Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til bagre deseoperation

Beskrivelse

Indikation

  • • Tværsnitsyndrom

  • • Metastaser

  • • Ustabil columnafraktur

  • • Degenerative forandringer i columna

  • • Infektion

Operationsteknik

Kirurgisk indgreb fra ryggen, hvor der indsættes osteosyntesemateriale og ofte foretages pladsskabende operation.

Lejring og opstilling

Cervikalt + højt torakalt: Bugleje med armene ned langs siden, venflon i fødder. Anæstesiapparatet monteret eventuelt med respiratorforlængerslanger ved operationslejets venstre fodende.

Lavt torakalt + lumbalt: Bugleje med armene frem. Anæstesiapparatet monteret eventuelt med respiratorforlængerslanger ved operationslejets hovedende.

Hovedet lejres i ProneView hovedstøtten. Sjældent i 3-punkt.

Præoperativ forberedelse

Type, BAC/BF test, væsketal. Eventuelt ekg, arteriepunktur og røntgen af thorax.

Tablet Panodil 1 g og sædvanlig smertestillende.

Anæstesi

Se fremstilling til anæstesi i neurokirurgisk anæstesiafsnit.

Patient monitoreres med ekg, NIBP, eventuelt a-kanyle, SaO2-føler, kapnografi og drop. Når patienten sover anlægges yderligere 2-3 venflon, eventuelt CVK. Temperaturmåling centralt og perifert, termokateter a demeure med timediurese-måling, ventrikelsonde, eventuelt nervestimulator.

Patient præoxygeneres med 100 % O2 på tæt maske.

Tiomebumal/propofol, Haldid®, Nimbex®/suxameton.

Patienten intuberes med spiraltube, der anlægges ventrikelsonde og tuben pakkes og fikseres efter afsnittets procedure.

Anæstesien vedligeholdes med sevofluran/infusion propofol og fentanyl, Nimbex® som regel som infusion, O2/atm.

Patient med neuromuskulær sygdom bør bedøves med propofol.

Patienten vendes i bugleje. Obs. undgå tryk på øjne. Patient stetoskoperes igen med henblik på fortsat korrekt tubeplacering.

Lejringen foregår i samarbejde med operatør, operationssygeplejerske og portør.

Væskebehov efter skema. Blodtab erstattes jævnfør retningslinier, men kardielt raske kan ofte tåle en hæmatokrit på 0,25. Er patienten ikke kardiopulmonalt rask, kræves hæmatokrit på minimum 0,30.

Inden operationen afsluttes, gives ofte injektion Zofran® 4 mg i.v.

Antibiotika: Som regel 2 g Diclocil® i.v. ved OP-start. Spørg kirurg hvis det ikke er ordineret. Afhængig af operationslængde gentages antibiotika, spørg kirurg.

Postoperativt

Spørg kirurg om specielle ordinationer.

Fladt rygleje.

Eventuelt støttestrømper.

Antibiotika: Som regel injektion Diclocil® 1 g x 3 i.v., ordineres af kirurg.

Kontrol af væsketal, a-punktur, eventuelt koagulationstal.

Smertebehandling (voksne): Tablet Panodil® 1 g x 4 eller suppositorium Panodil® 1,5 g x 4, injektion Morfin 2,5 mg i.v. og eventuelt tramodol.

NSAID præparater bør undgås, da det mindsker knoglehelingen.