Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker (5.1.7)

Håndtering og indgift af lægemidler, der tilsættes infusionsvæske på apoteket

 • • Tilsætning af lægemidler bør ideelt set foretages på Sygehusapoteket

 • • Før og efter håndtering af infusionsvæsker skal der foretages håndhygiejne (2.1)

 • • Ved infusionsvæske tilsat lægemidler skal infusionen påbegyndes umiddelbart efter anbrud

 • • Infusionsvæsker tilsat lægemidler på Sygehusapoteket må højst hænge i 24 timer. Kortere holdbarhedsangivelse på pakningen går forud for dette

 • • Infusionsblandinger indeholdende lipider må hænge i højst 24 timer, under forudsætning af at blandingen er tilberedt på Sygehusapoteket.

Håndtering og indgift af lægemidler, der tilsættes infusionsvæske i afdelingen

 • • Før tilsætning af lægemiddel til infusionsvæske, skal man sikre sig, at lægemiddel og infusionsvæske er forligelige. Se f.eks. www.pro.medicin.dk

 • • Før og efter håndtering af lægemidler og infusionsvæsker skal der foretages håndhygiejne (2.1)

 • • Der bør kun undtagelsesvis tilsættes mere end et enkelt lægemiddel pr. infusion, og kun efter konsultation hos Sygehusapotekets Lægemiddelinformation

 • • Injektionsmembran desinficeres, inden lægemidlet injiceres i infusionsvæsken

 • • Lægemidlet blandes omhyggeligt med infusionsvæsken ved at vende infusionsbeholderen 5-6 gange

 • • Ved infusionsvæske tilsat lægemidler skal infusionen påbegyndes umiddelbart efter opblanding

 • • Infusionsvæsken forsynes med etiket, hvorpå der står, hvad der er tilsat, hvilken mængde, dato, klokkeslæt og initialer

 • • Under infusionen observeres blandingen for uklarheder og/eller misfarvning

 • • Infusionsvæsker tilsat lægemidler i afdelingen må højst hænge i 24 timer. Kortere holdbarhedsangivelse på pakningen går forud for dette.

Ved tvivl om blandbarhed og forligelighed henvises til

 • • Afdelingens egen instruks for indgift af IV-medicin

 • • Kort over intravenøs administration af lægemidler se IV-vejledninger

 • • Sygehusapotekets Lægemiddelinformation.

Specielt vedrørende tilsætning af antibiotika

 • • Af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige grunde anbefales der ved tilsætning af antibiotika brug af lukket system med overføringskanyle til 100 ml infusionsvæske.