Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring af instrumenter og arbejdsgang i tilfælde af et instrument mangler

 

Formål

At instrumenterne bliver vasket og håndteret korrekt.

At personale kender proceduren, hvis et instrument mangler.

At lave et brugbart materiale som sikrer korrekt håndtering af instrumenterne og korrekt arbejdsgang, hvis et instrument mangler.

 

Definition af begreber

Urene instrumenter= alle instrumenter, der har været i kontakt med en patient og været pakket ud på stuen.

 

Beskrivelse

Modtagelse og håndtering af urene instrumenter fra OP i urent skyllerum på sterilcentralen

Instrumenterne bringes til urent skyllerum af OP sygeplejersken, som dokumenterer på pakkeseddel, at antal, placering og funktion af anvendte instrumenter er ok. Instrumenterne placeres overdækket på stål bordplade ved vindue nærmest affaldsstativ.

 

Personale på sterilcentralen sætter instrumenterne i vaskemaskinen. I vagten gøres dette af sygeplejersken.

Vaskemaskinen tændes i følge instruks vedr. Vaskemaskine-dekontaminator.

 

Hvis personalet på sterilcentralen opdager, at der mangler et instrument, sker følgende:

Instrumenterne tælles igen

Vaskemaskinen tjekkes

Kurve ses efter en ekstra gang

Varmeskabet tjekkes

Affaldsposer tømmes og tjekkes

Personalet på sterilcentralen melder til den assisterende sygeplejerske, at der mangler et instrument.

 

 

Derefter sker der følgende:

Sygeplejerske og evt. gulvassistent finder affaldspose, som svarer til operation og pakkeseddel. Markering af affaldsposer se instruks om affald.

Affaldspose findes enten i skyllerum på OP eller særskilt i affaldsdepot (Sygehus Himmerland)

Affald gemmes i 24 timer, før det smides ud.

Portør tjekker med personalet på sterilcentralen den efterfølgende dag, om det er ok, at affaldet smides i containeren.

Affaldsposen gennemgås og sorteres helt ned til mindste detalje.

Stuen efterses

Posen gennemlyses

 

Hvis instrumentet stadig mangler:

Kontaktes kirurgen, som tager stilling til om patienten skal i røntgen.

Afdelingssygeplejerske sikrer, at det indberettes som utilsigtet hændelse.

 

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinjer for sygehuse og sektorer i Region Nordjylland