Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og udskrivelse af koloskopi-patienter

 

 

Beskrivelse
Modtagelse

Inden patienten hentes i venteområdet, ændres status i booking til “besøg start”.

Skopisygeplejersken henter patienten i venteområdet ved “de blå stole” og følger patienten til modtagerummet.
Patienten identificeres og gives armbånd på. Oplysningsseddel gennemgås med patienten og uddybes ved behov.
Patienter, der er i behandling med K-vitamin-antagonist; Marevan eller Marcoumar, skal have målt INR på undersøgelsesdagen.
Det afklares, om patienten har fulgt anbefalinger omkring faste/ tørste og udrensning før koloskopi.
Det sikres, at patienten har arrangeret hjemtransport.
Patienten informeres om undersøgelsesforløbet.
Patienten skifter til patientskjorte, og der
måles BT og anlægges PVK.

Hvis patienten har insulinkrævende diabetes måles blodsukker.

Ved behov kan anæstesisygeplejerske kontaktes ved brug af columna opgavesystem under anæstesi med henblik på anlæggelse af PVK. Hvis man har spørgsmål vedrørende forsigtighed/ interaktion mellem patientens medicin og sedation til koloskopi. Se Sedation til endoskopi uden anæstesibistand – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale eller ring til anæstesisygeplejerske.
 

Patienten opfordres til at medbringe værdigenstande på skopistuen.
Patientens hentes af medicingivende sygeplejerske og følges til skopistuen, hvor patienten skifter til skopibukser og patientstrømper.

Den skoperende læge/sygeplejerske informerer patienten på stuen.


Der dokumenteres i NordEPJ – se aktuel vejledning.


Efter undersøgelsen kan patienten, hvis tilstanden tillader, udskrives direkte fra skopistuen.
Hvis skopøren ordinerer observation efter undersøgelsen eller patientens tilstand kræver det, følger den medicingivende sygeplejerske patienten tilbage til mobiliseringen. Patienten kan ved behov hvile i mobiliseringen. Hvis patienten er klar til det, tilbydes mad/ drikke i spisestuen. Medicingivende sygeplejerske informerer skopisygeplejersken om undersøgelsens resultat og eventuelle ordinationer. Patienten observeres i henhold til
Sedation til endoskopi uden anæstesibistand – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale
Patienter som skal til CT-kolografi tilbydes drikkelse og informeres om flydende kost indtil undersøgelsen.
Opstår der kvalme hos patienten efter undersøgelsen, gives PONV-behandling ud fra instruksen "PONV - profylakse og behandling".


Divertikler

Når patienten får påvist divertikler ved koloskopien, informeres han om følgende inden udskrivelse:

 • • Årsager til divertikler

 • • Anbefales at sørge for regelmæssig, blød afføring, hvilket blandt andet kan opnås ved at indtage fibertilskud i form af HUSK / loppefrøskaller.

 • • Informeres om at tage fibertilskud regelmæssigt og samtidig drikke mindst 2 liter vand dagligt.

 • • Informeres om at være tålmodig – fibertilskud skal tages regelmæssig i 2-3 uger, før effekt kan vurderes.

 • • Medgives vareprøver og brochurer - ligger pakket i skabet ved mobiliseringen.

 • • Medgives patientvejledning om divertikler.

 

Obstipation

Når patienten er henvist til koloskopi på grund af obstipation, og koloskopien er normal, informeres han om følgende inden udskrivelse:

 • • Årsager til obstipation og årsagssammenhænge

 • • Medgives patientvejledning om forstoppelse

 • • Medgives pjece ”MOVICOL- Aktivér maven naturligt” og introduceres til Bristol-skalaen.

 • • Anbefales at starte med blødgørende laksantia: Tbl. Magnesia, Pulver MOVICOL, Mixt Laktulose.

 

Utilstrækkelig udtømning

Når patienten ikke kan undersøges på grund af manglende udtømning:

 • • Afklare mulig årsag til utilstrækkelig udtømning:

 • Obstipation før udtømning?

 • Er planen for kost og indtagelse af udrensningsmiddel fulgt?

 

 • • Hvis obstipation vurderes at være årsag til manglende udtømning, instrueres patienten i at indtage MOVICOL frem til næste udtømning. Patienten medgives skema om ekstra udrensning i form af MOVICOL og tbl. Toilax/Dulcolax.

