Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse, orlov og hjemme-besøg fra neonatalafdelingen.

 

Udskrivelse fra afdelingen efter et længerevarende forløb er ofte forbundet med en vis grad af usikkerhed, utryghed og ængstelse hos forældrene. For at have en ensartet og konsistent holdning til udskrivelse og orlov bør nedenstående retningslinjer følges.

Afdelingens overordnede politik

Afdelingens holdning er, at udskrive indlagt børn, så snart det findes lægeligt forsvarligt og en
(nær-) optimal trivsel er opnået. Dette vil oftest være tilfældet når børnene er ældre end 35+0 uger, og har opnået en vægt på over 1800 –
2000 g og spiser selv eller suppleres med sonde og forældrene er oplært i dette.

Hjemmebesøg (”orlov”)

Der er mulighed for, at forældrene kan gå på hjemmebesøg med deres barn inden endelig udskrivelse, hvis de opfylder følgende punkter:

  • • Barnet er født betydeligt for tidligt (dvs. <32 ugers genstationsalder) og

  • Aktuelt er ældre end 35+0 uger.

  • Er uden iltbehov, uden apnøtilfælde, uden signifikante saturationsfald og uden behov for coffein i mindst 1 uge.

  • • Betydelige problemer med barnets trivsel, der kræver at det følges tæt, men ikke nødvendigvis behøver at være indlagt.

  • • Barn med særlige problemer, hvor orlov skønnes indiceret.

  • • Hjemmebesøget må højst vare 3 døgn, ellers skal barnet formelt udskrives.

Udskrivelse

Ekstremt for tidligt fødte (børn med gestationsalder <28 uger)

Bør tidligst udskrives:

  • • når de passerer 36+0 uger

  • • har været uden iltbehov, uden apnøtilfælde, uden signifikante saturationsfald og uden behov for Koffein i mindst 1 uge.

  • • Der skal være taget stilling til tre måneders vaccination. Hvis den ikke er givet under indlæggelsen, skal der aftales hvordan barnet observeres i tre døgn efter vaccinationen, idet den kan udløse apnø.

 

THO - Tidligt hjemmeophold