Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut Nyresvigt – Undersøgelser

Inden du bestiller prøver, forventes det, at du har bedømt patienten efter retningslinjerne i det særlige afsnit ”Akut Nyresvigt – Journaloptagelse og Klinik”.

Standard prøver

 • • CRP

 • • Hæmatologi: Hb, trombocytter, leukocytter, diff.

 • • Væsketal (med carbamid, crea, Na)

 • • Levertal, B-glucose, TSH, EKG

 • • U-stix og urinmik.

 • • Hvis pt. ikke har fået diuretika: U-Na, U-Carb, U-Creat. U-Osm (hvis muligt). Obs.: Ikke døgnsamling, men bestemmelse af koncentrationer i en enkelt prøve med hastesvar.

 • • Start døgnopsamling for Creatinin Clearance og dU-protein.

 • • Akut ultralydsskanning af nyrer bør normalt udføres, hvor der ikke foreligger en åbenlys prærenal årsag.

 • • Daglig vægt og diurese (evt. timediurese).

 • • BT-måling efter behov (hyppigere ved hypotension og svær hypertension).

 

Særlige prøver

Er der blot nogen mistanke om glomerulær sygdom (både primær og sekundær) tages:

 • • ANCA

 • • ANA

 • • Anti-GBM

 • • Komplement C3c og C4

 • • M-komponent

 • • Ved mistanke om poststreptococ-glomerulonefrit: AST, ASH

 

Nyrebiopsi kan lejlighedsvis behøves til diagnostisk afklaring for at skelne mellem glomerulonefrit (primær og sekundær), akut interstiel nefrit og ATIN.

Mistanke om rhabdomyolyse: S-Myoglobin, S-Creatinkinase

Mistanke om akut allergisk interstitiel nefrit: B-Eosinofile.

Mistanke om nyresten: oversigtsrøntgen abdomen.

CT-skanning uden kontrast eller MR-skanning kan enkelte gange bruges ved postrenal obstruktion til niveaubestemmelse og til påvisning af retroperitoneal fibrose eller malignitet.

 

Ovenstående skal ikke betragtes som udtømmende. Sygehistorien kan motivere specielle prøver.

 

Særlige tolkninger af resultater

 

Carbamid/Creatinin Ratio

Ved prærenal nyresvigt vil S-Carbamid/S-Creatinin ratio være forhøjet, fordi reabsorptionen af carbamid stiger, når urinen koncentreres. I praksis er det lettere at tjekke, om S-Carbamid er ca. 1/20 af S-Creatinin (se bort fra enheder). Du vil altså forvente et S-Carbamid omkring 25 mmol/l ved S-Creatinin på 500 umol/l. Er S-Carbamid imidlertid omkring 50 mmol/l kunne det tale for prærenal svigt. Katabolisme eller gastrointestinal blødning er andre mulige forklaringer.

 

Urinkemi

Urinkemi skal tages tidligt i forløbet og diuretika bør ikke været givet. Desværre vil du oftest opleve, at pt. allerede har fået diuretika, selvom dette sjældent er motiveret.

 

 

Urinundersøgelse ved akut nyresvigt

 

Prærenal

ATIN

Osmolalitet

> 500 mmol/l

< 300 mmol/l

U-Carbamid/S-Carbamid

 > 8

< 3

U-Natrium

< 20 mmol/l

> 40 mmol/l

Fraktional Na-udskillelse

< 1

> 2

U-Creatinin/S-Creatinin

> 20

< 20

 

Fraktional Na-udskillelse = (U-Na / P-Na) / (U-Creatinin / S-Creatinin)

Obs., hvis U-Creatinin opgives i mmol/l , skal dette ganges med 1000, da S-Creatinin måles i umol/l.

 

Trombocytopeni

Overvej HUS/TTP, lupus, myelomatose, sepsis, DIC. Bestil relevante prøver til nærmere udredning, bl.a. blodudstrygning for schistocytter ved HUS.

 

Ultralydsundersøgelse nyrer

Små nyrer taler for kronisk uræmi, men en akut forværring, som kræver behandlingsindsats, må ikke glemmes. Påvist hydronefrose taler for postrenal obstruktion, men postrenal obstruktion forekommer uden påviselig hydronefrose.

 

Urinmikroskopi

Desværre opgiver laboratoriet kun +/- tilstedeværelse af cylindre i form af svarene 1 eller 0. Erythrocytcylindre taler stærkt for akut glomerulonefrit, men laboratoriet afgiver ikke noget svar, som kan bruges til findiagnostik. Der skelnes kun mellem hyaline og kornede cylindre. Sidstnævnte kan dække over alt fra erythrocytcylindre, som ses tidligt ved akut glomerulonefrit, til finkornede cylindre, som først ses senere i forløbet og ved andre tilstande. Laboratoriets ”kornede cylindre” kan være udtryk for såvel glomerulær sygdom som ATIN. Deres tilstedeværelse taler for renal årsag til nyresvigt.