Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Profylaktisk behandling med Nimodipin ved SAH

Formål

Nimotop® (nimodipin) er en kalciumantagonist, der primært virker på de cerebrale kar. Undersøgelser har vist reduktion i karspasmer og dermed infarkter og neurologiske sequelae hos patienter behandlet med nimodipin.

Samlet behandlingstid er 21 dage.

Der startes som udgangspunkt altid med tabletbehandling. Standarddosis er tablet Nimotop® 60 mg x 6. Tabletterne kan knuses eller opslemmes i vand og derefter gives i en ventrikelsonde. Såfremt dette ikke er muligt vælges intravenøs behandling.

Indikation

Gives til alle patienter med primær non-traumatisk subaraknoidal blødning (SAH). Behandlingen opstartes snarest efter diagnosen for at forebygge karspasmer og dermed delayed cerebral infarction (DCI).

Farmakologi

Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Biotilgængelighed ca. 13 % på grund af betydelig førstepassage-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1,5 timer. Passerer blod-hjernebarrieren. Metaboliseres i leveren til lidet aktive metabolitter. Plasmahalveringstid er 1-2 timer. Mindre end 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Bivirkninger

Bivirkninger er sjældne men der kan opleves kvalme, takykardi, vasodilatation og hypotension.

Dosering og procedure for opstart af tablet Nimotop®

Der skal foreligge levertal før behandlingen startes. Nimodipin nedbrydes i leveren og kan dermed påvirke levertallene.

Der startes på fuld dosis som er tablet Nimotop® 60 mg x 6.

Da behandling med nimodipin kan give blodtryksfald, er det vigtigt, at man observerer blodtrykket tæt såvel i opstartsfasen som senere.

Ved større blodtryksfald kan man overveje at fordele dosis yderligere til tablet Nimotop® 30 mg x 12.

Levertal kontrolleres på 3., 7. og 14. dagen. Hvis der kommer biokemiske tegn på leverpåvirkning kontrolleres levertallene dagligt, og indikationen for fortsat behandling med nimodipin overvejes.

Procedure for opstart af i.v. Nimotop®

Anvendes kun hvis patienten ikke kan få medicin per os eller per sonde.

Før opstart

Der tages levertal, da nimodipin nedbrydes i leveren og dermed kan påvirke levertallene.

I.v. nimodipin gives kontinuerligt via sprøjtepumpe.

I.v. nimodipin skal gives i et CVK.

PVC-frit dropsæt anvendes.

Opstart

Nimodipin findes i koncentrationen 0,2 mg/ml. Startdosis er nimodipin 1 mg/ time. Dette svarer til 5 ml Nimotop® infusionsvæske per time.

Da Nimotop®-infusionen kan give blodstryksfald, er det vigtigt at man observerer blodtrykket tæt i opstartsfasen. Det vil sige de første tre-fire timer med kontinuerlig BT-måling (a-kanyle). I hvert enkelt tilfælde fastsættes grænser for blodtryk af vagthavende neuroanæstesiolog.

Hvis Nimotop®-infusion i de første to timer er forløbet uden komplikationer, øges dosis til vedligeholdelsesdosis.

Vedligeholdelsesdosis

Vedligeholdelsesdosis er i.v. nimodipin 2 mg/time. Det vil sige 10 ml Nimotop® infusionsvæske/time.

Efter vedligeholdelsesdosis er opnået, kontrolleres BT fortsat som anført ovenfor. Det er muligt at dosis skal justeres ned, hvilket i de fleste tilfælde kan gøres med en dosisreduktion til 1 ml/time. Dette aftales med vagthavende neuroanæstesiolog.

Hos alle patienter, der behandles med i.v. Nimotop®, tages der levertal i forbindelse med behandlingens iværksættelse, og disse kontrolleres på 3., 7. og 14. dagen.

Hvis der under infusionen opstår biokemiske tegn til leverpåvirkning kontrolleres levertallene dagligt, og indikationen for fortsat Nimotop®-behandling genovervejes.

Procedure ved skift fra intravenøs til tabletbehandling

Fire timer før infusionen afbrydes gives tablet Nimotop® 60 mg. Ved infusionens afbrydelse gives næste dosis af tablet Nimotop® og herefter hver 4. time.

Referencer

  • • JB Benderson et. Al, Stroke 2009 40(3):994-1025

  • • Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a statement for healthcare professionals from a special writing group of the Stroke Council, American Heart Association.

  • • GS Allen et. Al, N. Engl. J. Med. 1983 308(11):619 -24

  • • Cerebral arterial spasm – a controlled trial of nimodipine in patients with subarachnoid hemorrhage.

  • • JD Pickard et. Al, BMJ 1989 298(6674):636 – 42

  • • Effect of oral nimodipine on cerebral infarction and outcome after subarachnoid haemorrhage: British aneurysm nimodipine trial.

  • • Pro.medicin.dk