Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypoglykæmi ved diabetes – Endokrinologi, RHN

 

Formål

Kort vejledning om akut behandling af svær hypoglykæmi.
 

Definition af begreber

Alvorlig hypoglykæmi defineres som lavt BS, hvor behandlingen kræver hjælp af anden person.

Tilstanden ses hyppigt i skadestuen og kan forveksles med alkohol- og anden CNS-påvirkning.
 

Beskrivelse

Svær hypoglykæmi ses primært ved behandling af diabetes. Det gælder både for Insulin- og tablet-behandling. Sjældent ved Metformin og GLP-1 analog. Det er vigtigt at finde årsagen, så man om muligt kan forebygge nye tilfælde. De hyppigste årsager er: høj fysisk aktivitet, lavt eller manglende fødeindtag, udskudte måltider, alkohol eller simpelthen for høj Insulin-dosis.

Akut behandling

Sukker og/eller Glukagon.

 1. 1. 25 g glukose iv. i form af 250 ml. 10 % glukose givet i stor vene, gerne i albuen.
  50 g 50 % kan også gives, men er meget vævstoksisk og SKAL gives i stor vene.

 2. 2. Hvis det er svært at komme iv. gives i stedet 1 mg glukagon im. (Hypokit). Anvendes hyppigt af Falck og Paramediciner.

 3. 3. Ovennævnte virker højst 1 time. Når pt. er vågen gives derfor kulhydrat per os.

 4. 4. Blodsukker måles til det stiger til over 6 mmol/l.

 5. 5. Hypoglykæmi efter behandling med tabletter eller langsomtvirkende analog-Insulin vil dog ofte recidivere, og disse patienter skal altid indlægges og have glukose-drop.

Efterbehandling
 • • I skadestuen vurderes om pt. skal indlægges jf. ovenstående. Hvis pt. har styr på situationen, og der er en god forklaring på det lave BS, kan han/hun sendes hjem.

 • • Pt. orienteres om, at han/hun ikke må køre bil det første døgn efter tilfældet.

 • • Skal herefter kontakte sin vanlige diabetes-behandler mhp. hvornår der må køres bil igen.

 • • Der sendes kopi af skadekort til Diabetes-ambulatoriet og egen læge.
   

Referencer