Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilkald til børn under 10 år med blødning efter tonsillektomi på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Operationsgang, Ambulatorium og H-anæstesi

 

Formål

At koordinere forløbet og sikre patientsikkerheden omkring det akutte barn med blødning efter

tonsillektomi.

 

Definition af begreber

Efterblødning: Så snart der observeres en blødning fra barnets mund efter tonsillektomi, defineres det som en efterblødning, og denne instruks træder i kraft.

OP: Operation.

Tons: Tonsillektomi.

ØNH: Øre-, Næse-, Halskirurgisk.

 

Modtager af opkald fra forældre skal sikre

 • • Barnets data – navn og CPR

 • • Tidspunkt for tonsillektomi

 • • Er der aktiv blødning

 • • Er barnet vågen

 • • Er barnet bevidsthedspåvirket (slapt)

 • • At vagthavende læge får besked

Ved aktiv blødning og bevidsthedspåvirkning tilkaldes 112 af de pårørende, så de kan have kontakten med det præhospitale personale og evt. guide dem på vej.

 

Hvem tilkaldes

Når øre-, næse-, halskirurgisk vagthavende læge får meldt et barn med efterblødning, som skal på OP, tilkaldes:

På hverdage mellem klokken 08.00-15.00

Hvem

Kontakt telefonnummer

ØNH gangansvarlig sygeplejerske

6 27 07

ØNH OP-ansvarlige læge

Se tavle på OP

Den tilstedeværende ØNH-anæstesilæge

6 17 00

 

Tilkalder ved behov:

 

ØNH-anæstesi sygeplejerske

Hvis patient skal på indlægges/på OP:

Bookingsekretær (OP-booking)

6 17 01

 

6 27 61

 

Efter klokken 15 samt weekend og helligdage

Hvem

Kontakt telefonnummer

Begge ØNH-OP sygeplejersker tilkaldes hjemmefra

Se telefonliste og vagtplan

Skadestuen kontaktes og patient meldes

6 43 40 / 6 43 60

Vagthavende anæstesilæge (gas-vagt)

6 19 49

Tilkalder ved behov:

 

Vagthavende anæstesi-bagvagt (koordinerende tlf.)

6 19 00

A/H-anæstesisygeplejersken

Via Omstillingen - se telefonliste og vagtplan

 

Til alle gives følgende oplysninger:

 • • Barnets alder

 • • Om der er aktiv blødning

 • • Bevidsthedspåvirkning

 • • Hvor de skal møde op

 

Hvor foregår indgrebet

Klokken 8 – 15 på hverdage

 • • Barnet køres til Akutstuen i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium. Evt. direkte på OP, hvis der er ledig stue

 • • ØNH-OP gangansvarlig sygeplejerske adviseres om eventuel behov for stue på ØNH-OP

 

Efter klokken 15 samt weekend og helligdage

 • • Barnet køres til Skadestuen

 • • ØNH-OP sygeplejerske 1 tager tons-efterblødningskassen (findes i præparationsrum på OP på hylden over fryseren) og går i skadestuen

 • • ØNH-OP sygeplejerske 2 gør klar på ØNH-OP

 • • A/H-anæstesisygeplejersken møder på ØNH-OP med mindre hun får anden melding

 • • Patienten vil efter modtagelsen i Skadestuen blive ledsaget til ØNH-OP af ØNH-vagthavende, anæstesi bagvagt og evt. anæstesisygeplejerske

 • • ØNH-OP og A/H-anæstesi melder klar, når man kan modtage patienten

 • • Portør og seng bestilles

OBS: Hvis patienten afventer, at OP-stue bliver klar, vurderer ØNH-vagthavende og anæstesilæge i samråd, hvem der skal observere patienten og hvor.