Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for vedligehold af pumper for vakuumforsyning

 

Formål

At kvalitetssikre vedligehold af pumper til vakuum, for herigennem at sikre optimal drift sikkerhed af hospitalets vakuum produktion.

 

Målgruppe

Alt personale der er ansvarlig for og/eller udføre arbejde på anlæg og installationer for medicinskgas.

 

Definition af begreber

Vakuum: (af latin vacuus, der betyder "tom") er betegnelsen for lufttomt rum. Det er et område hvor, i denne sammenhæng, luft er blevet suget ud, så der opstår undertryk. Vakuum anvendes til forskellige former for sug.

 

Fremgangsmåde

Pumpeanlægget vedligeholdes under hensyntagen til leverandørens anvisninger.

Pumpeanlægget tilses visuelt ugentlig, for registrering af anlægs drift data i lokal logbog.

Rutiner for inspektion og vedligehold af pumpeanlæg:

 

Komponent

Tiltag

Interval

Organisation/Myndighed

Pumper

Eftersyn

1 år

AAUH

 

Dokumentation

Dokumentation for vedligehold af anlæggene opbevares i elektronisk database og lokal logbog.

Ansvar

Teknisk Afdelings ledelse er ansvarlig for at nærværende instruktion overholdes på rette vis. 

 

 

Referencer

Leverandørens anvisninger.

 

Dokumentet

Service rapporter af de enkelte vedligeholdelsesopgaver.