 

 • • Medgives MOVICOL pjece + Bristol-skalaen og instrueres i at tilstræbe afføring type 4-5, inden næste udtømning påbegyndes. Oftest vil et brev MOVICOL to gange dagligt være passende dosering eller 2 breve x 1 dagligt.

 

 • • Ved massiv obstipation instrueres patienten i følgende:

Fire breve MOVICOL blandes i 0,5 liter vand og indtages i løbet af 1-2 timer.

 

 • • Ved afførings-stop instrueres patienten i følgende:

Otte breve MOVICOL blandes i 1,0 liter vand og indtages i løbet af 2-4 timer.


Ovenstående MOVICOL blanding kan gentages i op til tre dage. Hvis der fortsat er obstipation/ afføringsstop, konsulteres en læge før yderligere laksantia eller udrensning indtages.

Patienten skal selv købe MOVICOL på apoteket - er håndkøbsmedicin.


Pausering af antikoagulerende/ anti-trombose behandling

Når der findes polypper/ forandringer, som indikerer ny koloskopi under pausering af antikoagulerende/ anti-trombose behandling, ordinerer lægen substitution med Fragmin. Sygeplejersken i mobiliseringen sørger for at sende Fragmin-sprøjter + sprit-swabs med og bestille hjemmesygeplejerske eller vejlede patienten i selvadministration. Vejledning og skema ligger i mobiliseringen.

CT-Kolografi

Når koloskopi ikke kan gennemføres og patienten henvises til CT-kolografi i Frederikshavn:

 • • Patienter i screeningsprogram tilbydes CT-kolografi næste dag? Se mappe i skab.

 • • Patienter, som ikke er i screeningsprogram, modtager indkaldelse fra Frederikshavn.

 

Kræftpakkeforløb i Aalborg:

 • • Når der påvises forandringer, som lægen vurderer kan være kræftforandringer, henvises patienten direkte til Afdeling A på Aalborg Universitetshospital.

 • • Lægen informerer patienten og eventuelle pårørende om fundet ved koloskopien.

 • • Hvis muligt, deltager forløbskoordinator i denne samtale - alternativt, kan det aftales, at hun kontakter patienten efterfølgende.

 • • Patientvejledning "Henvisning i pakkeforløb ved Aalborg Sygehus Afd. A" gennemgås med patienten og medgives.

 • • Patienten opfordres til at kontakte forløbskoordinator, hvis der ikke er kommet besked om tid for første undersøgelse indenfor en uge.

 • • Ved forandringer i colon tages blodprøver, inden patienten går hjem - disse ligger som en pakke i LABKA: THI-Coloncancer. Ved forandringer i rectum tages ingen blodprøver her.

 

KRAM-screening

Når patienten har sagt ”ja-tak” til KRAM-screening og ønsker hjælp til ændring af livsstil, kan vi henvise til vejledning i patientens hjemkommune. Se flow-chart i reolen bag skrivebordet.

Patienten medgives kontaktoplysning på den person i hjemkommunen, som varetager aktuelle område. Vær opmærksom på, at der er forskellige telefonnumre alt efter hvilket af områderne kost, rygning, alkohol og motion, patienten ønsker vejledning indenfor.

 

Udskrivelse af observerede patienter

Når patienten har spist/ drukket og er velbefindende seponeres venflon. Når patienten er klar efter eventuel sedation, informeres efter videre plan alt efter fund ved undersøgelsen.

Der udleveres seddel, “Information efter endoskopisk undersøgelse”, med oplysninger om undersøgelsesresultat og plan, og patienten udskrives. Patientens armbånd klippes af og PVK seponeres.

Ved behov, kan skoperende læge/sygeplejerske tilkaldes for at gentage information om undersøgelsen og videre plan.

 

Dokumentation i NordEPJ ifølge aktuel vejledning

 

Armbånd og PVK seponeres.
 

Status i booking ændres til “besøg slut” efter udskrivelse.

 

Observationsskema fra koloskopien lægges i kasse til indscanning.

 

Definition af begreber

Sygeplejersken betegnes her som den sygeplejerske, der varetager plejen til patienten før og efter koloskopien.
Mobiliseringen er det rum med hvilestole, hvor patienten kan vente før og efter koloskopien.
Modtagerum er to samtalerum, der ligger i tilknytning til mobiliseringen.

 

Formål

At ensrette og sikre optimal behandling til patienter før og efter koloskopi.