Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejesamtaler - Sygeplejeinstruks (fertilitet)

Formål

At patienten kender behandlingsforløbet og føler sig tryg ved denne og er forberedt på hvilke udfordringer og komplikationer der kan opstå undervejs.

At patienten tager medicinen korrekt.

At patientens individuelle behov identificeres og der tages hånd om disse.

At patienten føler tillid til klinikken og personalet.

Definition af begreber

Sygeplejesamtaler, er en individuel samtale, som sygeplejersken har med parret inden opstart på et behandlingsforløb, som er ukendt for parret. Der er afsat mellem 30 og 60 minutter til samtalen. Samtalen foregår enten som video-møde eller ved fysisk fremmøde i klinikken.

Behandlingsforløb, kan enten være inseminationsbehandling (IUI) eller ægtransplantationsbehandling (IVF) (ICSI) (PGD).

Beskrivelse


Behandlingsforløbet gennemgås med patienten.
 

P

Sygeplejersken spørger, om der er spørgsmål i forhold til det udleverede skriftlige informationsmateriale.

Hele behandlingsforløbet gennemgås med parret, under hensyntagen til, hvad man fornemmer, at parret kan kapere. Hvis man vurderer, at patienten ikke kan kapere så meget information, noterer man det i clinical.

Ved IUI-samtale informeres om risikoen for mere end 2 follikler og hvad vi så gør.

Ved IVF-samtalen informeres om risikoen for overstimulation og hvad vi gør i den situation.

Vi informerer om, at vi hele tiden gentager informationen, når de kommer til scanninger.

P

Under samtalen informerer vi om virkning og bivirkninger og de måder, som den ordinerede medicin skal tages på.

P

Der undervises kort i injektionsteknik. Patienter, som er nervøse for at skulle stikke sig, opfordres til at prøve hvis muligt. Her henvises ligeledes til link på hjemmeside, hvor der findes udførlige videoer af pågældende medicin og vejledning i brugen af denne.

P

Patienten medgives eller tilsendes udfyldt skema med datoer for medicinindtagelse, så patienten selv kan administrere det og parret bedes underskrive samtykkeerklæringer eller forklares at de tilsendes og at de selv kan printe og underskrive så de kan tage dem med og aflevere på klinikken til første skanning.

P

Vi informerer om paragraf 56 (social lov - økonomisk refusion til arbejdsgiver).

Og taler med dem om at informere arbejdsgiver og hvilke tanker de har gjort sig omkring dette.

P

Vi informerer om Sundhedstyrelsens anbefaling om brug af Folinsyre.

P

Vi taler om livsstilsfaktorer: Rygning, vægt og koffeinindtagelse

Vi taler med patienten om, der er noget vi skal tage hensyn til i forbindelse med behandlingen.

P

Vi taler med parret om det psykiske pres i forbindelse med fertilitetsbehandling.

Vi taler med parret om åbenhed omkring behandlingen og hvilke tanker de gør sig omkring dette.

P

Vi informerer om vores telefontider og at de altid er velkomne til at ringe.