Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undervisningsprogram for hjertestopbehandling for sygeplejersker ansat i ATC, Aalborg Universitetshospital.

Beskrivelse

Som nyansat sygeplejerske i ATC gennemgås afdelingens fastlagte introduktionsprogram. Dette materiale vil være afhængigt af om man er ansat i Akutmodtagelsen eller på AMA og inkluderer følgende:

 

 

Herudover deltager den nyansatte sygeplejerske i undervisning i avanceret hjertestopbehandling for nyansatte på Aalborg Sygehus. Undervisningen er arrangeret af kardiologisk afdeling.

Definition af begreber

Ved avanceret genoplivning forstås genoplivning ud fra algoritme udarbejdet af Dansk Råd for genoplivning.

Vedligeholdelse af kompetencer

For at vedligeholde den enkelte sygeplejerskes kompetencer i avanceret hjertestopbehandling samt sikre, at den enkelte sygeplejerske er ajourført i nyeste viden om best-practice for avanceret hjertestopbehandling, deltager alle sygeplejersker ansat i ATC årligt i undervisning i avanceret hjertestopbehandling arrangeret af Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus.

Monitorering af deltagelse i undervisning i Avanceret hjertestopbehandling

Monitorering af den enkelte sygeplejerskes deltagelse i undervisning i avanceret hjertestopbehandling (for såvel nyansatte som for den årlige vedligeholdelses undervisning) findes for personale i Akutmodtagelsen på drevet ”Skade-modtagelse personale” i mappen ”Undervisning” med undermappen ”Skemaer”. For personale ansat i AMA findes denne oversigt på drev ”AMA-personale” i mappen ”Skemaer”.

Ansvar for deltagelse i undervisning i Avanceret hjertestopbehandling

Som ansat i ATC Aalborg Universitetshospital er den enkelte sygeplejerske/SOSA selv ansvarlig og forpligtiget til at deltage i et af de undervisningsforløb om avanceret hjertestopbehandling, der årlig udbydes med henblik på vedligeholdelse af egne kompetencer i forhold til avanceret hjertestopbehandling.

Formål

At sikre sygeplejersker ansat i ATC kontinuerligt og systematisk vedligeholder kompetencer i avanceret genoplivning.

Referencer

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Syd

www.hjerteforeningen.dk

www.genoplivning.dk