Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Foetus magnus

 

Indholdsfortegnelse

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

Formål

Instruks vedrørende håndtering af stort fosterskøn

Definition af begreber

Diagnose kode: DO366

Fosterskøn så stort, at det indicerer specielle forholdsregler i forbindelse med evt. vaginal forløsning. Moderens højde og anamnese indgår således i vurderingen.

Beskrivelse

Baggrund:

  • • Vaginal fødsel af store børn, specielt > 4200-5000g er forbundet med en øget risiko for mor og barn.

  • • Ved vaginal fødsel af børn >4500g ses: 25 % akut sectio, 15 % skulderdystoci, 3 % Duchenne Erbs-parese, 17 % sphincter ruptur, 6 % asfyksi, cerebral parese (CP; førstegangsfødende) 0,4%, CP (flergangsfødende) 0.1%, 1 % perinatal død, 7 % postpartum blødning over 500ml.

  • • Det store problem er at stille diagnosen

Screening

Følgende bør henvises til UL-vægt-bestemmelse, klinisk fosterskøn og rådgivning

  • • Klinisk fosterskøn ≥ 4200g

  • • Fremskrevet fosterskøn > 4200 g på terminsdagen ved forventet vækst = 200 g/uge (eksempel: vægtskøn uge 38+0 = 3800 g, fremskønnet vægt ved termin 4200 g, hvorfor vægtskanning ca. uge 40+0)

Diagnose

  • • Fosterskøn: Både klinisk fosterskøn og UL-vægt (begge SD ca. 8 %)

  • • Justeret fosterskøn: fosterskøn ± 100 g for hver 5 cm moderens højde afviger fra 170 cm.

Forløsningsmåde

  • • Justeret fosterkøn ≥ 4800 g: sectio på vid indikation

  • • Sensitivitet for alle fødselsvægte >5000: 83%

  • • Falsk positivrate for fødselsvægte <4200g: 0.3% 

 

Instrumentel forløsning:

Ved fosterskøn > 4500g tilrådes en vis tilbageholdenhed med instrumentel for

løsning, hvis caput ikke står på bækkenbunden.

 

PP med:

Normalt ikke indiceret, men kan eventuelt tilbydes hvis de cervikale forhold tillader det og først efter konference med speciallæge.

Tabel til rådgivning af den gravide mhp. vaginal forløsning

VF: vaginal fødsel

Sandsynlighed for fødselsvægt i disse 3 kategorier

UL vægt

<4200

VF anbefales

4200-4500

VF acceptabel

4500-5000

VF mindre hensigtsmæssig

>5000

VF frarådes

4200

71 %

23 %

6 %

0 %

4300

61 %

29 %

10 %

0 %

4400

52 %

33 %

15 %

1 %

4500g

42 %

37 %

20 %

1 %

4600g

33 %

38 %

27 %

2 %

4700g

25 %

38 %

34 %

3 %

4800g

18 %

35 %

41 %

5 %

4900g

13 %

32 %

47 %

8 %

5000g

9 %

27 %

52 %

12 %

5100g

6 %

23 %

54 %

17 %

Forudsætninger

• Populationsfordeling: mean 3600g, SD 500 g

• Vægtskanning: systematisk fejl 0%, måleusikkerhed 8%

Tolkning:

• UL = 4700g: 25% sandsynlighed for vægt < 4200g

• UL = 5100 g: 17% sandsynlighed for vægt > 5000g

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer

DSOG guideline 2018: Foetus magnus suspicio