Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur

Indhold

Formål1

Indikationer1

Kontraindikationer1

Komplikationer1

Fremgangsmåde1

Procedure2

Dokumentation3

Lumbalpunkturbakke3

 

Formål

Beskrivelse af udførelse af lumbalpunktur på patienter indlagt på Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Indikationer

 • • Mistanke om viral/bakteriel meningitis/encephalitis inkl. Neuroborreliose

 • • CNS-symptomer hos patienter under mistanke for vaskulitis, systemisk lupus erythematosus, andre bindevævssygdomme

 • • Udredning af feber uden kendt årsag

 • • Mistanke om ALS, DS, polyradikulitis

 • • Mistanke om lymfom

Kontraindikationer

 • • Infektion omkring indstikssted

 • • Symptomer/mistanke om forhøjet intrakranielt tryk (eks. fokale udfald, kramper, bevidsthedssvækkelse). Spørg til kombinationen af hovedpine, kvalme, opkastninger. I givet fald udføres CT/MR cerebrum eller ophtalmoskopi for at udelukke dette

 • • Spina bifida

 • • INR >1,5

Komplikationer

 • • Smerter omkring indstikssted

 • • Infektion/blødning ved indstikssted

 • • Risiko for spinal hovedpine – oftest i døgnet efter procedure (kan forebygges ved brug af atraumatisk kanyle, sengeleje (4 timer) efter indgreb og rigeligt væskeindtag efterfølgende – gerne koffeinholdigt. Kan behandles med blood patch i svære tilfælde – kontakt anæstesien (se evt. instruks ”spinal hovedpine”)

 • • Inkarceration ved forhøjet intrakranielt tryk

Fremgangsmåde

Lumbalpunktur foretages af 1 læge i samarbejde med 1 sygeplejerske.

Klargøring

 • • Evt. kontraindikationer udelukkes

 • • Patientinformation. Patienten informeres om formålet med undersøgelsen, praktisk gennemførelse samt mulige bivirkninger (se komplikationer) og efterfølgende forholdsregler for at undgå hovedpine. Informer også om, at der kan forekomme jag ned i benet, som er helt ufarligt, men som viser, at nålen er, hvor den skal være, og at patienten gerne skal oplyse, hvis det sker. Sørg for at patienten har været på toilettet inden indgrebet

 • • Lumbalpunkturbakke hentes evt. sammen med Lidokain 10 mg/ml, hvis der ønskes lokalanæstesi

 • • Minimum 4 glas (rundbundede dyrkningsglas, rødt skruelåg) klargøres, nummereres og påsættes labels. Antal glas afhænger af det antal analyser, der ønskes (se spinalvæskeundersøgelse – som minimum glas 1-3A). Første glas vil som regel være det mest blodtilblandede

 • • Ring evt. til laboratoriet inden mhp. P-glukose

 • • Valg af kanyle. Som første valg foretrækkes en atraumatisk kanyle (Whitacre pencil point), da den mindsker risikoen for spinal hovedpine. Kanyletykkelsen skal som udgangspunkt være så lille som muligt også for at undgå hovedpine. 0,70 mm er som regel nok, men ved mistanke om purulent meningitis kan vælges 0,90 mm. Normal længde er 88 eller 90 mm.

Procedure

 • • Lejring af patient. Det anbefales at bruge god tid på optimal lejring for at øge succesraten og minimere ubehag. Patienten informeres om at kyfosere lænden mest muligt (skyde ryg), da det øger mellemrummet bagtil mellem corpora. Patienten lejres enten siddende på sengekanten, gerne med en pude under armene og med en stol til at støtte fødderne på, eller i sideleje. Ved adipøse patienter er indgrebet lettest med patienten siddende. Sørg for at ryggen er så lige som muligt i sagittalplanet, uanset om patienten sidder eller ligger

 • • Markering. I niveau med overkanten af crista iliaca udpalperes processus spinosus L4. Herefter findes mellemrummet lige kaudalt herfor L4/L5 (evt. lige kranielt herfor L3/L4) og marker indstiksstedet. Brug gerne lidt tid på at sikre markeringen.

 • • Ved patientens ønske om lokalanæstesi eller forventning om kompliceret indgreb anlægges lokalbedøvelse med 3-5 ml Lidokain 10 mg/ml efter forudgående afspritning

 • • Desinfektion. Et område omkring indstiksstedet på ca. 20 cm. i diameter afsprittes 3 gange med lufttørring indimellem

 • • Sterile handsker evt. mundbind tages på og hulstykke sættes på patienten

 • • Indstik. Tjek indstiksstedets lokalisation igen, da patienten kan have flyttet på sig. Ved atraumatisk kanyle stikkes først igennem huden med lyserød kanyle. Ved traumatisk kanyle vendes skæret parallelt med duras fibre. Nålen holdes vandret med minimal kraniel retning under indstik. Man skal ofte langt ind (7 cm.) før man kan mærke, at modstanden pludselig mindskes lidt, idet man perforerer dura. Hvis patienten mærker et jag ned i benet trækkes kanylen lidt tilbage. Herefter trækkes stiletten ud for at se efter tilbageløb af væske.

  • • Hvis der ikke er tilbageløb sættes stiletten i igen, indstiksretning tjekkes og man forsøger enten at gå længere ind eller justere retning ved at trække kanylen langt tilbage og vinkle lidt

  • • Hvis man støder på knogle under indstik trækkes kanylen langt tilbage og retningen justeres

  • • Ved gentagne problemer kan forsøges nyt indstikssted eller assistance tilkaldes (kollega eller anæstesi)

 • • Når der er tilbageløb af CSV holdes prøveglassene ind under kanylen efter tur, mens man tæller det relevante antal dråber op. Læg mærke til klarheden af væsken

 • • Efter endt prøvetagning trækkes kanylen ud, punkturstedet afsprittes, der sættes sterilt plaster på, og patienten lægges ned fladt på ryggen

 • • Prøver afsendes (husk at ringe til laboratoriet, da P-glukose skal tages fra en time før til en halv time efter lumbalpunktur og evt. andre blodprøver afhængig af bestilte analyser (se spinalvæskeundersøgelse)

Dokumentation

I journalen noteres

 • • Indikation

 • • Overvejelser om kontraindikationer samt evt. undersøgelser i relation hertil

 • • Patientinformation og –samtykke

 • • Afspritning samt kanyletype

 • • Komplikationer/afvigelser

 • • Udseende af CSV (purulent/klar)

 • • Bestilte undersøgelser

Lumbalpunkturbakke

Sygeplejerske fylder op hver gang efter brug og indhold gennemgås hvert halve år.

 • • Spinalkanyler

 • • 3 stk. atraumatisk, 3 stk. traumatisk 0,7 mm., 2 stk. traumatisk 0,9 mm.

 • • 8 stk. prøveglas

 • • 5 stk. grå KMA-sedler

 • • 3 stk. steril afdækning

 • • 3 stk. sterilt hulstykke

 • • Farvet klorhexidinsprit

 • • 70% klar sprit

 • • 3 stk. sterilt afvaskningssæt

 • • 5 stk. 5 ml sprøjter

 • • 5 stk. lyserøde kanyler

 • • 5 stk. grønne kanyler

 • • 3 stk. sterile gazepakninger

 • • 3 stk. sterile vattamponer

 • • Sterile handsker, 2 af hver (str. 6,5/ 7/ 7,5/ 8)

 • • 5 stk. sterile plastre

 • • Gul kanyleboks

 • • Tape (englehud)

 • • Mundbind

 • • Usterile handsker (S, M, L)

Bilag

Spinalvæskeundersøgelse