Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypoglykæmi ved diabetes – Klinik Medicin, RHN

 

Formål

Kort vejledning om akut behandling af svær hypoglykæmi.
 

Definition af begreber

Alvorlig hypoglykæmi defineres som lavt BS, hvor behandlingen kræver hjælp af anden person.

Tilstanden ses hyppigt i skadestuen og kan forveksles med alkohol- og anden CNS-påvirkning.
 

Beskrivelse

Svær hypoglykæmi ses primært ved behandling af diabetes. Det gælder både for Insulin- og tablet-behandling. Sjældent ved Metformin og GLP-1 analog. Det er vigtigt at finde årsagen, så man om muligt kan forebygge nye tilfælde. De hyppigste årsager er: høj fysisk aktivitet, lavt eller manglende fødeindtag, udskudte måltider, alkohol eller simpelthen for høj Insulin-dosis.

Akut behandling

Sukker og/eller Glukagon.

 1. 1. 25 g glukose iv. i form af 250 ml. 10 % glukose givet i stor vene, gerne i albuen.
  50 g 50 % kan også gives, men er meget vævstoksisk og SKAL gives i stor vene.

 2. 2. Hvis det er svært at komme iv. gives i stedet 1 mg glukagon im. (Hypokit). Anvendes hyppigt af Falck og Paramediciner.

 3. 3. Ovennævnte virker højst 1 time. Når pt. er vågen gives derfor kulhydrat per os.

 4. 4. Blodsukker måles til det stiger til over 6 mmol/l.

 5. 5. Hypoglykæmi efter behandling med tabletter eller langsomtvirkende analog-Insulin vil dog ofte recidivere, og disse patienter skal altid indlægges og have glukose-drop.

Efterbehandling
 • • I skadestuen vurderes om pt. skal indlægges jf. ovenstående. Hvis pt. har styr på situationen, og der er en god forklaring på det lave BS, kan han/hun sendes hjem.

 • • Pt. orienteres om, at han/hun ikke må køre bil det første døgn efter tilfældet.

 • • Skal herefter kontakte sin vanlige diabetes-behandler mhp. hvornår der må køres bil igen.

 • • Der sendes kopi af skadekort til Diabetes-ambulatoriet og egen læge.
   

Referencer