Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypertrophia mammae
 

Formål:

At reducere brystet for fedt og kirtelvæv således, at patientens fysiske gener

mindskes samt stile mod et pænt/symmetrisk resultat.

Beskrivelse:

Patienten med hypertrophia mammae kan have gener i form af rygproblemer, nakkesmerter, hovedpine på grund af brysternes tyngde, gener fra gnavende BH-stroppe, begrænsninger i tøjvalg og fysisk aktivitet. Desuden kan der være psykosociale gener, dette er dog ikke alene indikation for operation.

 

Krav for at brystreduktion eventuelt tilbydes

Patienten skal være normalvægtig, et BMI på 25, da brystet indeholder meget fedtvæv og resultatet ændres derfor ved vægtøgning eller vægttab. Desuden øges risikoen for komplikationer i forhold til opheling + infektion, hvis patienten er overvægtig, idet fedtvæv har en dårlig blodforsyning.

Rygestop minimum 8 uger præ operativt, samt 8 uger postoperativt. Rygning får blodkarrene til at kontrahere, så blodtilførslen til brystet mindskes.

Plastikkirurgen skal vurdere, at der kan fjernes minimum 400-500 gram af brystvævet.

Prøver og undersøgelser

Alle patienter over 40 år der skal have foretaget reduktion skal have foretaget en mammografi inden operationen, denne må være max 6 mdr gammel. Aftalen er således at den person der booker patienten til operation skal sikre at mammografien ikke er for gammel, ellers skal journalen retur til forundersøgende læge mhp rekvirering af mammografi. Klargøringsskrivende reservelæge/sygeplejerske sikrer at mammografien foreligger ved journalskrivning.

 

Klargøring til operation

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge.

Indlæggelsessamtale ved sygeplejerske, hvor forløbet gennemgås.

Samtalen dokumenteres i Clinical.

Introduktion til VAS-model

Opfølgning af den ambulante samtale samt eventuelt udlevering af informationsfolder.

Der tages BT, puls og måles højde og vægt, som noteres på narkoseskemaet.

Eventuel blodprøvetagning, EKG og rtg.

Måltagning til BH. Der måles kun omkreds og der findes to BH’er frem og lægges i skuffen i vagtrummet.

Til slut skal patienten tale med narkoselægen i Forhallen.

 

Præoperativt

Den sygeplejerske som modtager patienten om morgenen til indlæggelse skal identificere patienten med armbånd og sikre at patienten har været i bad, er raseret i begge axiller og er fastende.

Der medgives 2 BH’er på OP, som svarer til patientens omkreds,

Præmedicin gives og dokumenteres på præseddel.

Patienten hentes af portør og der foretages igen patientidentifikation.

 

Under operationen

Operationen for mammareduktion udføres altid i generel anæstesi. Der ilægges eventuelt vakuumdræn. Desuden pålægges micropore på cicatricen, herover absorberende forbinding samt en passende BH.

 

Postoperative observationer

Pt. VAS-scores og TOKS’s ved ankomst til afdeling, og derefter ved aktuelle smerter. Der VAS- scores før der gives analgetika og ca. ½ time efter.

På afdelingen skal vitaliteten af areola-papilkomplekset observeres. Farven skal være vedvarende lyserød. Kapillærrespons vurderes ved at trykke let på vævet, og observere den efterfølgende kapillærfyldning.

Brystet observeres for dannelse af hæmatom.

Forbindingen kontrolleres for gennemsivning.

Dræn observeres for funktion, mængde og farve af væske. Drænet kan typisk seponeres dagen efter operationen.

 

Postoperative informationer

Brusebad

Patienten må brusebade 24 timer efter operationen, men det frarådes at tage karbad og gå i svømmehallen indtil total opheling grundet øget infektionsrisiko, ca 3-4 uger efter operationen.

Solbadning

For at opnå bedst kosmetisk resultat frarådes sol på cikatricerne et år efter operation. Cikatricerne kan eventuelt dækkes af plaster.

Aktivitet

Der må påregnes 2 - 4 ugers sygemelding, alt efter arbejdets art.

Desuden bør patienten ikke deltage i belastende sportsaktiviteter 4-6 uger efter operationen. Det tilrådes at patienten at sover på ryggen den de første 3-4 uger, dette for at give det optimale helingsmulighed og dermed pænere ar. Og tunge løft de første uger frarådes.

Infektion

Patienten skal informeres om at observere huden/cicatricen for infektion.

Hvis der kommer udtalt rødme, varme, hævelse feber eller smerter, skal patienten kontakte egen læge eller vagtlæge.

Brug af BH

Informere omkring anvendelse af støttende BH 3 mdr. efter operationen, heraf de første 4-6 uger døgnet rundt.

Micropore

Der anbefales, at patienten benytter micro-pore over cicatricen 3 måneder postoperativt, hvorved det kosmetiske resultat bliver pænere (patienten skal selv købe dette på apoteket).

 

Udskrivelse

Patienten kan udskrives når eventuelle dræn er seponerede, oftest dagen efter operationen.

Det aftales mellem patienten, plastikkirurg og sygeplejerske om suturfjernelse er i plastikkirurgisk ambulatorium, eller ved egen læge.

Suturerne fjernes typisk efter 10 – 14 dage.

Patienten kommer for det meste til en afsluttende 3 mdr klinisk kontrol hos den opererende læge.