Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fundoplikation og Boerema – forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Formål med operationen1

Beskrivelse1

Standardfremstilling og forberedelse1

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi2

Monitorering i A-anæstesi2

Lejring2

Anæstesi/analgesi2

Væsketerapi2

Smerte og kvalmestillende behandling2

Postoperative ordinationer og observationer2

Referencer og øvrige henvisninger3

Formål med operationen

 

Billedresultat for lap fundoplikation

 

 

 

Kirurgisk behandling af gastroøsofageal refluks (halsbrand).

Indgrebet foretages laparoskopisk. Under normale omstændigheder forhindres refluks af den nedre gastroøsofageale sphincter, som findes 5 cm over indmundingen i cardia. Refluks opstår, når den gastroøsofageale sphincter ikke kan modstå trykket i ventriklen, og der kan udvikle sig oesophagitis, ulcerationer og senere arvæv, hvilket bevirker strikturdannelse, der kan give svær dysfagi. Tilstanden kan være præmalign.

Kirurgisk behandling af glidehernie/diaphragmahernie ved lukning af defekten i hiatus oesophagei.

Operationen styrker den gastroøsofageale sphincter, og sikrer, at cardia ligger intraabdominalt, idet der dannes en klap, som forhindrer refluks.

Operationen varer cirka 1½ time.

Beskrivelse

Præoperativt tilsyn

Præmedicin: Sædvanlige syrepumpehæmmere.

Standard præmedicin: 300-600 mg Gabapentin, 1 g Pinex® og 8 mg dexamethason.

Standardfremstilling og forberedelse

 • • Ventrikelsonde

 • • MistralAir og temperaturføler

 • • Antibiotika efter ordination

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi

 • • Obs. ordinationer på operationsforløbsskema i journalen om pt. præ op skal have anlagt kath a demeure

 • • Evt. antibiotika

Anlæggelse af PVK

Monitorering i A-anæstesi

 • • Efter ordination

 • • NMT

 • • Temperatur

Lejring

 • • Rygleje, med spredte ben. Pt. trækkes vha. spielerdug nedad på lejet efter indledning af anæstesi.

 • • Peroperativt lejres patienten i anti-Trendelburgs leje. Armene skal fikseres til armbordene.

 • • Lejringen kontrolleres løbende peroperativt.

 • • Vær obs. på at pt.s ansigt ikke rammes af de anvendte retraktorer.

Anæstesi/analgesi

Anæstesi til laparoskopiske indgreb

 • • Indledning og anæstesi efter ordination. Da patienten ikke er i stand til postoperativt at kaste op, tages der hensyn til dette.

 • • Akut indledning. Ved akalasi kan der stå væske i esophagus, en del patienter har også dilatation af esophagus.

 • • Efter intubation nedlægges ventrikelsonde og ventriklen tømmes for evt. luft for at forebygge perforation af ventriklen når kirurgen indfører trocarden til laparoskopien. Det kan være vanskeligt at nedlægge sonden pga. dårlig passage, undgå for mange forsøg, informer kirurgen om vanskelighederne.

 • • Der anlægges endnu en PVK.

 • • Antibiotika efter ordination.

 • • Spørg om patienten skal relakseres inden opstart, konferer med kirurgen når der skal vedligeholdes.

 • • WarmAir og temperaturføler.

 • • OBS subcutanemfysem/displacering af tube peroperativt, pneumothorax.

Væsketerapi

Der kan gives Ringeracetat op til 10 ml/kg den første time derefter restriktivt, 3 ml/kg/t.

Smerte og kvalmestillende behandling

Patienten er ikke postoperativt i stand til at kaste op og bøvse Og kan efterfølgende have ondt i højre skulder pga. den tilbageværende intra-peritoneale CO2 (referred pain).

 

Postoperative ordinationer og observationer

Patienten kan udvikle pneumothorax, hvorfor uforklaret åndenød hos den postoperative patient i opvågningen straks skal foranledige røntgen af thorax.

 • • Rammeordination til Opvågningsafdelingen.

 • • Patienten må spise og drikke i henhold til den postoperative plan aftalt med kirurg og noteret på anæstesiskema.

Referencer og øvrige henvisninger

Anæstesi i A-anæstesiafsnit