Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Marevan-dosering i Dialyseafdelingerne

 

 

 

Baggrund

 

Dosering af Marevan til hæmodialysepatienter er med nogle begrænsninger delegeret til dialysesygeplejerskerne. De præcise detaljer om dosis fremgår af doseringsvejledningen længere nede. Denne ligger tilgængelig på dialysestuerne i lamineret udgave. I korthed begrænses sygeplejerske-ordinationerne til patienter i stabil Marevan-dosering, hvor afvigelser højst kræver 20% ændring af den ugentlige dosis.

 

Større afvigelser, opstart, pause og genopstart er lægeopgaver. For patienter med mekanisk hjerteklap ordinerer sygeplejersker kun, hvis INR er i stabilt niveau, og dosis derfor uændret. Selvom ordinationen skulle være angivet som en lægeopgave i instruksen, må sygeplejersken gerne opdatere FMK efter mundtlig ordination fra lægen.

 

For at mindske risikoen for fejl og misforståelser ordineres Marevan i stk både i FMK og på patientens Marevan-kort.

 

Modsat andre afdelinger bruges der i FMK ikke alternerende dosering, hvor der udelukkende med tal efterlignes en slags uge-skema. Risikoen for fejl og misforståelser er for stor ved denne fremgangsmåde. Dertil kommer, at der i dialyseafdelingerne jævnligt ordineres få dage ad gangen, hvis INR er ustabil. Af disse grunde fungerer det bedre at bruge ”efter skema”, hvor ordinationen skrives dato efter dato.

 

 

 

Doseringsvejledningen

Ligger lamineret på gult papir i dialysestuerne.

 

Marevan-dosering i Nyremed. Afd., Aalborg Sygehus

 

Nedenstående vejledninger gælder kun for ptt., som er stabiliserede i AK-behandling (ordination på ugebasis). I denne situation kan sygeplejerske dosere Marevan, medmindre skemaet angiver, at det er en lægeopgave.

 

 

Ønsket INR-mål 2,5 (2,0 – 3,0)

INR

Ordination

Kontrol

> 8

Lægeopgave

Pause Marevan til INR < 3,0

Konakion 2,5 mg i.v.

Evt. friskfrosset plasma 15 ml/kg

Næste dag

6-8

Lægeopgave

Pause Marevan til INR < 3,0

Derefter 30-40 % lavere dosis

Evt. Konakion 0,5 –1 mg i.v.

Næste dag

5-5,9

Lægeopgave

Pause Marevan 2 dage

Derefter 30% lavere dosis

2-3 dage

4 – 4,9

Lægeopgave

Pause Marevan 1 dag

Derefter 20% lavere dosis

1 uge

Eller efter skøn

3,5 – 3,9

20% lavere dosis

1 uge

3,1 – 3,4

10% lavere dosis

1 uge

2,0 – 3,0

Uændret dosis

2 uger

1,8-1,9

10% højere dosis

1 uge

1,6-1,7

20% højere dosis

1 uge

< 1,5

Lægeopgave

30% højere dosis

Evt. heparin afhængigt af indikation

for AK-beh.

1 uge

Eller efter skøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tilsvarende tabel findes for INR 1,6-2,4 som bruges i sjældne tilfælde.

 

Særligt for mekanisk hjerteklap: Sygeplejerske kan ordinere 2 uger frem med uændret dosis, hvis INR ligger i ønsket interval. Alle afvigelser er en lægeopgave.

Ugedosering

 

Tabletter

per uge

Dosering en uge frem med Marevan-tbl à 2,5 mg

35

5

5

5

5

5

5

5

31

4

5

4

5

4

5

4

28

4

4

4

4

4

4

4

25

4

3

4

3

4

3

4

23

3

3

4

3

3

4

3

21

3

3

3

3

3

3

3

19

3

3

2

3

3

2

3

17

2

3

2

3

2

3

2

15,5

2

2 ½

2

2 ½

2

2 ½

2

14

2

2

2

2

2

2

2

13

2

2

2

1

2

2

2

12

2

1

2

2

1

2

2

11

2

1

2

1

2

1

2

10

1

2

1

2

1

2

1

9

1

1

2

1

1

2

1

8

1

1 ½

1

1

1 ½

1

1

7,5

1

1

1

1 ½

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

6,5

1

1

1

½

1

1

1

6

1

½

1

1

½

1

1

5,5

1

½

1

½

1

½

1

5

½

1

½

1

½

1

½

4,5

½

1

½

½

1

½

½

4

½

½

½

1

½

½

½

3.5

½

½

½

½

½

½

½

3

½

½

½

0

½

½

½

 

I tabellen er der ca. 10 % forskel i dosis mellem hvert trin op eller ned.

 

For en stabil patient, som har haft fast dosis i en uge doseres således:

 

  1. 1. Hvis patienten har INR i ønsket interval fortsættes med uændret dosering. Ellers afgøres det ud fra vejledningen, hvordan patientens dosis skal ændres (10 %, 20 % eller 30 % op eller ned).

 

  1. 2. Aflæs eller optæl patientens seneste ugedosis. Find den linje i ovenstående tabel, som dette svarer til.

 

  1. 3. Herefter ændres dosis ved at gå 1,2 eller 3 trin ned (mindskning) eller op (øgning) svarende til ca. 10 %, 20% eller 30 % ændring. Brug den fundne række til at skrive doseringen en uge (eller to) frem.

 

  1. 4. Man behøver ikke starte med en mandag. En række, som skrives ind, kan starte på en hvilken som helst ugedag. Men marker startdagen med en streg i doseringsskemaet og skriv den nye ugedosis over din signatur.

 

 

 

 

 

 

Ordination i FMK

 

  • • Marevan-doseringen findes med hjælp af patientens aktuelle INR i oventående doseringsvejledning.

  • • I FMK vælges Efter skema.

  • • Enhed = stk og Adm. Vej = OR

  • • Den fundne ugerække skrives ind i Doseringsplanen kl. 17 for en eller to uger. Eller som beskrevet i tilfælde med høje INR-værdier, hvor der skal holdes pause m.m.

  • • Indikation skal fremgå af FMK. Undgå så vidt muligt at skrive ”blodfortyndende”. Skriv hellere ”mod hjerteflimmer”, ”for hjerteklap” osv. Det er vigtig information, f.eks. i tilfælde af pause og stillingtagen til bridging med lavmolekylært heparin.

  • • I FMK under givningsinstruks indskrives ugedosis og INR-niveau. F.eks. INR 2-3, ugedosis 14.

 

 

Se eksempel herunder

Billede 1