Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af nedfrosset partnersæd

 

 

Formål

At sikre, at korrekt modtagelse, opbevaring og registrering af sædstrå indeholdende nedfrosset partnersæd sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 
Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter modtagelse af nedfrosset partnersæd i laboratoriet.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.


Fremgangsmåde

Efter aftale med parret og deponeringsstedet modtager vi nedfrosset partnersæd. I enkelte tilfælde medbringer parret selv de frosne strå.

Parret skal selv tage kontakt til deponeringsstedet, som derefter kontakter os for at aftale modtagelsestidspunkt. Der skal foreligge underskrevet udleveringserklæring, før deponeringsstedet kan udlevere stråene. Dette skal parret selv sørge for.

Sædstråene modtages i transportbeholder med flydende/gasfase kvælstof eller på tøris. Med stråene følger arbejdsark, pakkeliste og retur-fragtbrev (hvis det er en beholder).

 1. 1. Find en ledig plads i GT26 vha. beholder oversigt i Formatex

 2. 2. Modtag stråene i Formatex (se beskrivelse senere)

 3. 3. Sædstråene placeres i ”GT26” på den angivne plads.

 4. 4. Afhentning af transportbeholder aftales med fragtfirma. Fragtfirmaets navn og telefonnummer findes i ”Donorstrå” mappen i laboratoriet

 5. 5. Transportbeholderen sættes foran sekretariatet med adresselabel til Cryos, Vesterport 3, 8000 Århus sammen med returfragtbrevet, eller til andet opbevaringssted.

 

Modtagelse af nedfrosset partnersæd i Formatex:

 1. 6. Indtast CPR-nummer

 1. 7. Vælg ”Sædprøve”

 2. 8. Tryk på ”Opret”

 3. 9. Vælg ”Modtag frossen prøve”

 4. 10. Udfyld skemaet med placering og antal ICI-strå

 5. 11. Gem

 

 

Billede 1

 

Billede 4