Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Vagtinstruks for røntgenafdelingen

 

Aftenvagt:

 • • Farsø: kl. 07.30-16.30 herefter rådighedsvagt til kl. 07.30

 • • Hobro: kl. 10.00-17.00 herefter rådighedsvagt til kl. 07.30

Døgnvagt:

 • • Rådighedsvagt fra kl. 7.30-7.30
   

Røntgenvagt

Opgaver i vagten:

 

 • • Fotografere og scanne akutte patienter.
  NB: Kontrast undersøgelser udføres ikke i vagten.

 

 • • Sørg for at afdelingen efterlades pæn og ryddelig, herunder at tømme opvaskemaskinen

 

 • • Når afdelingen forlades tjek at vinduer og døre er lukkede og evt. låst.

 

 • • Sluk apparaturet og computerne du ikke bruger i vagten.

 

 • • Sluk lystet i afdelingen. Husk kabiner og toilettet.

Under rådighedsvagt:

 

 • • Vagten må gå hjem, hvis arbejdet tillader det.

 

 • • Hobro: Ring til AMA og informer om at røntgenvagten tager hjem.

Opkald:

 

 • • Farsø: Opkaldet kommer fra afdelingerne på vagttelefonen.
  Hobro: Opkaldet kommer fra informationen eller AMA på vagttelefonen.

 

 • • Tidspunkt for opringningen påføres skemaet Opkald og afvigeskema. Når du forlader afd. noteres dette tidspunkt på samme skema.

 

 • • Kørsel tur/retur i km påføres skemaet Befordringsgodtgørelse. Kørsel gøres op hver måned.

 

Undersøgelser

Konventionelle røntgen undersøgelser:

 

 • • I vagten udføres akutte og nyopståede skader/tilstande som kræver røntgenundersøgelse for videre akut behandling, og som ikke kan vente til alm. dagtid

 

 • • Røntgenvagten visiterer undersøgelsen.

Akutte CT-scanninger:

 

Det skal understreges, at det kun drejer sig om patienter, der under alle omstændigheder ellers ville blive transporteret til Aalborg Sygehus med henblik på akut skanning. Øvrige patienter vil blive scannet indenfor normal dagtid.

Procedure for bestilling af CT-scanninger:

 

 • • CT-scanninger kan kun ordineres fra bagvagtniveau og opefter

 

 • • Vagthavende bagvagt på medicinsk afdeling i Sygehus Himmerland kontakter vagthavende radiolog på Radiologisk afd., Aalborg Sygehus, afsnit Syd, med henblik på visitering af scanningen.

 

 • • Vagthavende bagvagt på medicinsk afdeling i Sygehus Himmerland skriver en elektronisk henvisning og røntgenvagten tilkaldes.

 

 • • Med pt. skal følge et styk personale (evt. portør), der kan være hos patienten under CT-scanningen. Der må ikke sendes pårørende.

 

 • • Henvisende instans kontakter vagthavende radiolog på Radiologisk afd., Aalborg Sygehus, afsnit Syd, og konfererer billederne.

 

 • • Endelig beskrivelse finder sted på vanlig vis efterfølgende hverdag.

 

 

Cerebrum:

 • • Indikation: Mistanke eller kliniske fund pegende på infakt, blødning eller ”cerebrale katastrofer” samt hovedtraumer med samme mistanke. Der skal være objektive kliniske fund tilstede (neurologiske udfald strækkende sig til bevidstløshed) og disse skal anføres på henvisningen.

 

Col. cervicalis:

 • • Indikation: Mistanke om fraktur af col. cervicalis.

 

 • • Pt. skal have halskrave på.

 

Abdomen:

 • • Indikation: Mistanke om ileus