Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oral sucrose til smertebehandling af neonate og spædbørn

Beskrivelse1

Baggrund1

Indikation1

Metode1

Bivirkninger/kontraindikationer1

Dokumentation2

Definition af begreber2

Formål2

Referencer2

Beskrivelse

Baggrund

Der er ikke nogen tvivl om at børn, også præmature, både registrerer og belastes af smertevoldende stimuli. Da der ydermere er tegn på at smerter tidligt i livet ændrer det sensoriske nervesystem med risiko for udvikling af hyperalgesi og kroniske smerter, skærpes indikationen for forebyggelse og behandling af smerter.

Ved kortvarige, let smertevoldende procedurer er det dokumenteret, at sukkervand har en smertedæmpende effekt. Dette er sikkert vist for spædbørn < 1 måned; effekten er mere tvivlsom ved større børn.

Mekanismen er ikke kendt, men er delvis opioid-uafhængig.

Effekten forstærkes ved samtidig brug af narresut, som har en selvstændig (kortvarig) analgetisk virkning.

Maximale effektive dosis er ikke påvist, men der opnås formentlig maksimal effekt ved anvendelse af opløsninger med sucrose koncentrationer på mellem 20 – 50 %

Indikation

Kortvarige smertevoldende procedurer, f.eks. anlæggelse af venflon/Arterie-kanyle, blodprøvetagning, sondeanlæggelse, lumbalpunktur, øjenundersøgelser, lejring ved røntgen, sugning, KAD, CPAP, supplerende ved abstinenser.

Det bør altid overvejes om der er behov for anden/kraftigere analgetisk behandling.

Metode

Sukkervand 25 %, 0,5-2 ml i alt, gives via sprøjte/ske forrest i munden á flere doser, første dosis ½-2 minutter før procedurestart. Gerne kombineret med narresut. Gives aldrig i sonde.

Præmature < 32 gestationsuge 0,2–1,0 ml i alt.

Fremstilling af 25 % sukkervand

100 ml. (fra vandhane med filter) blandes med 25 gr. Sukker.

Rystes til sukkeret er opløs.

Opbevares i køleskab. Holdbar 24 timer.

Bivirkninger/kontraindikationer

Ingen betydende. Risiko for hyperglykæmi, forsigtighed ved nekrotiserende enterokolit. (Der er rejst mistanke om forsinket neurologisk udvikling ved systematisk brug af sukker hos præmature).

Dokumentation

På barnets observationsskema noteres indgift af sukkervand med klokkeslæt og mængde.

Definition af begreber

Sukkervand:

Til smertelindring anvendes sucrose (= alm. hvidt sukker) opløst i vand. Må ikke forveksles med glukose – som dog også kan anvendes på samme indikation

Spædbørn:

Børn < 1 måned. Effekten af sucrose som smertelindring er mere tvivlsom ved større børn.

Formål

At minimere smerte ved mindre invasive/noninvasive indgreb.

Referencer

Stevens B et al. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. Cocrane Database Syst Rev 2004

Carbajal R et al. Randomised trial of analgesic effects of sucrose, glucose, and pacifiers in term neonates BMJ. 1999 November 27; 319(7222): 1393–1397

Gradin M et al. The Role of Endogenous Opioids in Mediating Pain Reduction by Orally Administered Glucose Among Newborns Pediatrics 2005; 115; 1004-1007

Hansen Å et al. Smerter hos præmature og syge nyfødte børn – Forebyggelse og lindring. SIG – neonatal-sygeplejegruppen. Børnesygeplejersken nr. 2/juni 2001

Pritchard D. Reducing pain during blood samling in infants. Clinical Evidence

Mitchell A. Oral sucrose and pain relief for preterm infants. University of Mississippi Medical Center School of Nursing, Jackson, MS, USA. 19/juni 2003