Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gynækologisk undersøgelse – Onkologisk Afdeling

 

Formål

At personalet i onkologisk afdeling ved hvilke forberedelser samt hvilken fremgangsmåde der er i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse.

 

Forberedelse

 • • Sygeplejersken sikrer patientidentifikation

 • • Patienten bedes tømme blæren

 

På dagen på OP-stuen fremfindes

 • • GU sæt – på OP-stuen lægges Gu sæt i varmeskab, på øvrige stuer varmes GU sæt i lunken vand.

 • • Usterile handsker

 • • Grønt stykke

 • • Cellstof

 • • Eksplorationscreme

I beredskab

 • • Lille spekel

 • • Tampontang med tampon

Hvis cytologisk skrab

 • • Cervix prøvesæt - bestilles på Patologisk Institut

Hvis biopsi

 • • Biopsitang

 • • Milliporepapir

 • • Prøveglas

 

Behandling

 

Gynækologisk undersøgelse fremgangsmåde

Der anvendes plastforklæde ved risiko for forurening af arbejdsdragt samt handsker i enhver situation, der medfører risiko for kontakt med blod, afføring, vaginalsekret, urin eller biopsi.

 • • Lejring på GU leje

 • • GU sæt varmes under varm hane alternativt tages sættet fra varmeskab (på OP-stuen)

 • • Inspektion i vagina vha. GU sæt

 • • Vejledning ifht. udstyr, forberedelse, prøvetagning og transport af evt. skrab – se laboratorievejledning samt bilag

 • • Evt. skrab tages fra, udstryges på objektglas og fixeres med sprayen (vigtigt at holde sprayflasken i 20 cm afstand fra glasset)

 • • Evt. biopsi tages og anbringes på milliporepapir

 • • Bimanual rectovaginal exploration

 • • Aftørring af explorationscreme

 

Prøver og forsendelser

Der anvendes handsker ved håndtering af prøver

Cytologisk skrab

 • • Vejledning i prøvetagning til cervixcytologisk materiale – se bilag

 • • Prøven bestilles i patoweb af læge/sygeplejerske

 • • Prøven emballeres i plastpose og lægges i kurv på sekretærkontor. Alle beholdere og glas skal være mærket korrekt med tydeligt patientnavn og cpr.nr. Hvert materiale skal yderligere mærkes med materialenummer (01, 02, 03 ...) og materialets nøjagtige lokalisation og art noteres i overensstemmelse med rekvisitionen, evt. rekvisition i papirform skal fremsendes sammen med materialet.

Biopsi

 • • Biopsi på milliporepapir lægges i glas – formalin tilsættes

 • • Prøven bestilles i patoweb af læge/sygeplejerske

 • • Prøven emballeres i plastpose og lægges i kurv på sekretærkontor. Alle beholdere og glas skal være mærket korrekt med tydeligt patientnavn og cpr.nr. Hvert materiale skal yderligere mærkes med materialenummer (01, 02, 03 ...) og materialets nøjagtige lokalisation og art noteres i overensstemmelse med rekvisitionen, evt. rekvisition i papirform skal fremsendes sammen med materialet.

Se endvidere Labratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen

 

Oprydning

 • • Der anvendes handsker

 • • GU instrumenter skylles og vaskes i vaskemaskine

 • • Biopsi stænger skylles og vaskes i vaskemaskine, sendes efterfølgende i stericentralen

Se endvidere Håndtering af instrumenter

 

Forholdsregler ved spild af sekret/blod og stikuheld

Forholdsregler ved spild se generelle smitteforebyggende forholdsregler
Forholdsregler ved stikuheld se
HIV - forholdsregler efter erhvervsbetinget uheld samt Hepatitis B & C – forholdsregler mod smitte efter uheld, Aalborg

 

Gynækologisk undersøgelse i generel anæstesi

Se Patienter i generel anæstesi