tilstræber at igangsætte vurdering/behandling samme dag, de modtager henvisningen. Ellers igangsættes behandlingen senest den førstkommende hverdag efter, at fysioterapeuterne/ergoterapeuterne har modtaget henvisningen. Fysioterapeuterne/ergoterapeuterne eller Fysio- og Ergoterapiens sekretær giver besked herom.

 • • Fysioterapeuterne/ergoterapeuterne vurderer i samarbejde med det tværfaglige team, hvornår det er relevant at igangsætte behandlingen, og hvad den terapeutiske intervention med fordel kan indeholde.

 • • Det tilstræbes, at der sættes mål i samarbejde mellem patient (hvis det er muligt), pårørende og det tværfaglige team.

 • • Det er en fysioterapi/ergoterapi faglig vurdering, hvor ofte patienten får behandling.

 • • Ved stort arbejdspres i Fysio- og Ergoterapien prioriteres behandling af patienterne sammen med behandling af de øvrige patienter på sygehuset. Derfor vil der kunne forekomme aflysninger, hvis den intensive patient vurderes til ikke at have et større behov for behandling end de øvrige patienter på sygehuset. Ved aflysning informeres plejepersonalet hurtigst muligt, samtidig med der laves en aftale om, hvornår næste behandling kan forventes.

 

Journalisering

 • • Fysioterapeuterne/ergoterapeuterne dokumenterer i EPJ efter hver intervention.

 • • Notaterne har 2 formål, dokumentation og tværfaglig kommunikation.

 • • I den fysio- og ergoterapeutfaglige dokumentation fremgår, hvilken intervention der er foretaget, mål for behandlingen og handleplan.
  Det er vigtigt, at personalet på Intensivt afsnit læser notaterne, da fysioterapeuterne/ergoterapeuterne skriver forslag til, hvad de kan arbejde med som opfølgning på den terapeutiske intervention.

 • • Ved overflytning til andet sengeafsnit vil dokumentation være tilgængelig for personalet her.

Definition af begreber

 • • Mål: Det tværfaglige team sætter i samarbejde med patienten mål for forløbet. Målene skal være specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte (SMART).

 • • Tværfagligt samarbejde: Et tværfagligt samarbejde er betegnelsen for et samarbejde, hvor forskellige faggrupper udvikler en fælles målsætning og et fælles værdigrundlag for arbejdet med patienterne, og hvor ligeværdighed defineres som et ideal.

På afsnit 104 forstås tværfagligt samarbejde ved at de faggrupper, som er ansvarlige for behandlingen af den intensive patient hver især kender til indhold i, rammer og fremgangsmåden for deres egen faglige indsats. Ligeledes har de kendskab til den tværfaglige indsats til den intensive patient med henblik på at forebygge og behandle sengelejets komplikationer og samtidig behandle patientens oprindelige problemstilling i forbindelse med indlæggelsesdiagnosen.

 

 

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt læger på det intensive afsnit, som samarbejder omkring patienter med behov for ergoterapi og/eller fysioterapi.

Formål

 • • At fremme en optimal tværfaglig indsats over for den intensive patient under indlæggelse og fremme et sammenhængende patientforløb.

 • • At fremme, at den intensive patient og pårørende oplever koordinering af, kvalitet og ensartethed i den tværfaglige indsats.

 • • At der er klare aftaler imellem faggrupperne mht. opgave- og ansvarsfordeling.