Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Biopsi – observation og sygepleje, Urologisk Afdeling

 

1.

Histologisk biopsi fra lever, nyrer, pancreas og abdominale glandler er vævsprøver udhentet med kanyle med en diameter mellem 1 og 2 mm.

Indgrebet er behæftet med blødningsrisiko. Hos alle patienter skal følgende friske, dvs. max 3 døgn gamle forprøver foreligge:

hæmoglobin, thrombocytter, INR og APTT.

 

Indgrebene kan foretages, såfremt:

INR < 1,5

 

 

APTT < 60

 

 

thrombocytter > 40 x 109 /

 

 

Hvis patienten er i antikoagulatinbehandling, skal behandlingen pauses jf. PRI dokumentet ”Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling

Generelt skal patienter, der har fået foretaget histologisk biopsi, observeres for blødningskomplikationer på sengeafdelingen i 2 timer. Nogle patienter har dog behov for observation i 6 timer. Den læge, der har foretaget biopsi på røntgenafdelingen, afgør hvor lang tid det skønnes nødvendigt at observere patienten. Der udfyldes et særskilt skema, som medsendes til afdelingen, så man ved, hvor lang tids observation der anbefales.

Puls og BT kontrolleres før biopsitagningen samt hvert kvarter i 1 time efter biopsien. Hvis værdierne er stabile, da kontrol hver 1/2 time i den efterfølgende time. Herefter kontrol hver time til der i alt er gået 6 timer efter biopsitagningen, hvis det vurderes at patienten skal kontrolleres i 6 timer. Hvis der har været nogen som helst problemer, skal patienten tilses af læge før tilladelse til e.l.-regime (abdominalundersøgelse med henblik på defense/flankedæmpning). 

Patienten må først spise1 time efter biopsien, men må drikke umiddelbart efter undersøgelsen, såfremt vedkommende er upåvirket og har stabile værdier.

Patienten vurderes af sygeplejerske/social- og sundhedsassistent efter 1 times observation, må herefter stå op og observeres i yderligere 1 time og kan ved ukompliceret forløb herefter udskrives til hjemmet.

Ved komplikationer indlægges patienten på Urologisk Afsnit 10 med udskrivelse igen, når tilstanden tillader det.

 

2.

Nefrostomi er ligeledes et indgreb, der er behæftet med blødningsrisiko. Her kræves samme forprøver og grænser som nævnt under punkt 1.

 

3.

Punktur og drænanlæggelse i pleura, peritoneum, abscesser mm. udgør en mindre, men reel blødningsrisiko for patienter med øget blødningstilbøjelighed.

Der skal derfor foreligge friske blødningsparametre (hæmoglobin, thrombocytter, INR, APTT) hos patienter

 

I antikoagulationsbehandling.

 

med kendt blødningsrisiko/-komplikation

 

Indgrebene kan foretages, såfremt:

INR < 2,0

 

 

APTT < 60

 

 

thrombocytter > 40 x 109 / l.

 

 

Og såfremt eventuel antikoagulationsbehandling er pauseret i henhold til vejledning i PRI-dokumentet Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling

 

4.

Finnålsbiopsi (FNA) er en aspirationsbiopsi til cytologi, der udføres med en kanyle mindre end 1 mm i diameter. Med mindre patienterne er i AK-behandling, er der praktisk taget ikke beskrevet blødningskomplikationer ved sådanne indgreb, og de kan fortages uden forudgående blodprøvetagning.

For patienter i AK-behandling gælder samme parametre som anført under 3)

 

Patienterne kræver almindeligvis ikke observation efter FNA, ambulante patienter forbliver i radiologisk afdeling ca. 1 time efter indgrebet, hvorefter de kan hjemsendes.