Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorg for den terminalt syge patient

 

Formål

Formålet er at sikre, at terminalt syge patienter i det præhospitale miljø modtager en værdig, respektfuld, støttende og lindrende behandling.

Målgrupper

Målgruppen er læger med funktion på akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Terminalt syge: Patienter, der på baggrund af erkendt sygdomsforløb inkl. en verificeret diagnose er uafvendeligt i slutstadiet af et sygdomsforløb.

Palliativ behandling: Palliativ behandling er en lindrende behandling med det formål at afhjælpe eller lindre smerter og lidelse i forbindelse med et sygdomsforløb, hvor aktiv kurativ behandling ikke er muligt.

 

Beskrivelse

Ved kontakt med terminalt syge patienter, som er boende på institutioner eller privat, skal præhospitalt personale efterspørge skriftligt beslutningsmateriale, som eksempelvis epikriser og relevante journalnotater. Materialet skal være udfærdiget sammen med patienten og evt. dennes pårørende.    

Hvis relevant beslutningsmateriale ikke forefindes må pludseligt opståede livstruende situationer håndteres i overensstemmelse med det forventede optimale resultat. Behandlingsniveauet skal afvejes i forhold til patientens værdighed og integritet. Om muligt indhentes en vurdering fra pårørende.

Det er en konkret lægelig beslutning at iværksætte en palliativ, lindrende behandling.

Palliativ behandling kan på lægelig ordination delegeres til eksempelvis autoriseret sundhedspersonale omfattende angstdæmpende og/eller smertestillende medicin. Ordinationen skal indeholde dosis, administrationsform og evt. dosisinterval.

Denne fremgangsmåde kræver accept fra det autoriserede sundhedspersonale og dokumenteres i såvel akutlægebilens patientjournal såvel som patientens journal, hvor en sådan findes, herunder også hjemmesygeplejerskens journal.       

Som et konkret eksempel kan anføres, at ambulancepersonale kan afstå fra at påbegynde genoplivning, hvis medfølgende/fremvist journalmateriale klart angiver, at der er taget beslutning om, at patienten ikke ønsker genoplivning, eller at genoplivning er kontraindiceret. Erklæringen skal være aktuel.

 

Referencer

Standard nr. 2.9.1, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.