Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apnø monitor.

Udlån af Graseby® /SISS Babycontrol®

 

Se også:

Uventet spædbarnsdød. Sudden infant death syndrome (SIDS).

 

Indikationer for udlån:

 • • Anvendelse af hjemme monitorering med apnø monitor er kontroversiel og ikke evidens baseret. Afdelingen råder over ganske få Graseby® MR 10 monitorer til hjemlån. Derudover har Det Centrale Hjælpemiddeldepot apnømonitorer, Siss Babycontrol®.

 • •  Det er vigtigt, at man nøje overvejer evt. udlån af Apnø-monitorer, så der er ledige apnø-monitorer til de børn, som har brug for apnømonitorering.

 

På følgende indikationer kan en monitor udleveres:

 1. 1. Tidligere barn med pludselig uventet spædbarnsdød (SIDS)

 2. 2. Idiopatisk ALTE (apparant life threatening event)

 3. 3. Præmature behandlet for bronkopulmonal dysplasi (BPD) og som fortsat har/havde et iltbehov ved 40. gestationsuge.

 4. 4. Specielle situationer bør drøftet på afdelings- eller almen konference.

Praktisk anvendelse

 • • Inden udlevering instrueres forældrene – af sygeplejerske – i funktionen af monitoren, samt de medsendes quickguide printet på A4.

 • • Apnø-monitoren bør aldrig benyttes ved transporter, barnevognsturer eller lignende, da sensoren registrerer rystelser og bevægelser som værende respiration.

 • • Bør ikke anvendes. når barnet ligger på/ i arm hos en forældre eller andre, da den anden persons vejrtrækning kan blive registreret af sensoren, som værende barnets egen respiration.

 • • Ved Graseby® monitor kan følsomheden af selve Graseby® kapslen (sensoren) kan øges ved at puste den lidt op inden den tilsluttes monitoreringsenheden.

 • • Låneperioden er individuel og lægeordineret.

 • • Husk at oplyse Det Centrale Hjælpemiddeldepot om den ordinerede varighed af udlån, da monitoren ellers tilbagekaldes efter 3 måneder.

Påsætning og start af Graseby

 

grasebymr10

 

Monitoren består af en monitoreringsenhed og en monitorerings –sensor (”Graseby® kapsel”)

 • • Graseby® kapslen (sensoren) placeres på barnets abdomen, hvor respirationsbevægelserne ses tydeligst. Oftest på navleniveau.

 • • Sensoren fikseres med Babytape, Mefix, eller lignende. Vigtigt at tapen går henover lidt af ledningen, som er tættest på kapslen for undgår at ledningen kinker. Sæt evt. et plaster på den anden led også, så der dannes et kryds.

 • • Sensorslangen bør vende nedad så barnet ikke får fat i den.

 • • Tænd monitoren på ”ON 20 sec”,

når apparatet er tændt vil den lille diode ud for ON-knappen lyse ved hver vejrtrækning, og der vil lyde en svag kliklyd.

 • • Kliklyden for respiration kan slukkes ved at holde ON-knappen og ”klokke-knappen” nede samtidigt.

 • • Apparatet slukkes ved at trykke og holde ”OFF-knappen” nede, indtil der lyder et ”beep”.

 • • Alarmen slås fra ved at trykke på knappen med klokken.

 

Blinker batteri-ikonet, betyder det, at batterierne skal skiftes

 • • Der skal bruges en skruetrækker og 4 nye batterier af typen AA. Batterilevetiden er op til 60 dage.

 • • OBS: Skru ikke skruen helt ud af dækslet, da skruen anvendes som greb, når dækslet skal fjernes fra monitoren.

 

Påsætning og start af Siss Babycontrol

 

http://www.timik.dk/wp-content/uploads/2017/02/Babycontroll-min-240x300.png

 

Monitoren består af en monitoreringsenhed og en monitorerings –sensor

 

 • • Ved hver opstart kontrolleres, om monitoren registrerer alle respirationer. Dette gøres ved at observere, at dioden blinker ved hvert af barnets egen respiration.

 • • Placer sensoren, den blå runde pude, på barnets abdomen, hvor respirationsbevægelserne ses tydeligst. Oftest på navleniveau.

 • • Tænd apparatet ved at trykke på ”tænd/sluk-knappen” nogle sekunder

Apparatet gennemfører nu en selvtest

 • • Indstil apnø-tiden til 20 sekunder, medmindre andet er lægeordineret.

 • • Tryk på ikonet med ”Lyd on/off”, hvis du ikke ønsker kliklyd for hver vejrtrækning.

 • • Dioden under ikonet med lunger vil blinke ved hver vejrtrækning.

Litteratur

Elder DA, Larsen P, Zuccollo JM, Failure of apnoea monitorering during bed-sharing. Forensic Sci Med Pathol 2008;4:16:169.

Perfect SS, Dodd E, Thomas P, Peabody J, Clark R Home Apneoa monitor use in preterm infants discharged from newborn intensive care units. J Pediatr. 2001;139(2): 245-8

Halbower AC, pediatric home apnoea monitors: coding, billing, and updated prescribing information for practice management. Chest. 2008 Aug: 134,(2): 425-9.