Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Driftsstop i Hobro – håndtering og forebyggelse

 

Beskrivelse

Driftsstop:

Kritiske og patientnære forsyninger:

 

El: Nødgenerator, slår til indenfor 8-10 sek. No-breakanlæg: edb.

 

Vand: Nødvandværk – fra egen boring.

 

Varme: Leveres af 1 naturgasfyr, ved nødforsyning 1 olie/gas combifyr, som skal opstartes, der er et alarmsystem for, hvornår der er behov. Der gives besked via en alarm der er koblet til AMA, som så kontakter relevant tekniker.

 

Medicinske luftarter:  

 

Oxygen: Nødforsyningstanke (3 stk) flasker, slår automatisk til, såfremt trykket falder i forsyningstanken. Der gives besked via en alarm, der er koblet til modtagelsen, som så kontakter relevant tekniker.

 

Vakuum: 3 stk. driftspumper, hvoraf 1 stk er i gang, er der forsyningssvigt ved denne tager nr. 2 automatisk over osv. Dette foregår såfremt trykket falder i systemet. Der gives besked via en alarm der er koblet til modtagelsen, som så kontakter relevant tekniker.

 

Ventilationsanlæg: Der er et anlæg pr. lokalitet, der er ingen nødforsyning. Såfremt der sker driftsstop så alarmeres der via en ”ventilationsvagt” – som blinker og giver, så personalet bliver opmærksom på at der er sket et svigt. F.eks. skadestue, operationsstuerne, laboratoriet køkken. Der er påsat skiltning for håndtering på de steder hvor der er påkrævet procesventilation.

 

Procesventilation – udskiftning af luften i lokalet

 

Medicinsk luftsanlæg: 3 stk. kompressorer, hvoraf 1 stk. er i gang, er der forsyningssvigt ved denne tager nr. 2 automatisk over osv. Dette foregår såfremt trykket falder i systemet. Der gives besked via en alarm, der er koblet til modtagelsen, som så kontakter relevant tekniker.

 

Trykluftsanlæg: Forefindes i teknik rum i Teknisk afdeling. Anvendes til Teknisk Afdelings værksteder.

 

Medicinsk apparatur: Se instruks vedr. håndtering og fejlmelding af apparatur – KLIK HER

 

Melding af driftsstop eller øvrigt i forhold til forsyninger:

Ved behov for kontakt til Teknisk Afdeling, kontaktes den relevante medarbejder indenfor det pågældende område for hjælp. Telefonnumre findes i Sygehus Himmerlands elektroniske telefonbog.

Uden for teknisk afdelings åbningstid kontaktes teknisk afdeling på private numre. DISSE NUMRE FINDES PÅ VAGTSTUER. Der arbejdes på at etablere en vagtordning.

 

 

Driftskontrol og forbyggende:

El:

 

Forebyggende termografi foretages hvert år.

 

Kontrollen foretages af eksternt firma.

 

Dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling.

 

Vand:

 

Vand leveres af Hobro vandværk.

 

Nødvandværk – kontrolleres 1 gang månedlig, hvor der en dag ca. 4-8 timer, udelukkende anvendes nødvandværk.

 

Dokumenteres i skema for forbrug, dokumentation findes i Teknisk Afdeling – mapper i smedeværkstedet.

 

Mikrobiologisk og toksikologisk undersøgelse af vand:

 

Kontrolleres ved statens serums institut.

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling, i en mappe på teknisk chefs kontor.

 

 

Varme:

 

Kontrolleres af eksternt firma.

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i kedelcentral.

 

Medicinske luftarter:

 

Kontrolleres af eksternt firma.

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling, i mappe på teknisk chefs kontor.

 

Vakuum:

 

Kontrolleres af Teknisk Afdelings personale.

 

Kontrolleres dagligt.

 

Ventilationsanlæg:

 

Kontrolleres af Teknisk Afdelings personale.

 

Kontrolleres dagligt.

 

Trykluftsanlæg:

Medicinsk luft:  

 

Kontrolleres af eksternt firma.

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling hængemappe på teknisk chefs kontor.

 

Kompressorer:

 

Kontrolleres af Teknisk Afdeling.

 

Kontrolleres dagligt med kørselstimer.

 

Dokumentation forefindes i mappen ved kompressor.

 

Medicinsk apparatur:

Se instruks vedr. håndtering og fejlmelding af apparatur – KLIK HER

 

Prøvekørsel af nødgenerator:

 Nødgenerator opstartes 1 gang månedlig med belastning.

 Dokumentation forefindes i kedelrum.

 

Alarmering:

 

I Teknisk Afdelings åbningstid på vagttelefon 25275135 og uden for åbningstid

 

kontaktes AMA (akut modtage afsnit).

AMA har en liste på deres PC med mulige kontakt telefon nr.

 

 

Definition af begreber

DIS-systemet: Det regionale system der anvendes til registrering af alt apparatur der er knyttet til Teknisk Afdeling, samt registreringssystem i forhold til øvrige aktiviteter i Teknisk Afdeling.  

 

 

Formål

At relevante medarbejdere i Teknisk Afdeling har kendskab til håndtering og forebyggelse af driftsstop omkring de kritiske og patientnære forsyninger på Sygehus Himmerland i Hobro.

 

 

Referencer

 

DDKM 1.8.5 – Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, IT-systemer og kommunikationssystemer.